golearn-engl_970-250
Thumbnail
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ανώτατης Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Ηπείρου στέλνει μήνυμα προς την υπουργό Παιδείας, Ν. Κεραμέως, με αφορμή τις τεράστιες ελλείψεις σε «μόνιμο» εκπαιδευτικό προσωπικό μουσικής στα μουσικά σχολεία

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 51 Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα των οποίων τα οργανικά κενά να ξεπερνούν τα 1260 (σύμφωνα με επίσημο πίνακα του υπουργείου). Η ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στα Μουσικά Σχολεία είναι επιτακτική. Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ανώτατης Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου καλεί την πολιτεία να επιδείξει την ευαισθησία η οποία απαιτείται και η οποία αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτημα.

Σήμερα, τα Μουσικά Σχολεία επιτελούν το έργο τους κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες και μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά προβλήματα, τα οποία συναντώνται και σε άλλες σχολικές μονάδες. Όμως το κυριότερο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε «μόνιμο» εκπαιδευτικό προσωπικό μουσικής!

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Αξιότιμη κυρία υπουργέ, η λειτουργία του θεσμού των Μουσικών Σχολείων ξεκίνησε να υφίσταται στον τομέα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το σχολικό έτος 1988-1989 με πρώτο Μουσικό Σχολείο αυτό της Παλλήνης. Από τότε λοιπόν έως και σήμερα ο θεσμός, έχει υπηρετήσει με μεγάλη επιτυχία και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους παιδαγωγικούς ορίζοντες, στόχους και σκοπούς, οι οποίοι είχαν τουλάχιστον τεθεί αρχικά για αυτά τα σχολεία. Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων υπηρετεί επάξια τη δημόσια μουσική εκπαίδευση της χώρας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα συγκεκριμένα σχολεία ως πρότυπο σε πολλούς τομείς όπως ήταν και ο πρωταρχικός σκοπός κατά την ίδρυση τους, να αποτελέσουν πρότυπα - πειραματικά σχολεία. Έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, φανερώνουν τα πολλά πλεονεκτήματα των δομών αυτών σε διάφορους τομείς για μαθητές κι εκπαιδευτικούς, όπως για παράδειγμα την απουσία φαινομένων βίας και bullying, τις υψηλές σχολικές επιδόσεις των μαθητών, τις υψηλές διακρίσεις των σχολείων σε συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και μουσικές διακρίσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, αλλά και τα ευεργετήματα που πηγάζουν από τη μουσική εκπαίδευση αναφορικά με τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση, την καλλιέργεια και γενικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και αυριανών πολιτών.

Τα Μουσικά Σχολεία λοιπόν θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας, όμως αυτό απέχει πάρα πολύ δυστυχώς από την πραγματικότητα, παρ' ότι πιστεύουμε ειλικρινώς στις ενίοτε καλές προθέσεις, τουλάχιστον στο επίπεδο της ανώτατης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Σήμερα, τα Μουσικά Σχολεία επιτελούν το έργο τους κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες και μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά προβλήματα, τα οποία συναντώνται και σε άλλες σχολικές μονάδες. Όμως το κυριότερο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε «μόνιμο» εκπαιδευτικό προσωπικό μουσικής! Ελλείψεις οι οποίες αφορούν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τις μουσικές ειδικεύσεις, καλύπτονται σε μικρό ποσοστό, αποσπασματικά και με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, με προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων καθηγητών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργιά των σχολικών μονάδων. Καθημερινό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πχ. της έγκαιρης κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος, όσο και σημαντικότερων προβλημάτων, όπως, ότι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς λόγω του ότι αλλάζουν κάθε χρόνο, καθώς και μια πληθώρα, άλλων προβλημάτων με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται στα παιδαγωγικά αποτελέσματα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι ένας μαθητής μπορεί να παραμένει στη δομή ενός Μουσικού Σχολείου για έξι χρόνια. Ως αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος υπάρχουν διδακτικά αντικείμενα τα οποία είτε διδάσκονται ελλιπώς είτε καθόλου, ενώ τίθεται και πολύ σοβαρό ζήτημα ανισότητας στην πρόσβαση των μαθητών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Με αυτό τον τρόπο υπονομεύεται η μόρφωση των μαθητών, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στα σχετικά υπομνήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων αλλά κι επίσης εκφράζεται από τους ίδιους τους μαθητές, καθηγητές και διευθυντές των σχολικών μονάδων. Mε μια απλή επικοινωνία με τις μονάδες των σχολείων ή έστω και από τα στοιχειά τα οποία έχει το υπουργείο στη διάθεση του, μπορούν να αποδειχθούν περίτρανα και να υποσκελίσουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση καλοπροαίρετη ή μη.

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 51 Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων σε μουσικές ειδικεύσεις από την αρχή λειτουργίας τους το 1988 έως σήμερα είναι μόνο 415 εκπαιδευτικοί μουσικής (σύμφωνα με τα σχετικά ΦΕΚ διορισμών). Να σημειωθεί ότι οι τελευταίες προσλήψεις 18 εκπαιδευτικών έγιναν το 2008. Από τους παραπάνω συνολικά 415 διοριζόμενους οι 174 είναι στα θεωρητικά, οι 142 στο υποχρεωτικό πιάνο και 6 στον υποχρεωτικό ταμπουρά, 91 στα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας και μόνο 2 στα παραδοσιακά όργανα.

Με δεδομένο

α) τις αυξημένες ανάγκες των 51 Μουσικών Σχολείων και το μικρό αριθμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού όλα αυτά τα χρόνια,

β) τα οργανικά κενά να ξεπερνούν τα 1260 (σύμφωνα με επίσημο πίνακα του υπουργείου)

γ) τις μηδενικές σχεδόν προσλήψεις προσωπικού στα μουσικά όργανα της  Ελληνικής Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

Ως εκπαιδευτικοί Μουσικής ζητάμε :

  1. Τη γενναιόδωρη κατανομή θέσεων και κάλυψης των 1260 οργανικών κενών των Μουσικών Σχολείων στους επικείμενους μόνιμους διορισμούς, όπου όπως προβλέπεται ξεκάθαρα και από την προκήρυξη 1ΓΕ είναι δεδομένοι σε κάθε μουσική ειδίκευση η οποία διδάσκεται στα Μουσικά Σχολεία.
  2. Επίσης ζητούμε την ιδιαίτερη φροντίδα και ευαισθησία σας, απέναντι στην κάλυψη των κενών σε μουσικές ειδικότητες οι οποίες έχουν προσανατολισμό στη σπουδή της ελληνικής μας μουσικής, και γενικότερα στα μουσικά όργανα που συνθέτουν το οργανολόγιο του συνόλου της ελληνικής λαϊκής μουσικής παράδοσης, όπου αποτελεί ένα σημαντικό τομέα ο οποίος δεν έχει τύχει ουσιαστικής μέριμνας από την Πολιτεία, αν και είχε προβλεφθεί ξεκάθαρα στο ιδρυτικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων. Χωρίς την κάλυψη των προαναφερομένων ειδικεύσεων που υποστηρίζουν την μουσική παράδοση και τη λαογραφία του τόπου, δεν επιτυγχάνεται ο αυτούσιος σκοπός ύπαρξης των προαναφερόμενων οργανισμών.

Η ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στα Μουσικά Σχολεία είναι επιτακτική. Ευελπιστούμε για πρώτη φορά η πολιτεία να επιδείξει την ευαισθησία η οποία απαιτείται και η οποία αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτημα.

Με τιμή

Ο πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Χαλκιαδάκης Χρήστος                              Τερζής Γεώργιος

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Αλέξανδρος Κόπτσης 2021 υπουργείο παιδείας
Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Το Α΄15νθήμερο του Αυγούστου θα έχουν γίνει και οι διορισμοί των μονίμων και οι προσλήψεις των αναπληρωτών

Πριν από τις 15 Αυγούστου το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να έχουν γίνει τόσο οι μόνιμοι διορισμοί όσο και οι προσλήψεις αναπληρωτών...

Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Το Α΄15νθήμερο του Αυγούστου θα έχουν γίνει και οι διορισμοί των μονίμων και οι προσλήψεις των αναπληρωτών
θάνατος εκπαιδευτικού
Πειραιάς: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο εκπαιδευτικού μία ημέρα πριν βγει στη σύνταξη
«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή εκπαιδευτικός στον Πειραιά «μία ημέρα πριν βγει στην σύνταξη και πριν την ονομαστική του εορτή» - Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ
Πειραιάς: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο εκπαιδευτικού μία ημέρα πριν βγει στη σύνταξη
Κορονοϊός: Γιατί η πανδημία χτύπησε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;
Γιατί η πανδημία χτύπησε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πώς η κλιματική αλλαγή γεννά φόβους για την απελευθέρωση παλαιο-ιών;
Κορονοϊός: Γιατί η πανδημία χτύπησε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;