Καταγγελία για την παρακώλυση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στη Σιβιτανίδειο Σχολή
Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων  Υπουργείου Παιδείας με την οποία ενημερώνει ότι το Δ.Σ. της Σχολής αρνείται να εφαρμόσει το νόμο που αφορά στην εκπροσώπηση των εργαζομένων παρακωλύοντας την ανάδειξη του αιρετού μέλους του

Καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων  Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), με την οποία στηρίζει την από 12/11/2020 κοινή καταγγελία της ΕΛΜΕ Σιβιτανιδείου και του Σ.Μ.Δ.Υ.Σ.Ι (Σύλλογος Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων Σιβιτανιδείου), σχετικά με την άρνηση του Δ.Σ. της Σχολής για εφαρμογή του άρθρου 51 του  Ν. 4589/2019, σύμφωνα με το οποίο εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο ΔΣ της Σιβιτανιδείου Σχολής:

κα Υπουργέ,

Με έκπληξη λάβαμε σήμερα την καταγγελία των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής αρνείται την εφαρμογή του νόμου (Ν.4589/2019, άρθρο 51), που αφορά στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακωλύει την ανάδειξη του αιρετού μέλους του.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η διαδικασία εκλογής του κοινού εκπροσώπου όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Σχολής και του αναπληρωτή του, καθορίζεται «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στην προκειμένη περίπτωση, που υπάρχει άρνηση υποβολής της προβλεπόμενης εισήγησης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2690/1999, σύμφωνα με το οποίο «4. Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει τυχόν ταχθεί προς τούτο από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν».

Είναι αυτονόητο ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από τις θεωρίες, τις απόψεις και τις δοξασίες του Δ.Σ. της Σχολής, ειδικά σε ένα ευαίσθητο θέμα δημοκρατικής λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου όπως αυτό της Σιβιτανιδείου, με την απρόσκοπτη εκπροσώπηση των εργαζομένων.

Και είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε την εφαρμογή του και να αποτρέψετε την ακύρωση κατακτήσεων που επιχειρείται μέσα από διαδικαστικά τερτίπια.

κα Υπουργέ,

Σας καλούμε να επιβάλετε τη νομιμότητα!

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραμματέας

Σάββας Φωτιάδης                                                 Γιώργος Πέγκας

σχετικά άρθρα

Βρούτσης: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά και αύξηση στις συντάξεις
Βρούτσης: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά και αύξηση στις συντάξεις
Αύξηση στη σύνταξή τους θα δουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν 30 χρόνια και 1 μέρα ασφάλισης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εργασίας
Βρούτσης: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά και αύξηση στις συντάξεις