πιερρακακης μακρη
Το σχέδιο δράσης του ΥΠΑΙΘΑ για το 2024 και η απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής

Τροποποιείται η σειρά προκήρυξης για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης με το άρθρο 162 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» το οποίο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου 2024 στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Με τη διάταξη αυτή, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΑΙΘΑ "επιτυγχάνεται η εύρυθμη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 (Α΄136), ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες".

Σύμφωνα με την διάταξη σύντομα θα έχουμε την Προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έπεται η Προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α., των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προβλέπεται επίσης η σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης να μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά. 

Άρθρο 162
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 232 ν. 4823/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Β ́ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) τροποποιείται η σειρά, με την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, 

β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: 

α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., 

β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α., των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.».

Τι προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης 2024 του υπουργείου Παιδείας

Στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ετοίμασε το υπουργείο Παιδείας για το 2024 και στο οποίο διατυπώνονται οι στρατηγικές επιλογές του κυβερνητικού προγραμματισμού βλέπουμε, μεταξύ άλλων, να έχει προγραμματισθεί η ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχέδιο δράσης του ΥΠΑΙΘΑ για το 2024.

Ήδη συγκροτήθηκε, με Απόφαση – Φ.350/4/12871/Ε3/7-2-2024 – του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) κου Ιωάννη Βλάσση το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Δείτε την Απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής

Συγκεκριμένα το Σχέδιο προβλέπει:

Ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή 13 Περιφ. Δ/ντών Εκπ/σης, 13 Περιφ. Εποπτών Ποιότητας, 116 Εποπτών Ποιότητας, Προϊστ. 71 ΚΕΔΑΣΥ

  • 4ο τρίμηνο 2024
  1. Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε θέσεις στελεχών που έχουν ουσιαστική συμβολή στην επιμόρφωση και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής όλων των στελεχών με βάση τον νόμο.
  2. Στελέχη Εκπαίδευσης: Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (13) (4ο τρίμηνο), Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας (2ο τρίμηνο), Επόπτες Ποιότητας (2ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ (4ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων (2ο τρίμηνο)
  3. Οι νέες Δομές Εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο πυλώνα, τόσο για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Θυμίζουμε ότι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, τοποθετήθηκαν στις θέσεις αυτές τον Μάρτη του 2019, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου)  και διανύουν το δεύτερο σχολικό έτος παράτασης της θητείας τους.

Ήδη οι  7 από τους 13  Περιφερειακούς  Διευθυντές, είναι  διορισμένοι από την νυν Κυβέρνηση,  εκτελώντας χρέη αναπληρωτή, καθώς η θέσεις είναι κενές λόγω συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους.

Οι 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με διορισμένους από το υπουργείο Παιδείας Διευθυντές είναι οι εξής:

Αττικής
Θεσσαλίας
Δυτικής Μακεδονίας
Αν. Μακεδονίας Θράκης
Ηπείρου
Β. Αιγαίου
Ν. Αιγαίου  

Οι 6  οι οποίοι  τοποθετήθηκαν το 2019  είναι  στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης :

Δυτικής Ελλάδας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδος

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής

Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Καραλής Διονύσιος, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Τζήμα Κωνσταντίνο, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

2. Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καλαμάκη Διονύσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

3. Μητλιάγκα Παρασκευή, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Φλώρου Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

4. Μητροπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Ράπτη Νικόλαο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Πασσάς Παναγιώτης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αναπληρώτριά του την Μαρούγκα Καλομοίρα, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Γκίκα Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, με αναπληρώτριά της την Δαμιανάκου Αναστασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με την αρχική συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

καταιγίδα, κεραυνος, βροχή
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τη Θεσσαλία: «Σε 20 ώρες, θα πέσει νερό τριών μηνών»
«Καμπανάκι» από μετεωρολόγο Τσατραφύλλια για Λάρισα και Μαγνησία - Σε λιγότερο από 20 ώρες θα πέσει το νερό 3 μηνών
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τη Θεσσαλία: «Σε 20 ώρες, θα πέσει νερό τριών μηνών»