10 Προσλήψεις σε παιδική εξοχή στο δήμο Χερσονήσου
Θέσεις εργασίας προσωπικού σε παιδική εξοχή

Ο Δήµος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι τρεις (3) µήνες), συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις εξής ειδικότητες και αριθµό θέσεων:

1 Επιµελητές

3 Ειδικοί Συνεργάτες Χειροτεχνίας

1 Νοσοκόµος

1 Αποθηκάριος

1 Βοηθός Μαγείρου

1 Ειδικός Τεχνίτης

1 Προσωπικό καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 12.07.2018 έως και 13.07.2018 ηµέρα Παρασκευή έως 13:00 µ.µ στο Δήµο Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών) αρµόδιοι υπάλληλοι: Σπανάκη Έλµα – τηλ. 2813404663, Σαρρή Ειρήνη τηλ. 2813404628.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα