Χορήγηση 14 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1 Διδακτορική & 1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018

1 Διδακτορική & 2 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες
Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018

1 Διδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018

4 Διδακτορικές & 4 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες
Καταληκτική ημερομηνία: 20/12/2018

best of network

σχετικά άρθρα