Προσλήψεις οδηγών στο δήμο Αστυπάλαιας
Θέσεις εργασίας για οδηγούς

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αστυπάλαιας, που εδρεύει στην Αστυπάλαια Ν. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ’ (D) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης (κύρια ή επικουρικά), ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αστυπάλαιας, (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν.4057/2012).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900, Χώρα Αστυπάλαιας Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κ Γαβριήλ Παλατιανού (τηλ. επικοινωνίας: 2243059806).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

ΟΛΜΕ: Ψήφισμα για το 1ο ΓΕΛ Γέρακα
ΟΛΜΕ: Ψήφισμα για το 1ο ΓΕΛ Γέρακα
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση ενάντια στους εκπαιδευτικούς του 1ου ΓΕΛ Γέρακα με αφορμή επιβολή ποινής μαθητών του σχολείου.
ΟΛΜΕ: Ψήφισμα για το 1ο ΓΕΛ Γέρακα