ειδική αγωγή σεμινάριο
μαθητεία
ΕΛΤΕΕ: Εάν η τάξη Μαθητείας ανατεθεί εξ ολοκλήρου σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, τότε δεν γίνεται ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των χρημάτων του Δημοσίου και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ αδικούνται οι μόνιμοι/ες συνάδελφοι/ισσες που οργάνωσαν την Μαθητεία και έχουν παρακολουθήσει κατάλληλη επιμόρφωση

Με επιστολή τους προς την υπουργό Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί της Ενωσης Λειτουργών Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΛΤΕΕ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης ζητούν οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας», να καλύψουν στο πρόγραμμα του σχολείου το ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών που έστησαν, γνωρίζουν και κατέχουν την Μαθητεία, ώστε με τη σειρά τους αυτοί να μπορούν να αναλάβουν την Διδασκαλία και την Εποπτεία της Μαθητεία.

Η ΕΛΤΕΕ ζητά αν αυτό δε γίνει, να δοθεί εντολή ώστε οι Σύλλογοι να αναθέσουν στους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς την Εποπτεία της Μαθητείας, με ταυτόχρονη ανάθεση σε αυτούς (ως απαραίτητη προϋπόθεση) τουλάχιστον 2 ωρών διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα της Μαθητείας.

Όλη η επιστολή

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Γενικέ,

 

Κυρία Διευθύντρια,

Με το από 02-12-2021 Δελτίο Τύπου, το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 146 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας», περιόδου 2021 – 2022.

Οι 146 εκπαιδευτικοί (κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87 και ΠΕ88) προσλαμβάνονται  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Στον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας που υπέγραψε πρόσφατα η Υπουργός (ΥΑ 119730/2021, ΦΕΚ 4531 Β’/1-10-2021) προβλέπεται ότι «Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους» (άρθρο 1, παρ.4).

Οι μόνιμοι/ες συνάδελφοι/ισσες που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και έστησαν με πολύ κόπο την Μαθητεία, κάλυψαν ήδη το υποχρεωτικό τους ωράριο από την αρχή της χρονιάς, αφού η Μαθητεία δεν είχε ξεκινήσει ακόμη. Επομένως, τα λειτουργικά κενά της Μαθητείας προέκυψαν επειδή η Μαθητεία δεν άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου, κατά παράβαση των οριζομένων στην ανωτέρω ΥΑ. Και τώρα προσλαμβάνονται αναπληρωτές για να καλύψουν αυτά τα κενά. Επομένως, ξεκινώντας στις 7 Δεκεμβρίου, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η Μαθητεία πριν από τα μέσα Οκτωβρίου 2022 (και σίγουρα όχι στις 31η Ιουλίου που απολύονται οι αναπληρωτές/τριες).

Εάν η τάξη Μαθητείας ανατεθεί εξ ολοκλήρου σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, τότε:

Α. Δεν γίνεται ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των χρημάτων του Δημοσίου και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Α.1) Οι μόνιμοι/ες συνάδελφοι/ισσες που οργάνωσαν την Μαθητεία έχουν παρακολουθήσει κατάλληλη επιμόρφωση στα θέματα Μαθητείας από το ΙΕΠ, με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και Ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αναπλωρητές/τριες συνάδελφοι/ισσες δεν έχουν λάβει αυτή την επιμόρφωση και έτσι ακυρώνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, προς ζημία της Μαθητείας και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και Ευρωπαϊκών πόρων που δόθηκαν για το σκοπό αυτό.

Α.2) Οι μόνιμοι/ες συνάδελφοι/ισσες που οργάνωσαν την Μαθητεία, όχι μόνο έχουν εμπειρία, αλλά και τη θέληση να την τρέξουν, ενώ οι αναπλωρητές/τριες συνάδελφοι/ισσες δεν προσλαμβάνονται με τέτοια προσόντα.

Β. Η τάξη Μαθητείας οδηγείται σε αδιέξοδο, απαξιώνεται και θα καταρρεύσει (ή μήπως ΓΙΑ ΝΑ καταρρεύσει) .

Β.1) Είναι απολύτως προβλέψιμο ότι οι 203 ώρες του  εργαστηριακού   μαθήματος  δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν ως τα τέλη Ιουνίου, την ημερομηνία της αυτοδίκαιης απόλυσης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. Θα προσληφθούν νέοι αναπληρωτές/τριες εν μέσω καλοκαιριού; Όχι βέβαια. Στις 31 Ιουνίου 2022 η Μαθητεία θα διακοπεί αναγκαστικά και για να συνεχιστεί θα πρέπει να προσληφθούν άλλοι εκπαιδευτικοί, ή θα αφεθεί στη μοίρα της μετέωρη, για να καταρρεύσει !!

Β.2) Στον/στην εκπαιδευτικό στον/στην οποίο/α ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος ανατίθεται και «…η εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό που διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας στο συγκεκριμένο τμήμα…» (ο.π., άρθρο 13, παρ.1). Οι αναπλωρητές/τριες συνάδελφοι/ισσες όχι μόνο δεν έχουν ιδέα πώς να διαχειριστούν το αντικείμενο (δεν αποτελεί αντικείμενο που έχουν διδαχθεί ή επιμορφωθεί), αλλά πρόκειται να εγκαταλείψουν το τμήμα στις 31 Ιουνίου λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης. Ποιος θα συνεχίσει την Εποπτεία τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2022 ;

Β.3) «Ο Σύλλογος διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί το τμήμα μαθητείας αναθέτει στον διδάσκοντα - επόπτη εκπαιδευτικό τη γραμματειακή υποστήριξη του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ως αποκλειστικό εξωδιδακτικό έργο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι Υποστήριξης Μαθητείας (άρθρο 39 παρ. 4α του ν.4763/2020)» (ο.π., άρθρο 13, παρ.1). Ο  γραφειοκρατικός όγκος της μαθητείας είναι τεράστιος, η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος της μαθητείας επαχθέστατη και οι αναπλωρητές/τριες συνάδελφοι/ισσες δεν είναι εξοικειωμένοι. 

Η αδήρητη ανάγκη γραμματείας και ο όγκος δουλειάς που συνεπάγεται, αποτυπώνεται στο Ν. 4763/2020 όπου προβλέπεται η πρόσληψη ενός επιπλέον εκπαιδευτικού, πλήρους ωραρίου, για τους 11 μήνες της Μαθητείας, με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ έργο την «…υποστήριξη σε θέματα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων Μαθητείας και τη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των τμημάτων της Μαθητείας…». Την εργασία που δεν θα προσφέρουν οι (ουδέποτε προσληφθέντες) γραμματείς, θα την εκτελέσουν οι αναπληρωτές/τριες ΠΕΡΑ και ΠΑΝΩ από το διδακτικό τους έργο, εργασία επαχθή και επιπλέον άγνωστη σε αυτούς;

Αλλά ακόμη κι αν τα καταφέρουν, τι θα γίνει όταν απολυθούν αυτοδίκαια στις 31 Ιουνίου; Ποιος θα συνεχίσει τη γραμματειακή υποστήριξη της Μαθητείας το καλοκαίρι και ειδικά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2022, όταν θα πρέπει να γίνει το κλείσιμο της πράξης και υπάρχει φόρτος εργασίας, λογιστικά και ασφαλιστικά κλεισίματα, υπολογισμός αδειών, κλπ; Η πραγματικότητα αυτή από μόνη της προδιαγράφει ότι δεν θα υπάρξει η αναγκαία συνέχεια στην διεκπεραίωση των εγγράφων και μάλιστα κατά το κρίσιμο χρόνο του κλεισίματος του πληροφοριακού συστήματος, τότε δηλαδή που προκύπτουν τα περισσότερα προβλήματα.

Β.4) Οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί που ήρθαν σε επαφή με τις επιχειρήσεις και τους λογιστές αυτών των επιχειρήσεων για να δημιουργήσουν θέσεις Μαθητείας, που πρόβαλαν την Μαθητεία και κατεύθυναν τους μαθητές, που ενστερνίστηκαν το όραμα και τις αξίες του Μεταλυκειακού έτους Μαθητείας και επιμορφώθηκαν με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται πλήρως από την εκτέλεση της Στ’ φάσης της Μαθητείας. Έτσι χάνεται το ενδιαφέρον των συναδέλφων που επένδυσαν στον σκοπό αυτό χιλιάδες απλήρωτες ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο και διαρρηγνύονται μια για πάντα οι σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέχειας μεταξύ των τριών μερών που συμμετέχουν, του Σχολείου, των Επιχειρήσεων και των Μαθητών.

Στο τέλος, όταν βαλτώσει το όλο εγχείρημα στις 31 Ιουνίου 2022 (και αυτό θα συμβεί με μαθηματική βεβαιότητα), αυτοί οι ίδιοι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑΛ και των ΕΚ θα κληθούν να αναλάβουν  φορτία που δεν τους αναλογούν προκειμένου να κλείσει το έργο, είτε κατ’ ανάθεση από την Υπηρεσία, ή (το χειρότερο) αναλώνοντας το φιλότιμο, το μεράκι τους και τα τελευταία ψυχικά τους αποθέματα, ώστε να φτάσουν σε σημείο αγανάκτησης και να παραιτηθούν από το να εμπλακούν ξανά στο μέλλον.

Αυτό που εμείς βλέπουμε καθαρά, το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η Μαθητεία, δεν το βλέπει το Υπουργείο, ώστε να λάβει ΤΩΡΑ τα κατάλληλα μέτρα για να το προλάβει; Η κατάσταση αυτή αποτελεί χρηστή διοίκηση και ορθή αξιοποίηση του Δημοσίου και Ευρωπαϊκού χρήματος;

Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο διακηρύσσει ότι τα ΕΠΑΛ πρέπει να κάνουν άνοιγμα στην αγορά εργασίας  και να αποκτήσουν ουσιαστικές σχέσεις με αυτήν, όταν αυτό συμβαίνει όπως τώρα στην περίπτωση της Μαθητείας, το ίδιο το Υπουργείο δεν υποστηρίζει τις ενέργειες αυτές. Ή μήπως αντίθετα στοχεύει στο να αποθαρρύνει τους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς από το να συμμετέχουν, αφού οι καθυστερήσεις ολοένα και μεγαλώνουν και η διενέργεια της Μαθητείας γίνεται ολοένα και πιο αόριστη και ασυνεπής;  

Ελλείψει μάλιστα ποινής, διακινδυνεύουμε την πρόβλεψη ότι οι περισσότεροι αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν για την Μαθητεία, θα παραιτηθούν μόλις τους ανατεθεί το έργο και κατανοήσουν το ακριβές αντικείμενο αυτής της εργασίας.

Αν το Υπουργείο πράγματι επιθυμεί την γενικότερη ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την στήριξη των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, οφείλει να αλλάξει τη στάση του. Και τρόπος υπάρχει.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

1) Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας», να καλύψουν στο πρόγραμμα του σχολείου το ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών που έστησαν, γνωρίζουν και κατέχουν την Μαθητεία, ώστε με τη σειρά τους αυτοί να μπορούν να αναλάβουν την Διδασκαλία και την Εποπτεία της Μαθητείας. Η κίνηση αυτή λύνει δια μιάς όλα τα προβλήματα. Η λύση αυτή μπορεί να δοθεί με εγκύκλιο του Υπουργείου με διασταλτική ερμηνεία ότι οι αναπληρωτές καλύπτουν λειτουργικά κενά, ώστε ΤΕΛΙΚΑ με την μετακίνηση των μονίμων στα κενά της Μαθητείας, οι προσλαμβανόμενοι υλοποιούν εργασία «στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

2) Άλλως, να δοθεί εντολή ώστε οι Σύλλογοι να αναθέσουν στους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς την Εποπτεία της Μαθητείας, με ταυτόχρονη ανάθεση σε αυτούς (ως απαραίτητη προϋπόθεση) τουλάχιστον 2 ωρών διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα της Μαθητείας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες κατάλληλες ενέργειές σας, σε οποιοδήποτε ιεραρχικά επίπεδο της Διοίκησης είναι αρμόδιο, για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ρατσιστικές (;) επιθέσεις, τα ξημερώματα, με μαχαιρώματα σε βάρος 2 ατόμων σε Κηφισιά και Ομόνοια
Πρόκειται για 2 διαφορετικές περιπτώσεις στην Κηφισιά και την Ομόνοια. Ωστόσο και στις δυο οι χτυπημένοι είναι αλλοδαποί.
Ρατσιστικές (;) επιθέσεις, τα ξημερώματα, με μαχαιρώματα σε βάρος 2 ατόμων σε Κηφισιά και Ομόνοια
Meloni
Η ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι κέρδισε και πάει για πρωθυπουργός
Εκατό χρόνια λοιπόν μετά την Πορεία στη Ρώμη των μελανοχιτώνων του, η 45χρονη μεταφασίστρια ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη στα μεταπολεμικά χρονικά...
Η ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι κέρδισε και πάει για πρωθυπουργός