ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιμόρφωση: Διαδικτυακά μαθήματα που αφορούν την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία
Επιμόρφωση: Διαδικτυακά μαθήματα που αφορούν την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία
Τα μαθήματα καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσων για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με κάθε μορφή αναπηρίας ή ειδικές...
Επιμόρφωση: Διαδικτυακά μαθήματα που αφορούν την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία
Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
Ανακοίνωση του ΙΕΠ
Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
kouzelis-gerasimos.jpg
ΙΕΠ: Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ με «καρφιά» προς το υπουργείο Παιδείας
Γεράσιμος Κουζέλης: Είχαμε παραιτηθεί από τον Ιούλιο 2019. Ιδιαίτερη αξία είχαν για το ΔΣ του ΙΕΠ οι πρωτοβουλίες του για κατοχύρωση πλήρους αρχικής...
ΙΕΠ: Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ με «καρφιά» προς το υπουργείο Παιδείας