Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών
Εγκύκλιο με διευκρινίσεις, για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

 Μετά από ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινίσεις, σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Ειδικότερα: 

Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα  και Πειραματικά σχολεία.  

Α. Όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020,  ήτοι οι «α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε  άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν  και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατά  απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής  τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης» και «β) Εκπαιδευτικοί, οι  οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή  μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά  κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με  τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης», υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις  οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr. 

Β. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι  «γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης  διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την  έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη  προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν  από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν  επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται  στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή  μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε  σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν», εφόσον  επιθυμούν:  1) να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε σχολείο της βαθμίδας  τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση οριστικής  τοποθέτησης, αναγράφοντας το σχολείο της επιλογής τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  που ανήκαν και την κοινοποιούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή  ΠΕΙ.Σ., 

2) να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας  τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ.  ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης  μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

  Γ. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση (δ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι  «δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού  συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή  ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της  βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής  μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής  μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της  βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να  συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με  τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς», 

1) εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε  σχολείο της βαθμίδας τους, μαζί με τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την  οποία προήλθαν αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση οριστικής  τοποθέτησης, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκαν και την κοινοποιούν στη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα  κληθούν από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων  από περιοχή σε περιοχή, να δηλώσουν σχολικές μονάδες μαζί με τους υπεράριθμους, 

2) εφόσον δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω  περίπτωση υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του  https://teachers.minedu.gov.gr. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τις περιπτώσεις (Β) και (Γ): 

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός (και ο φυσικός) φάκελος του εκπαιδευτικού δεν  βρίσκεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., η διαδικασία  υποβολής θα είναι η αντίστροφη, δηλ. ως προς το σε ποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης  υποβάλλουν και σε ποια κοινοποιούν και με ποιον τρόπο. 

Δείτε το έγγραφο εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2021 στη Γενική: Δείτε όλα τα ονόματα

ΔΙΑΤΑΞΗ - Νέες προσλήψεις ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ στα σχολεία - Ενίσχυση της Σχολικής Ψυχολογίας

Αλλάζει ο νόμος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκπαιδευτικών: 2 σεμινάρια αντί για ένα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πιστοποίηση Αγγλικών  ΕΥΚΟΛΑ και Ευέλικτα με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 4 Αυγούστου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

elas
ΕΛΑΣ: «Πραγματοποιήσαμε πάνω από 300 απεγκλωβισμούς στις πυρκαγιές της Βαρυμπόμπης και Εύβοιας»
Πάνω από 300 απεγκλωβισμοί ατόμων από την αστυνομία στην πυρκαγιά της Αττικής και άλλοι 12 στην Εύβοια
ΕΛΑΣ: «Πραγματοποιήσαμε πάνω από 300 απεγκλωβισμούς στις πυρκαγιές»
Ζερεφός: «Δεν έχουμε δει ακόμα μεγάλες πυρκαγιές»
«Δεν έχουμε δει ακόμα μεγάλες πυρκαγιές» προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εκπρόσωπος της Ελλάδας για την Κλιματική Αλλαγή...
Ζερεφός: «Δεν έχουμε δει ακόμα μεγάλες πυρκαγιές»