ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΕΚΠΑ: «Ηλεκτρονική Διοικητική Διαχείριση και Οργάνωση Σχολικών Μονάδων»
Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση του ΤΕΑΠΗ

Κορυφαίο Σεμινάριο για την ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση σχολικών μονάδων από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάντε την αίτηση σας εδώ

Το μοριοδοτούμενο   επιμορφωτικό σεμινάριο «Ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση σχολικών μονάδων», διάρκειας 420 ωρών (9 μήνες) παρέχεται από το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση του ΤΕΑΠΗ, και πραγματοποιείται στο σύνολό του με   εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Με τη λήξη του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Απευθύνεται σε όλους τους  εκπαιδευτικούς (δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) όλων των βαθμίδων
 • Σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών
 • Σε στελέχη της εκπαίδευσης
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
 • Σε φοιτητές

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ:
Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο επαγγελματικά όσο και γνωστικά.

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ παρέχει:

 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Nόμος4589/2019(ΦΕΚ 13Α), Μόρια για ένταξη στους πίνακες εκπαιδευτικών για διορισμό:
 • Δύο (2) Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)-(Άρθρο 57περίπτωση θθ)
 • Δέκα (10)μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 • Δύο(2) Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ
   
 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24) το συγκριτικό πλεονέκτημα ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ στα υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης και στους υποψήφιους [Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης, Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικούς συμβούλους ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου,  διευθυντές σχολικών μονάδων,κλπ) (0,5 μόρια)]
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
   
 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
 • 1 Μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 1 Μόριο σε υποψήφιους σχολικούς συμβούλους ή συμβούλους εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 1 Μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές  σχολικών μονάδων

ΓΝΩΣΤΙΚΑ  παρέχει:

Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της εκπαίδευσης.

 • Γνώση των αρχών και της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • Γνώση των αρχών και της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής διοίκησης.
 •  Δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική και την διοικητική διαδικασία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Εξ Αποστάσεως Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση
 2. Μέσα σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης
 3. Πνευματικά Δικαιώματα - προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -θεσμικό πλαίσιο.
 4. Θεσμικό πλαίσιο και Εκπαιδευτική νομοθεσία
 5. Κανόνες νομιμότητας διοικητικής δράσης[δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας , Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, κλπ]. Πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικά παραπτώματα
 6. Η Διοίκηση στην Εκπαίδευση. -Σχεδιασμός και Προγραμματισμός: Διαχείριση αλλαγών- Καινοτόμες δράσεις
 7. Σύνταξη και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και εκθέσεων εκπαιδευτικού έργου
 8. Οργάνωση και Διαχείριση ψηφιακών αρχείων (ηλεκτρονική διαχείριση εκπαιδευτικής νομοθεσίας -αναζήτηση, αρχειοθέτηση)
 9. Προγράμματα ψηφιακής διαχείρισης και βοηθητικές εφαρμογές (Αξιοποίηση κειμενογράφου, λογιστικού φύλλου και διαδικτύου στη διοικητική διαχείριση)
 10. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Γνωριμία με τις υπηρεσίες του και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
 11. Δημιουργία Ιστολογίου και αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία
 12. Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα-μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης- My school
 13. Αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.00 στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 14. Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσον Επαγγελματικής Ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 520 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και μπορεί να καταβληθεί και τμηματικά σε 3 δόσεις.

Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους, πολύτεκνους και άτομα ειδικών κατηγοριών. Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 15%.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Βασίλειος Γιαλαμάς,  Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα έως τις 25/09/2020 και μόνον ηλεκτρονικά στη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2020

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 16,8

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932340855 από 18:30 - 20:30 καθημερινά
Email: [email protected]

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Περιφερειάρχης «αδειάζει» Κεραμέως: Αναλαμβάνω μισθούς εκπαιδευτικών!

Σχολεία - Κορονοϊός: Το 30% των κρουσμάτων είναι μαθητές έως 17 ετών

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδότησε και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

manolada ergates
«Μέχρι εδώ»: Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας ζητούν οι εργάτες στα φραουλοχώραφα σε Αχαΐα και Ηλεία
Με συλλογικό τρόπο διαπραγματεύονται την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης οι εργάτες γης στα φραουλοχώραφα σε Αχαΐα και Ηλεία
«Μέχρι εδώ»: Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας ζητούν οι εργάτες στα φραουλοχώραφα σε Αχαΐα και Ηλεία
Εύβοια, πλημμύρες, νερό, κακοκαιρία, πυροσβεστική,
Πλημμύρες: 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα μέσα σε 20 χρόνια
Οι πλημμύρες της περιόδου 2000-2020 κόστισαν τη ζωή σε 38 ανθρώπους στην Αττική και 132 σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου
Πλημμύρες: 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα μέσα σε 20 χρόνια