golearn-engl_970-250
«Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την ομαλή ένταξη της πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουφών στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων» λένε οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

Για τα νέα προγράμματα σπουδών κλήθηκαν να ενημερωθούν από τη ΔΕΠΠΣ και το ΙΕΠ οι εκπαιδευτικοί των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «προχειρότητα στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της επιμόρφωσης και της πιλοτικής εφαρμογής».

Οι εκπαιδευτικοί δέχονται διαφορετικές οδηγίες από τους επιμορφωτές τους ανάλογα με το τμήμα στο οποίο συμμετέχουν.

«Είναι φανερό ότι το ΙΕΠ έδωσε δικαίωμα στους επιμορφωτές να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις οδηγίες για την επιμόρφωση και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής» υπογραμμίζουν.

«Για το ΙΕΠ φαίνεται ότι δεν είναι σημαντική η ουσία της πιλοτικής εφαρμογής που είναι η δοκιμή στη τάξη των νέων προγραμμάτων και η αξιολόγηση τους από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι πιο σημαντικό να έχει κάποια παραδοτέα, με αχρείαστη και χωρίς ουσία έκταση (πχ Φόρμες αναστοχασμού, ημερολόγια)» προσθέτουν.

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, «ο περιορισμός των υποψηφίων για θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μόνο στην οικεία περιφέρεια του σχολείου καθώς και η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων περιορίζουν σημαντικά τους διατιθέμενους εκπαιδευτικούς».

Μάλιστα, τονίζουν ότι εκφράστηκαν έντονες διαμαρτυρίες, καθώς κλήθηκαν για πρώτη φορά από τον πρώτο μήνα λειτουργίας των σχολείων να καταθέσουν έκθεση αξιολόγησης. «Από την αρχή του έτους με έγγραφο μας προς τη ΔΕΠΠΣ είχαμε ζητήσει να εξαιρεθούν για φέτος τα νέα σχολεία από την πιλοτική εφαρμογή διότι εκτιμούσαμε ότι ο φόρτος εργασίας κι ο χρόνος που χρειάζονται να προετοιμαστούν στις νέες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε αυτήν τη χρονιά» σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους.

Σε σχετική ερώτηση στον πρόεδρο του ΙΕΠ για τα νέα προγράμματα σπουδών, οι εκπαιδευτικοί  έμαθαν ότι αυτό που ζητείται από εκείνους είναι «η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο με σκοπό τη δημιουργία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τα προγράμματα αυτά καθαυτά δεν θα υπαχθούν σε καμιά διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης στην πράξη».

Οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν «εκτεταμένη σύγχυση και απουσία συντονισμού».

«Αρκετοί εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν, αν πρέπει οι ίδιοι να σχεδιάσουν νέα σενάρια ή πρέπει να εφαρμόσουν αυτά που υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών.

Δεν είναι σαφές ποια είναι τα παραδοτέα.

Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την ομαλή ένταξη της πιλοτικής εφαρμογής στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων.

Η υποχρέωση για πιλοτική εφαρμογή στο 1/3 του εναπομένοντος χρόνου δεν είναι απόλυτα συμβατή με την ολοκλήρωση της ύλης μαθημάτων του Λυκείου που εξετάζονται με Τράπεζα Θεμάτων» αναφέρουν.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών Σχολείων για την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών:

Οι θέσεις της ΕΛΜΕ ΠΠΣ για την υλοποίηση της Πιλοτικής Εφαρμογής 

Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου κλήθηκαν οι Διευθυντές και τα μέλη εκπαιδευτικοί των ΕΠΕΣ των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων προκειμένου να ενημερωθούν από τη ΔΕΠΠΣ και το ΙΕΠ για τον προγραμματισμό και την οργάνωση που αφορά στην πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών. Τα συμπεράσματά από τη συνάντηση συνοψίζονται στα κάτωθι:

Α. Η υποστελέχωση με επί θητεία εκπαιδευτικούς αποτελεί το κύριο πρόβλημα πολλών σχολείων με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Για επικοινωνιακούς λόγους ιδρύονται Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, ενώ δεν υπάρχει επαρκής αριθμός διατιθέμενων εκπαιδευτικών με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να αναλάβουν το αυξημένο έργο. Ο περιορισμός των υποψηφίων για θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μόνο στην οικεία περιφέρεια του σχολείου καθώς και η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων περιορίζουν σημαντικά τους διατιθέμενους εκπαιδευτικούς.

Β. Εκφράστηκαν έντονες διαμαρτυρίες από συναδέλφους κυρίως από τα νεοϊδρυθέντα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κι όχι μόνο,  που κλήθηκαν για πρώτη φορά και από τον 1ο μήνα λειτουργίας των σχολείων να καταθέσουν την έκθεση αξιολόγησης, να σχεδιάσουν τους ομίλους, να αναπτύξουν επιμορφωτικές δράσεις, να συνεργαστούν με ΑΕΙ, να υποδεχτούν φοιτητές για την πρακτική άσκηση ή για δειγματικές διδασκαλίες και κατόπιν να επιμορφωθούν και να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή.  Από την αρχή του έτους με έγγραφο μας προς τη ΔΕΠΠΣ είχαμε ζητήσει να εξαιρεθούν για φέτος τα νέα σχολεία από την πιλοτική εφαρμογή διότι εκτιμούσαμε ότι ο φόρτος εργασίας κι ο χρόνος που χρειάζονται να προετοιμαστούν στις νέες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε αυτήν τη χρονιά.

Γ. Σε ερώτημα προς τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. για το περιεχόμενο, τις οδηγίες, τους στόχους τους δείκτες και τα εργαλεία που αφορούν στην Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών μας παρέπεμψε στο νόμο 4692/2020 και την ΥΑ 104671/ΓΔ4-ΦΕΚ4003Α. Ενώ θα ήταν χρήσιμο να δοκιμάσουμε στην πράξη το περιεχόμενο, τη δομή, τη συνοχή του προγράμματος σπουδών και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί, τελικά εκείνο που ζητείται από τους εκπαιδευτικούς είναι:

Η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο με σκοπό τη δημιουργία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Τα προγράμματα αυτά καθαυτά δεν θα υπαχθούν σε καμιά διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης στην πράξη.

Δ. Αυτό που ουσιαστικά ελέγχεται με την «Πιλοτική Εφαρμογή» είναι η ικανότητα των εκπαιδευτικών των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων να εφαρμόσουν μια «νέα» διαδικασία.

Συνάδελφοι, από τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει διαπιστώσαμε εκτεταμένη σύγχυση και απουσία συντονισμού.

Αρκετοί εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν, αν πρέπει οι ίδιοι να σχεδιάσουν νέα σενάρια ή πρέπει να εφαρμόσουν αυτά που υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών.

Δεν είναι σαφές ποια είναι τα παραδοτέα.

Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την ομαλή ένταξη της πιλοτικής εφαρμογής στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων.

Η υποχρέωση για πιλοτική εφαρμογή στο 1/3 του εναπομένοντος χρόνου δεν είναι απόλυτα συμβατή με την ολοκλήρωση της ύλης μαθημάτων του Λυκείου που εξετάζονται με Τράπεζα Θεμάτων.

Το μάθημα του Λυκείου Πολιτική Παιδεία – Οικονομία αντικαταστάθηκε με Κοινωνική Πολιτική Αγωγή χωρίς να γνωρίζουν οι Οικονομολόγοι αν θα το έχουν ως 1η ανάθεση κι ενώ συμμετέχουν στην επιμόρφωση - πιλοτική. 

Το Ι.Ε.Π. τελικά απέστειλε διευκρινιστικές οδηγίες τις οποίες και σας επισυνάπτουμε.

Στις οδηγίες του Ι.Ε.Π. έχουμε να παρατηρήσουμε:

Καμιά συνάντηση δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική εκτός του εργασιακού ωραρίου.

Αν δεν μας δοθεί το απαραίτητο διδακτικό υλικό για την πιλοτική εφαρμογή μιας ενότητας δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το δημιουργήσουμε. 

Συμπληρώνουμε μόνο το ημερολόγιο με το λογότυπο του ΙΕΠ. Η ελάχιστη υποχρέωσή μας είναι να παραδώσουμε τρία (3). Αν σχεδιάσουμε νέα διδασκαλία τότε ενδεχομένως συμπληρώνουμε και τα φύλλα σχεδιασμού της διδασκαλίας.

Στην περίπτωση που η πιλοτική εφαρμογή επιβαρύνει υπέρ το δέον το εργασιακό ωράριο ή είναι ασύμβατη με το χρόνο και την ύλη της τάξης που πρέπει να καλυφθεί, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών, τότε να κατατίθεται αυτό εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το ΕΠΕΣ του σχολείου και να ενημερώνεται σχετικά ο Υποστηρικτής.

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε την προχειρότητα στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της επιμόρφωσης και της πιλοτικής εφαρμογής. Οι συνάδελφοι δέχονται διαφορετικές οδηγίες από τους επιμορφωτές τους ανάλογα με το τμήμα στο οποίο συμμετέχουν. Είναι φανερό ότι το ΙΕΠ έδωσε δικαίωμα στους επιμορφωτές να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις οδηγίες για την επιμόρφωση και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής. Η βιασύνη κι η παντελής έλλειψη κεντρικής οργάνωσης μας εξωθεί να σκεφτούμε ότι δίνεται βάρος στην επικοινωνία περί «Νέων Προγραμμάτων Σπουδών που δοκιμάστηκαν στα ΠΠΣ». Για το ΙΕΠ φαίνεται ότι δεν είναι σημαντική η ουσία της πιλοτικής εφαρμογής που είναι η δοκιμή στη τάξη των νέων προγραμμάτων και η αξιολόγηση τους από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι πιο σημαντικό να έχει κάποια παραδοτέα, με αχρείαστη και χωρίς ουσία έκταση (πχ Φόρμες αναστοχασμού, ημερολόγια).

Εκ του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

Γλένης Σπύρος                                      Αναστασόπουλος Ιωάννης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

32.000 voucher (μέχρι και 300 ευρώ) για διακοπές: Κάντε από σήμερα αίτηση ΕΔΩ

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σπίτια πολυκατοικίες
Ενοικιαζόμενη κατοικία: «Καταβροχθίζει» οικογενειακούς προϋπολογισμούς η βουβή κρίση των υψηλών ενοικίων

Ανασφάλεια, άγχος και αγανάκτιση προκαλεί σε ενοικιαστές και...

Ενοικιαζόμενη κατοικία: «Καταβροχθίζει» οικογενειακούς προϋπολογισμούς η βουβή κρίση των υψηλών ενοικίων
Σχολείο δίπλα από το σπίτι μας και άριστες σχέσεις με όλους!! Ωραίο το παραμύθι αλλά δεν έχει δράκο θα μου πείτε τώρα…
Οι κακές σχέσεις , τα σχόλια, οι επικριτικές ματιές, ‘’ οι μπηχτές ‘’ έχουν αντίκτυπο στην ψυχολογία μας μέσα στην τάξη
Σχολείο δίπλα από το σπίτι μας και άριστες σχέσεις με όλους!! Ωραίο το παραμύθι αλλά δεν έχει δράκο θα μου πείτε τώρα…
Σχολικές καθαρίστριες
Προσωπικό καθαριότητας σε σχολεία: Αλλάζει η διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης
Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σε σχολεία, ΣΔΕ και ΔΙΕΚ
Προσωπικό καθαριότητας σε σχολεία: Αλλάζει η διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης