Πιστοποίηση επιμόρφωσης ΕΚΠΑ: Σχεδιασμός και ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
Πιστοποίηση Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Ζωή Φουντοπούλου 

Επιστημονική Υπεύθυνη:  Επ. Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου

I. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Αποφοίτους Τμημάτων φιλολογίας, παιδαγωγικών, ψυχολογίας, εργαζόμενους με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων και ενηλίκων και όσους ενδιαφέρονται για την αυτοβελτίωση και ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

II. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων:

Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή/και εργαζόμενοι με εμπειρία στους αντίστοιχους κλάδους εκπαίδευσης και συμβουλευτικής

V. Διάρκεια:

Η διάρκειά του σεμιναρίου θα είναι από τον Νοέμβριο 2018 έως τον Φεβρουάριο 2019.

Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή:
 δια ζώσης εκπαίδευσης (125 ώρες),
 σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΠΑ (175 ώρες).

Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν, Παρασκευή από ώρα 17.00 έως 21.00 (4 ώρες) και Σάββατο από ώρα 9.30 έως 15.30 (6 ώρες).

Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν:

 Ερωτήσεις σύνθεσης αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας.
 Σύνθεση σύντομων εργασιών με στοχευμένες μελέτες περίπτωσης.
 Τεχνικές αφηγηματικής προσέγγισης στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας.4
 Αξιοποίηση της αφηγηματικής προσέγγισης του Σχεδιασμού Ζωής & Σταδιοδρομίας και η χρήση του εργαλείου: «Η Επαγγελματική μου ιστορία».
 Ασκήσεις & δραστηριότητες αναστοχασμού σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας.
 Προετοιμασία και υλοποίηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής.
 Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω αυτοπαρατήρησης & ετεροπαρατήρησης.
 Game-based ανατροφοδότηση με τη χρήση smartphone
 Διαδραστικές παρουσιάσεις με τη χρήση smartphone
 on line επικοινωνία εκπαιδευτή- εκπαιδευομένου.

V. Πιστοποιητικό - Κόστος σεμιναρίου:

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί, πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το κόστος του επιμορφωτικού προγράμματος ανέρχεται στα 300 ευρώ, τα οποία

θα καταβληθούν σε δύο δόσεις.

Δήλωση συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail [email protected]

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε  περίπτωση μη παρακολούθησης του προγράμματος, λόγω υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Δείτε εδώ τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου

σχετικά άρθρα

Κι άλλο λάθος στο νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε Δημοτικού
Κι άλλο λάθος στο νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε Δημοτικού

Ανατρέχοντας (αυτή τη φορά) στη σελίδα 55 του Α’ τεύχους του Τετραδίου Εργασιών των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού υπάρχει μεταξύ άλλων το...

Κι άλλο λάθος στο νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε Δημοτικού