maska
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
«Δεν έχει κανένα απολύτως μαθησιακό ή πρακτικό όφελος η αίσθηση ματαίωσης και αποτυχίας που αναπόφευκτα θα βιώσουν οι μαθητές»

Τον προβληματισμό τους εκφράζουν η ΕΛΜΕ Εύβοιας και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Χαλκίδας για το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εκτεταμένης διδακτέας ύλης στο Λύκειο.

Όπως αναφέρουν, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τεράστια κενά γνώσεων και αδυναμίες που συσσώρευσαν οι μαθητές μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Επιπλέον, τονίζουν ότι καθυστέρησε η έναρξη ορισμένων μαθημάτων λόγω έλλειψης καθηγητών και ότι μαθητές και καθηγητές νοσούν και απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σχολείο.

Μάλιστα, το 2ο ΓΕΛ Χαλκίδας ανέστειλε τη λειτουργία του τρεις φορές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ αρκετές διδακτικές ώρες αφιερώνονται σε ειδικές θεματικές που θεωρούνται απαραίτητες, αυξάνοντας την απώλεια διδακτικών ωρών.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι η ύλη των μαθημάτων της Α και Β Λυκείου είναι ιδιαίτερα δυσχερή στην ομαλή περάτωσή της, ενώ η οδηγία του ΥΠΕΠΘ για αναμόρφωση του προγράμματος υποβαθμίζει τα μαθησιακά αντικείμενα.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την επιτακτική ανάγκη τον περιορισμό της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α και Β Λυκείου. «Η αίσθηση ματαίωσης και αποτυχίας που αναπόφευκτα θα βιώσουν οι μαθητές μας υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχει κανένα απολύτως μαθησιακό ή πρακτικό όφελος» προσθέτουν.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Εύβοιας:

Η ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ υιοθετεί και προσυπογράφει την επιστολή του συλλόγου διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Χαλκίδας σχετικά με το θέμα της ύλης, προσθέτοντας ότι όλο το σκεπτικό αφορά και στη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, με αυξημένη ύλη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και απουσία ενδοσχολικών εξετάσεων για δύο χρόνια, άρα απουσία τριβής σε στοιχειώδες επίπεδο-με την ψυχοφθόρα διαδικασία των πανελλαδικών, που κρίνει την πρόσβαση στα ΑΕΙ.

ΘΕΜΑ: ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αξιότιμε κυρία Υπουργέ,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Χαλκίδας επιθυμεί να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του και να επισημάνει τις τεράστιες πλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην ολοκλήρωση της εκτεταμένης διδακτέας ύλης της Α και Β Λυκείου με τρόπο παιδαγωγικά ορθό, ώστε οι μαθητές, όχι μόνο να ανταποκριθούν αξιοπρεπώς στις αυξημένες απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων, αλλά και να αφομοιώσουν τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Κατά το φετινό σχολικό έτος 2021-2022 κληθήκαμε, εξαρχής, να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τεράστια κενά γνώσεων και αδυναμίες που συσσώρευσαν οι μαθητές μας μετά από δύο χρόνια πανδημίας και απομάκρυνσης από τη φυσική σχολική τους τάξη. Το ΥΠΕΠΘ με την οδηγία του (στις 28-09-2021) να αφιερωθούν έως τέσσερις εβδομάδες για την κάλυψη των κενών από την τηλεκπαίδευση της προηγούμενης χρονιάς -μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π- αναγνώρισε το υπάρχον πρόβλημα, ωστόσο και αυτή η προσπάθεια εκ μέρους μας δεν ήταν επαρκής για την κάλυψη των μεγάλων μαθησιακών κενών.

2. Σε ορισμένα μαθήματα λόγω έλλειψης καθηγητών, η έναρξη των μαθημάτων έγινε με μεγάλη καθυστέρηση (φυσική και χημεία Α Λυκείου , αγγλικά Β Λυκείου) και είναι αντικειμενικά δυσχερέστατη η ομαλή ολοκλήρωση της ύλης.

3. Κατά το φετινό σχολικό έτος 2021-2022 δεν επανήλθε η κανονικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η πανδημία συνεχίζεται και τόσο μαθητές όσο και καθηγητές νοσούν και απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σχολείο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ο αριθμός των νοσούντων μαθητών σε ορισμένα τμήματα πλησίασε το 50% διαταράσσοντας τη συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι προσπάθειες να καλυφθεί ένα μέρος της ύλης σε κάποιες περιπτώσεις μέσω της ασύγχρονης διδασκαλίας ( e-class) είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

4. Η λειτουργία του σχολείου μας, εξάλλου, ανεστάλη τρεις φορές (15/10/21, 24/01/22 έως και 28/01/22, 10/03-11/03/22) με απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και των δημοτικών αρχών της πόλης μας, εξαιτίας έκτακτων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Παρά την παρεχόμενη τηλεκπαίδευση κρίθηκε αναγκαία η επανάληψη του μαθήματος στην τάξη για παιδαγωγικούς λόγους.

5. Αρκετές διδακτικές ώρες αφιερώνονται σε ειδικές θεματικές που θεωρούνται απαραίτητες για την ολόπλευρη καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση την μαθητών μας, (ημέρα αθλητικών εκδηλώσεων, ημέρα κατά του bullying, ημέρα κατά του ρατσισμού, ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Εβραίων κ.τ.λ) αυξάνοντας την απώλεια διδακτικών ωρών.

6. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Α και Β Λυκείου που πρόκειται να εξεταστούν  με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων είναι εκτενέστατη και σε ορισμένα μαθήματα αποσπασματική (Ιστορία Α και Β Λυκείου) καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την ομαλή περάτωσή της, ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου .

7. Η αποκλειστική στοχοθεσία της τυπικής και ταχύρρυθμης ολοκλήρωσης της  διδακτέας ύλης αναιρεί την εμβάθυνση και εμπέδωση των μαθησιακών αντικειμένων, καθώς δεν παρέχει άνεση χρόνου για επαναλήψεις, επίλυση  αποριών, ανατροφοδότηση και εμπλουτισμό των μαθημάτων με βιωματικές  δράσεις, ενώ αυξάνει τη δυσκολία απομνημόνευσης μεγάλων ενοτήτων από τους  μαθητές μας και το άγχος τους για την τελική αξιολόγηση.

8. Η πίεση χρόνου και η ασθμαίνουσα παράδοση της διδακτέας ύλης μας αποθαρρύνει, ως διδάσκοντες, να εφαρμόσουμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που ενισχύουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των μαθητών μας  και καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, τη φαντασία τους και την κριτική τους σκέψη (4 Cs). Κατά συνέπεια, οι ποικίλες επιμορφώσεις στις οποίες επενδύουμε προσωπικό χρόνο και μόχθο για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της διδασκαλίας μας απαξιώνονται ως θεωρητικές και στείρες καταρτίσεις.

9. Η οδηγία του ΥΠΕΠΘ για αναμόρφωση του προγράμματος, προκειμένου να περατωθεί η διδακτέα ύλη (αρ. εγγράφου 29601/ΓΔ4- 16-03-2022) υποβαθμίζει τα μαθησιακά αντικείμενα που δεν θα εξεταστούν γραπτά στο τέλος του σχολικού έτους και αποτελεί μια υπόρρητη παραδοχή της δυσαναλογίας μεταξύ της έκτασης της διδακτέας ύλης και του διαθέσιμου από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνου.

10. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία:

την προσαρμογή τους εκ νέου στη δια ζώσης διδασκαλία

τη συμμετοχή τους σε προαγωγικές εξετάσεις απαιτήσεων υψηλού επιπέδου, ύστερα από δύο χρόνια ανώδυνης προαγωγής στην επόμενη τάξη με βαθμολογίες τετραμήνων.

Για τους προαναφερθέντες λόγους θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τον περιορισμό της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α και Β Λυκείου.. Η αίσθηση ματαίωσης και αποτυχίας που αναπόφευκτα θα βιώσουν οι μαθητές μας υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχει κανένα απολύτως μαθησιακό ή πρακτικό όφελος.

Τέλος, θα θέλαμε να μας υποδείξετε την επιλογή που θα πρέπει να κάνουμε, ως διδάσκοντες, μπροστά στο εξής δίλημμα :

α) ουσιαστική μάθηση και εποικοδομητική εμπειρία για τους μαθητές μας; Ή

β) τυπική και διεκπεραιωτική ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης εκ μέρους μας;

Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για την απάντησή σας

Με τιμή

Ο Σύλλογος διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Χαλκίδας

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Εύβοιας

 Η πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας

 Χαρά Νίκα Κων/νος Κουρμπέτη

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα