Δήλωση – Ενημέρωση των αιρετών εκπροσώπων στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής
Τι έχει συζητηθεί στις συνεδριάσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 στο πλαίσιο της πάγιας αρχής περί εναλλαγής των εκπροσώπων στα συνδικαλιστικά όργανα που εφαρμόζεται από τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π. Ε. συμμετέχουμε στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων εκπαιδευτικών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 11 Μαρτίου 2020 το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής έχει συνεδριάσει 3 φορές (31/1/2020, 5/2/2020, 4/3/2020) με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Διακοπή άδειας  χωρίς αποδοχές .

ΘΕΜΑ 4ο: Συνάφεια διδακτορικού-μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

ΘΕΜΑ5ο : Απόδοση δεύτερης ειδικότητας.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

ΘΕΜΑ 7ο: Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) και πρόταση για νέο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).


Στο θέμα νο(6 ) έξι που αφορούσε: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό.Στα πρώτα πέντε θέματα απαντήσαμε θετικά και υπήρξε ομοφωνία.

Για τις άδειες ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Με βάση πάγιατοποθέτησή μας απέχουμε από τη διαδικασία και επισημαίνουμε ότι:

Αφενός η  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι αναφαίρετο δικαίωμά όλων των εκπαιδευτικών, είναι επίσης μία ανάγκη που  επιδείνωσαν οι μισθολογικές περικοπές  των μηνμονιακών χρόνων σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμους και αναπληρωτές) .

Αφετέρου:

α) τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα  Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. για  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου παρουσιάζουν αλληλοκάλυψη ωρών και ημερών πολλές φορές  (στο παρελθόν έχουν εγκριθεί 6 έργα ετησίως). Σήμερα  31/1/2020 κληθήκαμε να εγκρίνουμε  18   κατά σειρά αιτήματα για άσκηση ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.    με αναλογία 2 αιτήματα ανά διαφορετικό συντονιστή, στις περισσότερες περιπτώσεις,  με ημερομηνίες λήξης έως το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

β) οι αυξημένες  αποδοχές που λαμβάνουν δεδομένου ότι το ΑΠΥΣΠΕ δεν τις ελέγχει  

γ) οι χρονικές και επιστημονικές δεσμεύσεις που τα έργα αυτά επιβάλλουν στο στελεχικό δυναμικό των Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.  με τα ήδη αυξημένα καθήκοντα καθώς και η στόχευσή των έργων.

Ζητάμε να υπάρχει από τις αρμόδιες και υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες άμεση παρέμβαση για να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που  θα καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική ενασχόληση των στελεχών εκπαίδευσης με έργο εκτός και εις βάρος των βασικών καθηκόντων τους.Επισημαίνουμε ότι ο Ν.3528/2007 αρ.31 θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου,  αλλά την κύρια  ευθύνη -υπερευθύνη για το πλαίσιο έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο με τη «σύμφωνη -αιτιολογημένη γνώμη» του.

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. Να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου στα στελέχη με ερώτημα-αίτημα  της περιφέρειας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Να υπάρχει ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος και η οικονομική καταγραφή των ποσών που εισπράττονται από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

Στο θέμα Νο (7) επτά απείχαμε και πάλι από τη διαδικασία στο κομμάτι της πρότασης για τον νέο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) εξηγώντας ότι τα κριτήρια που τίθενται είναι συγκεχυμένα και ότι η πρόταση στην οποία θα καταλήξει το ΑΠΥΣΠΕ δεν είναι δεσμευτική για το ΥΠΑΙΘ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες του εγκλεισμού ευχόμαστε σε όλες/όλους κουράγιο και καλή δύναμη.

Κάτω από τις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη, ώστε να σταθούμε δίπλα στους μαθητές/τριες μας και στις οικογένειές τους με κάθε τρόπο. Από την πρώτη στιγμή της πραγματικά πρωτόγνωρης κατάστασης  που βιώνουμε, ο εκπαιδευτικός κόσμος στάθηκε με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης στο πλευρό των μαθητών και των οικογενειών τους, τονίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση στο φυσικό της περιβάλλον (την τάξη).

         Έχουν τεράστιες ευθύνες όλοι αυτοί που έχουν διαλύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αντί για 3.500 κλίνες ΜΕΘ, που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στη χώρα μας λειτουργούν μόλις το ¼ από αυτές, παραμένουν κενές 30.000 οργανικές θέσεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Όσο κι αν μας  κουνάνε το δάχτυλο από τις τηλεοπτικές οθόνες επικαλούμενοι την ατομική ευθύνη του καθενός, δεν μπορούν να κρύψουν τη δική τους τεράστια και εγκληματική ευθύνη, αυτή την ευθύνη της ΝΔ και των προηγούμενων κυβερνήσεων που διέλυσαν το Δημόσιο σύστημα Υγείας και παραλίγο να ξεπουλήσουν στους ιδιώτες τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Το Υπουργείο Παιδείας, από τη μία θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει τις υποδομές και τη διαμόρφωση του απαραίτητου υλικού για την ποιοτική με σύγχρονα τεχνολογικά – ψηφιακά εργαλεία  εκπαίδευση, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί. Από την άλλη, μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες το ΥΠΑΙΘ θα έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν τις ψυχο-συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τους μαθητές μας οι οποίοι βρέθηκαν κλεισμένοι και απομονωμένοι στο σπίτι ώστε να υπάρξουν όλα εκείνα τα μέτρα και το θετικό κλίμα μέσα στην οικογένεια, χωρίς εντάσεις και άγχος. Για να διαχειριστούν αυτή τη νέα, δύσκολη κατάσταση, αξιοποιώντας εκτός των άλλων τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν ώστε να μην αποκοπούν από τους ευρύτερους και στενότερους κοινωνικούς δεσμούς, να συζητούν και να ενημερώνονται και διαδικτυακά, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες υποδομές για να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους εποικοδομητικά και με διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αντίθετα, είχαν και έχουν άλλες προτεραιότητες: Ασχολούνται με την προώθηση του ελέγχου και της αξιολόγησης, με το εκπαιδευτικό management, με την κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, με την αριστεία και την σκληρή ταξική επιλογή μέσα από εξεταστικούς φραγμούς, με την προώθηση των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Γι’ αυτό και τεράστια πακέτα χρηματοδότησης διατέθηκαν για τις ΤΠΕ με τόσο πενιχρά αποτελέσματα. Τόσο η σιδερένια φτέρνα του κράτους όσο και το αόρατο χέρι της αγοράς απέτυχαν παταγωδώς εδώ και πολλά χρόνια, παρά τα τεράστια πακέτα που δαπανήθηκαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες δομές και το ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι σημερινές υποκριτικές εξαγγελίες για άμεση εφαρμογή της εξ αποστάσεως έρχονται σε πλήρη αντίφαση με τις πλατφόρμες του Υπουργείου που σέρνονται με ταχύτητες χελώνας.

 Ωστόσο, το υπουργείο με τρόπο ανεύθυνο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εφαρμόζοντας τη γνωστή συνταγή μετακύλησης της ευθύνης στις πλάτες των εκπαιδευτικών, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας, μέσα από κλίμα άτυπης επιβολής και πιέσεων στη βάση του κλάδου.

Πολλοί από εμάς λάβαμε e-mail από το Υπουργείο για την εγγραφή και συμμετοχή στην πλατφόρμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης»  (webex, ιδιωτικής εταιρείας Cisco). Ξεκίνησαν ήδη οι ενημερωτικές συναντήσεις του Υπουργείου με τους διευθυντές και τις ομάδες υποστήριξης, καθώς και επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις συντονιστών/στριών ακόμα και στις 8-10μμ το βράδυ!!! Τις τελευταίες ώρες ασκείται μια αφόρητη πίεση από την πλευρά του Υπουργείου, από τη Διοίκηση και Διευθυντές προς Διευθυντές και προς τους συναδέλφους για υποχρεωτική αξιοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, συντάσσοντας αυθαίρετα προγράμματα της σύγχρονης διδασκαλίας, τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ακόμα και με τις πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης». Τους περισσότερους τους γνωρίζουμε από καταγγελίες συναδέλφων ονομαστικά. Συγχρόνως, το ΥΠΑΙΘ επενδύει στην προσφιλή επιλογή της «ατομικής ευθύνης» των εκπαιδευτικών, προσπαθώντας να καθιερώσει μια «κανονικότητα», όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές (μαζί με τους γονείς τους) κάθονται μπροστά σε έναν Η/Υ  όλο το 24ωρο, προκειμένου να μπουν στις περιβόητες πλατφόρμες.

Στηρίζουμε τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, όχι τις πολιτικές της Κυβέρνησης

Να ξέρουν όμως οι γονείς και οι μαθητές μας ότι εμείς είμαστε εδώ για εκείνους και ότι με δική μας πρωτοβουλία θα ξαναμπούμε, με όποιο τρόπο μπορέσουμε, στα σπίτια τους. Είμαστε δίπλα, όσο περισσότερο μπορούμε και με όποιον τρόπο αυτό γίνει δυνατό ως αλληλέγγυοι εκπαιδευτικοί στη δύσκολη αυτή περίοδο. Διεκδικούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα πραγματικής στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους. Βρίσκουμε τρόπους να επικοινωνήσουμε, να συμβάλλουμε με ιδέες και σκέψεις, να υλοποιήσουμε «μικρά πειράματα», να ανταλλάξουμε και να προτείνουμε ποιοτικές και μορφωτικές δραστηριότητες, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, μουσειακές περιηγήσεις. Ό,τι κάνουμε, λοιπόν, θα το κάνουμε με προσοχή και παιδαγωγική ευθύνη, με τα μάτια στραμμένα στην πληττόμενη πλειοψηφία των μαθητών μας και των λαϊκών οικογενειών τους χωρίς να εντείνουμε τους ταξικούς φραγμούς που ήδη υπάρχουν.

Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ζωντανή εκπαίδευση, τις ανοιχτές σχολικές τάξεις. «Η τηλεκπαίδευση, η εξ’ αποστάσεως, η ασύγχρονη εκπαίδευση» είναι απλώς εργαλεία. Εκπαίδευση και αγωγή για ανήλικους μαθητές δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς με παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια και να υποκαταστήσουν τη ζωντανή διαδικασία της τάξης (κατάκτηση της γνώσης, αλληλεπίδραση, αλληλοβοήθεια, παραστατικότητα, φυσική/σωματική προσέγγιση κ.ά.).

Εμείς οι εκπαιδευτικοί κρατάμε την εκπαιδευτική διαδικασία ανοιχτή και όχι το Υπουργείο Παιδείας, εμείς κρατάμε την επαφή με τους μαθητές μας, εμείς αναζητούμε τρόπους και μέσα επικοινωνίας, εμείς επιδιώκουμε να έχουν τα παιδιά ποιοτικό μορφωτικό και ψυχαγωγικό χρόνο αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει:

Ø  Ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη είναι μοναδικό και αναντικατάστατο, δεν είναι μια μονοδιάστατη μετάδοση πληροφοριών ή μια αλληλουχία διδακτικών για τη μετάδοση δεδομένων αλλά είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία αλληλεπίδρασης και κοινωνικής σχέσης. Γι’ αυτό μέσα στην τάξη μπορούν να πραγματοποιούνται παιδαγωγικά θαύματα που διαμορφώνουν συνειδήσεις και στάσεις ζωής. Γι’ αυτό καμιά τεχνική διαδικασία εξ αποστάσεως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την παιδαγωγική επίδραση της ζωντανής εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Ø  Τις τρομακτικές ανισότητες στην πρόσβαση στη γνώση αλλά και στην πληροφορία, αποτέλεσμα του εκμεταλλευτικού κοινωνικού μοντέλου, που στην πράξη σημαίνουν ότι σημαντικό μέρος των μαθητών μας βρίσκονται χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς υπολογιστές ή με ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό, άρα αποκλεισμένοι από τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω δυσκολίες σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά κάτω από τις σημερινές συνθήκες και να αφήσουμε τα παιδιά στη μοίρα τους, απομονωμένα στο σπίτι, αντιμέτωπα με τη μοναξιά τους, βορά στην αυθαιρεσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Συγχρόνως, να απαλλάξουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας από το άγχος της ύλης και των εξετάσεων. Δεν είναι αυτό σήμερα το κεντρικό ζήτημα. Η μόρφωση δεν μετριέται με το κιλό ούτε είναι συσσώρευση πληροφοριών.

Στο παραπάνω πλαίσιο απαιτούμε από το Υπουργείο και προτείνουμε στους συναδέλφους:

·            Το Υπουργείο Παιδείας, άμεσα να οργανώσει πρόγραμμα προβολής μορφωτικών εκπαιδευτικών εκπομπών στη δημόσια τηλεόραση. Να οργανώσει κεντρική ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό ανά τάξη και μάθημα για τη στήριξη της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Να διασφαλίσει τη δωρεάν παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Να επιλύσει με άμεση χρηματοδότηση τις ελλείψεις σε υποδομές και υλικό.

·            Καλούμε τους συναδέλφους να οργανώσουν τη δουλειά τους με τον τρόπο που εκείνοι θεωρούν καταλληλότερο και πιο αποτελεσματικό. Κάθε σχολείο (σύλλογος διδασκόντων) και εκπαιδευτικός θα επιλέξει τα μέσα, τα εργαλεία, τους τρόπους αλλά και το περιεχόμενο που θα αξιοποιήσει γνωρίζοντας καλύτερα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών της. Έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία των παρεμβάσεων αλλά και η ενιαία λειτουργία του σχολείου, απέναντι σε κακόβουλες πολιτικές που επιδιώκουν την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιηθούν για παράδειγμα, οι ιστοσελίδες των σχολείων, οι ιστοσελίδες των τάξεων, διάφορες δωρεάν εφαρμογές τηλεπικοινωνίας, η επικοινωνία με email κ.λπ.

·            Καμία αυταρχική παρέμβαση της Διοίκησης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τονίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς όλες οι εγκύκλιοι που αφορούν την «σύγχρονη» και «ασύγχρονη διδασκαλία» εξ’ αποστάσεως δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών, βασική παράμετρος του δημόσιου σχολείου. Η αξιοποίηση όποιων μορφών γίνεται με  τη γνώση και την ευαισθησία του κάθε εκπαιδευτικού για τις ανάγκες των μαθητών του και όχι με κρατικό έλεγχο. Στην βάση αυτή, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην υποκύπτουν στους όποιους εκβιασμούς της διοίκησης για να γίνουν πιόνια στο επικοινωνιακό παιχνίδι της Κυβέρνησης. Κανένας δεν μπορεί να «υποχρεώνεται» είτε να συμμετέχει ως εθελοντής τηλεμαθήματος είτε να παραστεί, με όποια ιδιότητα στα σχολεία, που είναι ουσιαστικά κλειστά. Η όποια προαιρετική συμμετοχή μας δε συνδέεται με τις επικοινωνιακές «φούσκες» τους Υπουργείου.

·          Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί για κάλυψη της ύλης. ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΑΡΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΥΛΗ. Είναι σαφές πως, όταν ξανανοίξουν τα σχολεία, απαιτείται, για όλες τις τάξεις και ιδιαίτερα για την Α΄ Δημοτικού, μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, εκτεταμένα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας,  αναπροσαρμογή των διδακτικών στόχων, αναδιάταξη και μείωση της ύλης, στήριξη και ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης. Τα παραπάνω μέτρα πρέπει να στοχεύουν στην επανεκκίνηση της εκπαίδευσης από το χρονικό σημείο του κλεισίματος των σχολείων. Να σταματήσει εδώ η ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ότι διδάχτηκε σε αυτά τα μαθήματα και αυτό να ανακοινωθεί τώρα ώστε να απαλλαγούν από το άγχος των εξετάσεων οι μαθητές της Γ’ Λυκείου.

·          Καμία εμπλοκή, άμεση ή έμμεση ιδιωτικών ομίλων, χορηγών ή φορέων της Τ.Α. (που αξιοποιούν την “κρίση” ως ευκαιρία για να βάλουν χέρι στο Δημόσιο σχολείο) στις διαδικασίες της εκπαίδευσης. Κάθε πρωτοβουλία, υποδομή ή εφαρμογή πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά από το κράτος και να παρέχεται δωρεάν χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών ή χορηγών.

·         Θα μας βρει κάθετα αντίθετους κάθε προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης, κάθε αυθαίρετη ή αυταρχική κίνηση του Υπουργείου και της διοίκησης, κάθε απόπειρα να κατηγοριοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις επιλογές τους σε αυτή την περίοδο. Όχι στο πανοπτικό σύστημα στην εκπαίδευση που επιδιώκει την πλήρη πειθάρχηση δια μέσου της απομόνωσης, της επιτήρησης, του φόβου, της υποτέλειας και της εξατομίκευση. 

·         Το διοικητικό έργο από τους Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους-ες, κ.λπ., για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά τα σχολεία, είναι σαφές ότι μπορεί να υποστηριχθεί με πολλούς τρόπους χωρίς το άνοιγμα των σχολείων. Να σταματήσουν οι πιέσεις για υποχρεωτική παρουσία των συναδέλφων στα σχολεία. Καμία τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει με βάση την Κ.Υ.Α.

·         Ταυτόχρονα απαιτούμε: - Αύξηση των κονδυλίων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στην εκπαίδευση εδώ και τώρα. Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και όλου του βοηθητικού προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων καθαριστριών. Μέτρα ενίσχυσης της λαϊκής οικογένειας που μαστίζεται από την ανεργία και την επισφάλεια.  Δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδείας για όλους τους ανθρώπους.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Έχοντας στο μυαλό μας ότι η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οποιασδήποτε μορφής (ασύγχρονη/σύγχρονη) δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση στο φυσικό χώρο για μαθητές κι εκπαιδευτικούς που είναι το σχολείο, αλλά αποτελεί ένα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο ή και υποστηρικτική μορφή επικοινωνίας σε έκτακτες συνθήκες,

Ο καθένας μπορεί να συνεχίζει να δουλεύει όπως δούλευε έως τώρα. Καμία πίεση κανένας αυταρχισμός και διοικητική αυθαιρεσία δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Κανένας συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένος να μπει στο link του Υπουργείου και να εφαρμόσει υποχρεωτικά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

            Αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται καμία εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι όποιες συναντήσεις γίνουν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα προς τους εκπαιδευτικούς.

Για κάθε τέτοια περίπτωση που εμφανίζονται φαινόμενα αυταρχισμού και υποχρεωτικότητας οι συνάδελφοι να απευθύνονται στα Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΩΝ τους καινα καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά .

            Δεν μπορούμε να στηρίξουμε πρακτικές που δεν έχουν στόχο την επίλυση  των προβλημάτων που προκύπτουν από την κρίση και την πανδημία, αλλά την χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Εκτιμάμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε κανέναν λόγο συμμετοχής στις πλατφόρμες της σύγχρονης εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας. Τους καλούμε να γυρίσουν την πλάτη στα καλέσματα μιας «εικονικής υποχρεωτικότητας» που σιωπηλά διαχέει το υπουργείο.

Στη βάση της εξυπηρέτησης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να  επικοινωνούν με τους μαθητές τους με όποιον τρόπο θεωρούν οι ίδιοι προσφορότερο .

Οι κυρίαρχες πολιτικές, στη χώρα μας και διεθνώς, εδώ και αρκετά χρόνια, οικοδομούν την κοινωνία-φρούριο, όπου εντός θα είναι οι ελεγχόμενοι και εκτός θα επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας. Με αφορμή τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι κυβερνήσεις και οι κυρίαρχοι κύκλοι προωθούν μια ριζική συντηρητική στροφή, φιλοδοξούν να μονιμοποιήσουν τους αποκλεισμούς, την στέρηση δικαιωμάτων, τις απαγορεύσεις, την απομόνωση στην ατομικότητα, την υποταγή και τη συναίνεση.

Είμαστε στην απέναντι όχθη. Ακόμα και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, υπό το βάρος των απαραίτητων περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, βρίσκουμε τα μέσα και τους τρόπους για να σπάσουμε την ατομικότητα και την απομόνωση, να εκφράσουμε έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη, την επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις, τη συλλογικότητα. Να σταθούμε στο πλευρό των μαθητών μας και των οικογενειών τους. Αυτές τις μέρες εκπαιδευόμαστε πώς να αποφεύγουμε ο ένας τον άλλον. Να μην γίνει κανονικότητα! Ας πλύνουμε τα χέρια μας, αλλά ας τα υψώσουμε την ίδια στιγμή με αλληλεγγύη, συλλογικότητα και διεκδίκηση! Ας φορέσουμε τη μάσκα μας, αλλά ας μην κλείσουμε το στόμα!

Η αλληλεγγύη και ο αγώνας είναι όπλο των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων για την επιβίωσή μας!

Αυτό  είναι το καλύτερο μάθημα για τους μαθητές μας!

Μένουμε δυνατοί – Δε μένουμε σιωπηλοί!

 

Καββαδία Φωτεινή Τακτική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων –Κινήσεων- Συσπειρώσεων  Π.Ε. τηλ. επικοινωνίας :6932628101 – 2108068683

Μελαμπιανάκη Ζέττα Αναπληρωματική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων –Κινήσεων- Συσπειρώσεων  Π.Ε. τηλ. επικοινωνίας: 6977885092

 

σχετικά άρθρα

Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς
Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς
Η νέα κατηγορία, φόνος δευτέρου βαθμού, επιφέρει ποινή κάθειρξης έως 40 χρόνια
Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς