Τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΦΕΚ)
Tα νέα Προγράμματα Σπουδών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Το πρόγραμμα σπουδών στα θρησκευτικά Λυκείου και ΕΠΑΛ ορίζεται ως εξής: 

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με τα προγράμματα σπουδών στο μάθημα των θρησκευτικών για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ και τι θα ισχύει από το νέο έτος. 

thriskef.jpg
thriskeftika1.jpg
thriskefytika2.jpg
thrisk3.jpg

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ σε μορφή Pdf

σχετικά άρθρα