Σχετικά με τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων και τα κενά γενικής παιδείας στο ΠΥΣΔΕ
Ανακοίνωση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων – Συνεργαζόμενοι Θεσσαλονίκης

 Σχετικά με τα κενά γενικής παιδείας 

Το ΠΥΣΔΕ προσδιόρισε τα κενά που θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις φάσεις των τοποθετήσεων (υπεράριθμοι / βελτίωση / μετάθεση / διάθεση). σε 200.

·        Ζητήσαμε να αυξηθούν τα κενά κατά 110, όσοι είναι οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν φέτος (ΠΕ01: 3, ΠΕ02: 18, ΠΕ03: 18, ΠΕ04: 20, ΠΕ05: 5, ΠΕ06: 5, ΠΕ07: 4,  ΠΕ011: 9,  ΠΕ78: 4, ΠΕ80: 4, ΠΕ81: 1, ΠΕ82: 2, ΠΕ83: 2, ΠΕ84: 3,   ΠΕ85: 1, ΠΕ86: 5, ΠΕ87: 1,  ΠΕ88: 3, TE0107  : 1,  TE0126  : 1). Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τα άλλα μέλη του ΠΥΣΔΕ.

·        Αποδεκτή δεν έγινε και η πρόταση που καταθέσαμε τα κενά να υπολογίζονται με λιγότερους μαθητές στα τμήματα.

·        Τα 200 οργανικά κενά δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων που είναι πολύ περισσότερες. Αυτό επιβεβαιώνουν τα φετινά στοιχεία από τα κενά γενικής παιδείας  που καλύφθηκαν με προσλήψεις αναπληρωτών που έφτασαν τις 204 (ΠΕ01: 1, ΠΕ02: 7, ΠΕ03: 46, ΠΕ0401: 4, ΠΕ0402: 14, ΠΕ0404: 24,  ΠΕ06: 8, ΠΕ07: 1,  ΠΕ08: 5,  ΠΕ78: 4, ΠΕ7901: 2,  ΠΕ80: 9, ΠΕ81: 1, ΠΕ82: 13, ΠΕ83: 7, ΠΕ84: 4,  ΠΕ86: 8, ΠΕ8701: 1, ΠΕ8702: 6,  ΠΕ8703: 2, ΠΕ8704: 2,  ΠΕ8708: 2, ΠΕ8709: 8, ΠΕ8801: 1, ΠΕ8802: 1, ΠΕ8804: 2, ΠΕ8901: 2, ΠΕ9102: 3, TE0119  : 4,  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 2, ΩΡ. ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ : 2, ΩΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΟΡΟΥ : 2, ΩΡ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ : 2).

Σχετικά με ενστάσεις για τα κενά

 ·        Έγινε αποδεκτή ένσταση το κενό ΠΕ80 στο 1ο ΓΕΛ Εχεδώρου να μπορεί να διεκδικηθεί και από την ειδικότητα ΠΕ78. Υποστηρίξαμε την ένσταση με βάση τις κοινές αναθέσεις μαθημάτων.

·        Κατατέθηκε ένσταση Ομάδας Αναπληρωτών Βιολόγων για τη μείωση των κενών στην ειδικότητά τους, ΠΕ04.04 από 33 που προσδιορίστηκαν από το ΠΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις σε 21 όπως καθορίστηκαν από την ΠΔΕ και το υπουργείο μετά από απόφαση του ΚΥΣΔΕ. Υπερασπιστήκαμε την ένσταση των συναδέλφων και ζητήσαμε στη βάση των αρχικών κενών του ΠΥΣΔΕ να προσδιοριστούν και τα κενά στις επόμενες φάσεις των τοποθετήσεων.

·        Κατατέθηκε ένσταση από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών για αδικίες που υφίσταται η ειδικότητά τους ΠΕ78 πανελλαδικά.  Επισημάναμε ότι το ΠΥΣΔΕ προσδιόρισε τα κενά για τις μεταθέσεις σε 6, ενώ όταν καθορίστηκαν από την ΠΔΕ και το υπουργείο μετά από απόφαση του ΚΥΣΔΕ, μειώθηκαν σε 4. Υπερασπιστήκαμε την ένσταση των συναδέλφων και ζητήσαμε στη βάση των αρχικών κενών του ΠΥΣΔΕ να προσδιοριστούν και τα κενά στις επόμενες φάσεις των τοποθετήσεων.

·        Κατατέθηκε ένσταση από την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕ80 που επισημαίνει την ανάγκη για ισότιμη κατανομή μεταξύ ειδικοτήτων με κοινά  μαθήματα ανάθεσης. Επισημάναμε ότι το ΠΥΣΔΕ πρέπει να τηρεί την ισοκατανομή των μαθημάτων, καθώς και ότι προσδιόρισε τα κενά για τις μεταθέσεις σε 3 και το ίδιο καθορίστηκαν από την ΠΔΕ και το υπουργείο μετά από απόφαση του ΚΥΣΔΕ.

·        Έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ85 (Χημικών μηχανικών) να προσδιορίζονται  κενά στην ειδικότητά τους και με το μάθημα της Τεχνολογίας που το έχουν Α΄ ανάθεση. Τα υπόλοιπα μέλη του ΠΥΣΔΕ αρχικά δεν έκαναν δεκτή την ένσταση, ενώ ο αιρετός της ΔΑΚΕ δεν ενέκρινε το ένα κενό από τα δύο κενά που δόθηκαν στη συγκεκριμένη ειδικότητα.  Υποστηρίξαμε την ένσταση με βάση την αρχή της ισοτιμίας που πρέπει να ισχύει για όλες τις ειδικότητες ώστε ο προσδιορισμός των κενών να γίνεται με βάση τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης και πάντα σε αντιστοίχιση και με άλλες ειδικότητες που έχουν τα ίδια αντικείμενα ως Α΄ ανάθεση.

·        Δεν έγιναν αποδεκτές δύο ενστάσεις ειδικοτήτων ΠΕ06 που αμφισβητούσαν την ύπαρξη κενών που προσδιόρισε το ΠΥΣΔΕ στην ίδια ειδικότητα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου και στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου (κενό με Αγγλικά και project). Δεν στηρίξαμε τις ενστάσεις γιατί οι ώρες είναι περισσότερες από 12 και άρα προκύπτει κενό.

·        Δεν έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ86 που αμφισβητούσε το κενό που δόθηκε στο 3ο ΓΕΛ Ευόσμου στην ίδια ειδικότητα (κενό με Πληροφορική και project). Δεν στηρίξαμε την ένσταση γιατί οι ώρες είναι περισσότερες από 12 και άρα προκύπτει κενό. Έχει κατατεθεί νέα ένσταση και ζητείται και ακρόαση ΠΥΣΔΕ. Αποφασίστηκε η ακρόαση να πραγματοποιηθεί.

Την προηγούμενη χρονιά καταγγείλαμε κενά που προκύψανε από συμψηφισμό ωρών με project, γιατί ήταν μια διαδικασία που δεν συζητήθηκε στο ΠΥΣΔΕ και κυρίως δεν ήταν γνωστή στους συναδέλφους και άρα δε διαμορφώνονται όροι διαφάνειας και αντικειμενικότητας για όλους. Φέτος στηρίξαμε απόφαση του ΠΥΣΔΕ τα κενά που προκύπτουν με ώρες του project να δίνονται στην ειδικότητα που διδάσκει το μάθημα. Είναι ο μόνος τρόπος που δίνει τη δυνατότητα να αυξηθούν τα κενά. Τα δεδομένα του υπουργείου στον προσδιορισμό των οργανικών κενών, τα οποία εμείς δεν εγκρίνουμε και για αυτό άλλωστε καταψηφίζουμε τους πίνακες των κενών, όλα τα άλλα μέλη του ΠΥΣΔΕ αρνήθηκαν να τα ξεπεράσουμε και να προσδιορίσουμε τα κενά στη βάση των προτάσεων του κλάδου που τα αυξάνουν καθοριστικά. Ζητήσαμε με ξεχωριστή ανακοίνωση της Διεύθυνσης και του ΠΥΣΔΕ να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για την απόφαση αυτή του ΠΥΣΔΕ. Με βάση την απόφαση αυτή του ΠΥΣΔΕ και την προώθηση της πάγιας θέσης του κλάδου, για αύξηση των οργανικών κενών δε στηρίξαμε από τις παραπάνω ενστάσεις όσες ζητούν τη μείωση των οργανικών κενών.

Σχετικά με τις υπεραριθμίες και τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων

 Την Παρασκευή 12/6 ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.  Το ΠΥΣΔΕ προσδιόρισε τους υπεράριθμους αριθμητικά σε κάθε σχολική  μονάδα και στη συνέχεια τους συγκεκριμενοποίησε ονομαστικά με βάση τις αιτήσεις ή και χωρίς αιτήσεις  των συναδέλφων. Συνολικά χαρακτηρίστηκαν 383 υπεράριθμοι. Τα οργανικά κενά που προσδιόρισε το ΠΥΣΔΕ ήταν 200. Έκαναν αίτηση για λύση της υπεραριθμίας τους οι 78 και τοποθετήθηκαν με βάση τις προτιμήσεις τους οι 46. Όλοι οι υπόλοιποι που έκαναν αίτηση και δεν τοποθετήθηκαν σε νέο σχολείο ή δεν έκαναν αίτηση, παραμένουν στο σχολείο τους.

·        Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μόνο το 1/5 από όσους κρίνονται υπεράριθμοι κάθε χρόνο συμμετέχει με αίτηση σε αυτή τη διαδικασία.  Προκύπτει μια εικονική πραγματικότητα σχετικά με τις υπεραριθμίες που αποδεικνύει ότι το υπουργείο επιδιώκει να αποτυπώνει στοιχεία με πλασματικά υπεράριθμους και άρα να μην καταγράφεται η αναγκαιότητα των μαζικών διορισμών.

·        Ζητήσαμε να μειωθούν οι πλασματικά υπεράριθμοι και προτείναμε, όπως γίνεται και σε άλλα ΠΥΣΔΕ, να κρίνονται ως υπεράριθμοι όσοι συνάδελφοι υπολείπονται σε μαθήματα Α΄ ανάθεσης από 12 ώρες και πάνω. Με τον τρόπο αυτόν οι υπεράριθμοι μειώνονται κατά 135 και από 383 θα είναι 248. Η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε από τα άλλα μέλη του ΠΥΣΔΕ.

·        Επισημάναμε τις παρενέργειες περσινής απόφασης του ΠΥΣΔΕ για ανύπαρκτο κενό που προσδιόρισε το ΠΥΣΔΕ μετά από προφορική ενημέρωση του υπουργείου από ώρες που προέκυπταν στην ειδικότητα ΠΕ011 στο Γυμνάσιο του Προφήτη μετά από χωρισμό τμημάτων για διδασκαλία την ίδια ώρα Γυμναστικής και Αγγλικών.  Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν οι 8 ώρες Γυμναστικής να γίνουν 12 και έτσι να προκύψει οργανικό κενό που δεν προβλέπεται όμως από καμία διαδικασία που ισχύει για τις τοποθετήσεις. Το κενό καλύφθηκε πέρσι και την ίδια στιγμή προέκυψε λειτουργική υπεραριθμία, η οποία λύθηκε με τοποθέτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας στο 3ο Γυμνάσιο ΜενεμένηςΦέτος η οργανική υπεραριθμία στην ειδικότητα ΠΕ011 στο Γυμνάσιο του Προφήτη λύθηκε με κάλυψη του οργανικού κενού στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης! Στο ΠΥΣΔΕ την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση της τοποθέτησης στην ειδικότητα ΠΕ011 ανέλαβε ο αιρετός της ΔΑΚΕ!

 Σχετικά με ενστάσεις για τις υπεραριθμίες 

·        Δεν έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ08 να δοθεί υπεραριθμία στην ίδια ειδικότητα στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης γιατί δεν προκύπτει υπεραριθμία με πάνω από 12 ώρες (διδασκαλία Καλλιτεχνικά και project). Αναλυτικά αναφερθήκαμε παραπάνω σχετικά με τα project.

·        Δεν έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ01 να δοθεί υπεραριθμία στην ίδια ειδικότητα στο ΓΕΛ Καλλιθέας γιατί δεν προκύπτει υπεραριθμία με πάνω από 12 ώρες (διδασκαλία Θρησκευτικά και project). Την ένσταση έκανε αποδεκτή μόνο ο αιρετός της ΔΑΚΕ χωρίς αιτιολόγηση!

·        Δεν έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ06 να δοθεί υπεραριθμία στην ίδια ειδικότητα στο ΓΕΛ Μαδύτου γιατί δεν προκύπτει υπεραριθμία με πάνω από 12 ώρες (διδασκαλία Αγγλικών και project).

·        Δεν έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ86 να μη δοθεί υπεραριθμία στην ίδια ειδικότητα στο 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης  γιατί η υπεραριθμία προκύπτει με λιγότερες από 12 ώρες και ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

·        Έγινε αποδεκτή ένσταση ειδικότητας ΠΕ02 να δοθεί υπεραριθμία στην ίδια ειδικότητα στο 3ο ΓΕΛ Εχεδώρου σε άλλο συνάδελφο με λιγότερα μόρια.

Η Διεύθυνση και το ΠΥΣΔΕ αρνήθηκαν να συντάξουν τους πίνακες κενών, πλεονασμάτων με βάση τις προτάσεις που καταθέσαμε, τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τις ΕΛΜΕ το Μάρτιο για τις μεταθέσεις και τις πάγιες θέσεις της ΟΛΜΕ. Η αποδοχή των προτάσεων του κλάδου θα έδινε τη δυνατότητα περισσότερων οργανικών κενών και λιγότερων υπεραριθμιών. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίσαμε τους πίνακες με τα κενά και τα πλεονάσματα, καθώς και τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν.

Η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων των ΕΛΜΕ στις διαδικασίες των τοποθετήσεων για την τήρηση κριτηρίων αντικειμενικότητας και διαφάνειας σε όλες τις τοποθετήσεις πρέπει να είναι στις προτεραιότητες των Δ.Σ. Να διεκδικήσουν τα κενά και οι πλεονάζοντες να προσδιορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων από όπου και προκύπτει η αναγκαιότητα των μαζικών μόνιμων διορισμών. Να απαιτήσουν τα κενά και τα πλεονάσματα να είναι αποτέλεσμα ουσιαστικών διαδικασιών από τους συλλόγους διδασκόντων.

Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων (υπεράριθμοι / βελτίωση / μετάθεση / διάθεση) 

Στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης είναι αναλυτικά τα κενά καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την τοποθέτηση σε οργανικά κενά της επόμενης φάσης τοποθετήσεων όσων είναι υπεράριθμοι και επιθυμούν να καταθέσουν νέα αίτηση, όσων ζητούν βελτίωση της οργανικής τους θέσης, όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και όσων έχουν έρθει με μετάθεση.

Συνοπτικά :

·        Οι συνάδελφοι θα καταθέσουν αίτηση προτιμήσεων σχολείων μέχρι 17-6 και στις 19/6 θα γίνει η τοποθέτησή τους από το ΠΥΣΔΕ. Στις προτιμήσεις τους μπορούν να βάλουν και σχολεία που δεν εμφανίζουν κενά, τα οποία θα προκύψουν από μετακινήσεις συναδέλφων που ζητούν βελτίωση (για έλεγχο και αξιοποίηση στοιχείων να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης στον πίνακα βελτιώσεων). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων.

·        Τοποθετήσεις στα εναπομείναντα κενά από 23-6 έως 29-6. Διαμόρφωση πίνακα κενών / τοποθετήσεις  / ενστάσεις / τελική τοποθέτηση.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βραδινή δίαιτα: Έξι φαγητά για να χάσετε άμεσα βάρος

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα