Απόφοιτοι ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2015-2016: Για 6 μέρες συντομότερης φοίτησης χάνουν 2 μόρια στην κατάταξη για τις προσλήψεις
Επιστολή διαμαρτυρίας εκπροσώπων αποφοίτων ΕΠΠΑΙΚ - ΑΣΠΑΙΤΕ 2015-2016 του παραρτήματος Ιωαννίνων για τον αποκλεισμό της μοριοδότησης 2 μονάδων προγράμματος επιμόρφωσης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Αξιότιμη/ε Κυρία/ε,

Με αφορμή την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 η οποία δημοσιεύτηκε στις 24/12/2019, «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.» οι απόφοιτοι του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του παραρτήματος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2015-2016 θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας, τη λύπη και την αγανάκτησή μας για τον αποκλεισμό μας από τη μοριοδότηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019.

Στην εν λόγω προκήρυξη δύναται να μοριοδοτηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών και 7 μηνών. Πιο συγκεκριμένα στην προκήρυξη αναφέρεται Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνώνΓια τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού και εάν η διάρκεια τους είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών δεν μοριοδοτούνται.

Η επιμόρφωση που λάβαμε οι σπουδαστές του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το έτος 2015-2016 ενώ μας παρέχει την απαιτούμενη παιδαγωγική επάρκεια μας αποκλείει της μοριοδότησης (2 μόρια) για λίγες μόνο μέρες( για 6 ημέρες ) λόγω μικρότερης διάρκειας φοίτησης των επτά μηνών . Έτσι, ενώ οι σπουδαστές των προηγούμενων ή μετέπειτα ετών θα λάβουν την σχετική μοριοδότηση, η δική μας επιμόρφωση δεν θα ληφθεί υπόψη.

Λόγω του ότι: Όλοι οι απόφοιτοι σπουδαστές του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ανεξαρτήτως έτους σπουδών, παρακολουθήσαμε τις ίδιες διδακτικές ενότητες (Θεωρητικά Μαθήματα,  Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας  και Πτυχιακή Εργασία), αφιερώσαμε τον ίδιο χρόνο (301 ώρες) , καταβάλαμε τον ίδιο κόπο, ποσό και την ίδια ενέργεια για την ολοκλήρωση της φοίτησης μας.

Γι αυτό κύριοι/ες ζητάμε:

  • Την ίση μεταχείριση των δικαιωμάτων της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ όλων των ετών καθώς ο συγκεκριμένος αποκλεισμός δεν εξασφαλίζει ίση μεταχείριση, ισότητα, δικαιοσύνη και ευκαιρίες στους κατόχους του ίδιου πιστοποιητικού παρακολούθησης.
  • Να κάνετε ενέργειες ώστε να προσμετρηθούν  οι 2 μονάδες επιμόρφωσης για όλα τα έτη. Οι εβδομάδες μαθημάτων είναι ίδιες σε όλα τα έτη, οι υποχρεώσεις φοιτητών ήταν και είναι ισάξιες με το πρόγραμμα να θεωρείται ετήσιο παρακολουθώντας τα 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. (  σύμφωνα με τον Νόμο 3027/28.06.2002 (ΦΕΚ 152/τ.Ά/28-06-2002) για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ εγκρίνεται κατ’ έτος με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της ΑΣΠΑΙΤΕ)
  • Προτείνεται δε ένας ενιαίος και ισότιμος τρόπος μοριοδότησης για όλα τα έτη ώστε να μη δημιουργούνται δύο κατηγορίες αποφοίτων σπουδαστών: οι απόφοιτοι που λαμβάνουν την μοριοδότηση και οι απόφοιτοι που αποκλείονται αυτής.
  • Να παρέμβετε άμεσα προς πάσα κατεύθυνση, ώστε έστω και εκ των υστέρων να μοριοδοτηθούν αυτά τα μόρια αλλά και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ σε άλλες προκηρύξεις μιας και αυτή τη στιγμή μας στοχοποιούν.

Με όλο το σεβασμό, αιτούμαστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της αδικίας και της άνισης μεταχείρισης και την συμπερίληψη των αποφοίτων σπουδαστών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.- Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 2015-2016 του παραρτήματος της Ιωαννίνων αλλά και των άλλων αποφοίτων (Σαπών 2018-΄19, Κοζάνης- Θεσσαλονίκης 2017-΄18, Πάτρας 2015-΄16 Άργους 2018-2019) που αντιμετωπίζουν την ίδια μεταχείριση στην μοριοδότηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου .

 

Περιμένουμε άμεσα τις ενέργειες σας

Εκπρόσωποι Αποφοίτων ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2015-2016 παραρτήματος Ιωαννίνων.

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

σχετικά άρθρα