Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
Ανακοίνωση του ΙΕΠ

Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ:5008057, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 3 Φεβρουαρίου έως 25 Μαΐου 2020 συμμετείχαν 1.244 εκπαιδευτικοί ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτές/τριες Δ.Ι.Ε.Κ. από όλη την επικράτεια και 129 επιμορφωτές/τριες του Μητρώου της Πράξης.

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενίσχυση και η αποτελεσματική υλοποίηση του Θεσμού: «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών/τριων των Δ.Ι.Ε.Κ. που εμπλέκονται στην υλοποίηση του θεσμού. Τα προγράμματα επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 39 ωρών, υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της μικτής μάθησης (blended learning) και περιελάμβαναν:

 - 18 ώρες διά ζώσης επιμόρφωσης στις θεματικές ενότητες

  • «Θεσμικό πλαίσιο - διαδικασίες υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»,
  • «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων» - «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» και
  • «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση».

-  21 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Big Blue Button (BBB) του Moodle του Ι.Ε.Π. στις θεματικές ενότητες

  • «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας»,
  • «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας»,
  • «Επιχειρηματικότητα» και
  • «Καλές Πρακτικές - Συμπεράσματα».

Σημειώνεται ότι το υλικό που έχει εκπονηθεί στο Πλαίσιο της Πράξης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο 3ος κύκλος επιμόρφωσης, ο οποίος προγραμματίζεται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, ξεπερνώντας όμως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του Δ.Σ. του ΙΕΠ, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις επιμορφωτές/τριες, τους/τις υπευθύνους/ες των Επιμορφωτικών Κέντρων και όλους/ες όσους/ες συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου Επιμόρφωσης.

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
«Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος», τονίζει η υπουργός Παιδείας
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης