Πρότυπα-Πειραματικά: Όχι στο διαχωρισμό σε σχολεία «των αρίστων»
...και της «κοινωνικής πλέμπας». Κοινή ανακοίνωση εναντίον της δημιουργίας σχολείων για λίγους και εκλεκτούς, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τις προδιαγραφές των ακριβών ιδιωτικών

Με κοινή τους ανακοίνωση η Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών Π.Ε και η Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα (ΑΡΕΝ) εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αντιτίθενται στην ένταξη νέων σχολείων  στα Πρότυπα και Πειραματικά

Η κοινή ανακοίνωση

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΑ «ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΕΜΠΑΣ»!!!!

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας ευρισκόμενη σε πλήρη αντιστοιχία με το γενικό πνεύμα της κυβέρνησης της Ν.Δ. , αφού δέχτηκε το ηχηρό ράπισμα του τεράστιου ποσοστού συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση, επιχειρεί να την επιβάλει διά της βίας και δια της πλαγίας οδού με εργαλείο τον χαρακτηρισμό των σχολείων ως Προτύπων ή Πειραματικών. Ο αυταρχισμός και η βία έχουν πολλά πρόσωπα με αυτήν την κυβέρνηση: ωμή και απροκάλυπτη στις πλατείες και τις διαδηλώσεις , συγκαλυμμένη όταν ασκείται με εργαλεία τους νόμους και τις εγκυκλίους.

Ο νόμος 4692 /2020 με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, καθώς και η Υ.Α 26/2/2021 με θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τις επιδιώξεις και το όραμα της κυβέρνησης για το δημόσιο σχολείο.

Σύμφωνα με τον νόμο και την Υ.Α. οι μαθητές των προτύπων σχολείων θα επιλέγονται κατόπιν εξετάσεων , ενώ αυτοί των πειραματικών κατόπιν κλήρωσης. Είναι , λοιπόν, φανερό ότι το σχολείο της γειτονιάς θα αποτελέσει παρελθόν για τις περιοχές των οποίων τα σχολεία θα χαρακτηριστούν Πρότυπα και Πειραματικά και τα παιδιά που κατοικούν εκεί θα αναγκαστούν να αναζητήσουν σχολική στέγη σε μεγάλη απόσταση από την κατοικία τους.

Η διοίκηση των σχολείων αυτών θα ασκείται από μια ειδική διοικούσα επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) διορισμένη εξ ολοκλήρου από το υπουργείο. Η επιτροπή αυτή θα αποφασίζει για όλα τα θέματα, όπως την επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων , το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διδακτέα ύλη, τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας. Θα αξιολογεί τα σχολεία αυτά και θα κρίνει αν θα παραμείνουν πρότυπα/πειραματικά ή θα εκπέσουν στην κατηγορία των «κοινών»! Θα αποφασίζει , επίσης, για τη δημιουργία «εκπαιδευτικών ομίλων» ως «πυρήνων αριστείας» , για την «αξιοποίηση των αυξημένων ικανοτήτων ορισμένων μαθητών» που θα λειτουργούν βέβαια εκτός διδακτικού ωραρίου. Τέλος, το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι για πρώτη φορά νομοθετείται ότι η ΔΕΠΠΣ «μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγών και κάθε είδους παροχών». Θεσμοθετείται το συμβούλιο στήριξης του σχολείου με τη συμμετοχή του δήμου, του συλλόγου γονέων, του συλλόγου αποφοίτων αλλά και εξωσχολικών «προσωπικοτήτων» της τοπικής κοινωνίας (Άρθρο 22). Αυτό αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, μεριμνά για θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή

Η νομοθεσία

για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Οι τελευταίοι τοποθετούνται σ’ αυτά όχι με οργανική θέση αλλά με θητεία. Εκτός από τα ακαδημαϊκά προσόντα , στην επιλογή θα παίζει ρόλο και η προσωπικότητα και η συγκρότηση, που θα πιστοποιούνται με τη γνωστή και μη εξαιρετέα συνέντευξη. Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται κάθε δύο χρόνια και θα επανακρίνονται κάθε τέσσερα!! Το χειρότερο , όμως, είναι ότι από τα σχολεία αυτά χάνονται οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων οργανικά τοποθετημένων συναδέλφων!! Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να παραμείνουν για δύο χρόνια στο σχολείο, να επιμορφωθούν και αν αξιολογηθούν θετικά, να συνεχίσουν την τετραετή τους θητεία. Σε διαφορετική περίπτωση απομακρύνονται και συγκεκριμένα “Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται καταπόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Η κυβέρνηση με αυτήν τη ρύθμιση κάνει το πρώτο βήμα για την άρση της μονιμότητας των εκπαιδευτικών υπονομεύοντας τα θεμέλια της οργανικής θέσης.

Αξιολόγηση των πάντων

Στα σχολεία αυτά θα υπάρχει μόνιμη και διαρκής αξιολόγηση των πάντων. Όπως προαναφέρθηκε, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται και ατομικά και όποιοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θα αποπέμπονται, ως ακατάλληλοι για τα σχολεία «των αρίστων», προκειμένου να διδάξουν στα σχολεία της «κοινωνικής πλέμπας»! Αυτά τα ανατριχιαστικά προβλέπονται σε νομοθεσία χώρας στην οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. Και για όσους αμφιβάλλουν ακόμη για το αν αυτά τα σχολεία θα αποτελέσουν το κεντρικό εργαλείο εφαρμογής της αξιολόγησης , στον νόμο προβλέπεται ότι «τα Πρότυπα και Πειραματικά αναλαμβάνουν «ηγετικό» ρόλο εντός της ομάδας όμορων σχολείων που ανήκουν και καλούνται να συνδράμουν μέσω του παραδείγματος, των δράσεων τους και της επιμόρφωσης». Έτσι ερμηνεύεται η αλαζονική βεβαιότητα – απάντηση της υπουργού στην ΟΛΜΕ ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί , διότι αποτέλεσε βασικό άξονα του προεκλογικού προγράμματος της Ν.Δ.

Είναι φανερό ότι το υπουργείο επιχειρεί να ακυρώσει τον δημόσιο, καθολικό και δωρεάν χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων και να δημιουργήσει ειδικά σχολεία για λίγους και εκλεκτούς, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τις προδιαγραφές των ακριβών ιδιωτικών. Τα σχέδιά τους πρέπει να συναντήσουν την καθολική αντίδραση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.

Κανένας σύλλογος διδασκόντων να μην αποφασίσει την ένταξη του σχολείου του στα Πρότυπα και Πειραματικά.

Καλούμε την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να πάρουν θέση να οργανώσουν και να συσπειρώσουν τον κλάδο σε έναν αποφασιστικό μαχητικό αγωνιστικό σχεδιασμό!

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Φροντιστήρια: Στον "αέρα" το άνοιγμά τους

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνουν προσλήψεις, πόσες αναμένονται

Σχολεία: Self-test, τηλεκπαίδευση και άνοιγμα φροντιστηρίων στον ορίζοντα

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Προσωρινή αναστολή εμβολιασμών στην Ελλάδα
Εμβόλιο Johnson & Johnson: Προσωρινή αναστολή εμβολιασμών στην Ελλάδα
Δεν θα γίνουν εμβολιασμοί με το εμβόλιο Johnson & Johnson στην Ελλάδα μέχρι την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων την Τρίτη
Εμβόλιο Johnson & Johnson: Προσωρινή αναστολή εμβολιασμών στην Ελλάδα
Η Ζέττα Μακρή στο 6ο Συμπόσιο Γυμνασίων του Δικτύου UNESCO
Η Ζέττα Μακρή στο 6ο Συμπόσιο Γυμνασίων του Δικτύου UNESCO
6ο Μαθητικό Συμπόσιο Γυμνασίων Αττικής του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων με την UNESCO με θέμα «Η ανάδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης» - «Αυτή είναι...
Η Ζέττα Μακρή στο 6ο Συμπόσιο Γυμνασίων του Δικτύου UNESCO
ΣΥΡΙΖΑ: Ανισότητες και κυβερνητική αποτυχία στο «σχολείο της πανδημίας»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανισότητες και κυβερνητική αποτυχία στο «σχολείο της πανδημίας»
Ερώτηση 59 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα κλειστά σχολεία, τη μεγέθυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την «αποτυχία της κυβέρνησης στο "σχολείο...
ΣΥΡΙΖΑ: Ανισότητες και κυβερνητική αποτυχία στο «σχολείο της πανδημίας»