Ολομέλεια Προέδρων ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση της 18/1
 «Ενημέρωση για την Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων – μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 18-01-2020, στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, η Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας.

Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν Πρόεδροι (ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι στη θέση προέδρου) των  Περιφερειακών Συλλόγων (πλην της Κεντρικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αιγαίου) καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με απόντα τον ειδικό γραμματέα. Με διττό ρόλο παρευρέθηκαν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του ΚΥΣΕΕΠ, αιρετοί εκπρόσωποι από 3 ΠΥΣΕΕΠ της επικράτειας, ο πρόεδρος του ΙΜΕΓΕΕ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

Απολογισμός των δράσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α για τους διορισμούς Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στην Ειδική Εκπαίδευση,

Προσλήψεις αναπληρωτών: Κατανομή ειδικοτήτων

, προβλήματα και σύστημα τοποθετήσεων,

προβλήματα ωραρίων,

Δημιουργία μητρώου μελών ανά περιφερειακό σύλλογο και επί του συνόλου με επίσημη κάρτα μέλους από την οποία τα μέλη θα έχουν εκπτώσεις κι απολαβές,

Θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακών Συλλόγων, Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.,

Κατάθεση και παρουσίαση των προτάσεων των ομάδων εργασίας της κάθε διεπιστημονικής ομάδας εργασίας ανά σύλλογο, Χρονοδιάγραμμα κινήσεων για τη διεκδίκηση θέσπισης οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στη Γενική Εκπαίδευση, Διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου και ιεράρχηση στόχων βάση της Γενικής Συνέλευσης, Θέματα των κατά τόπων ΣΕΕΠΕΑ και των Αιρετών τους.

Ολομέλεια Προέδρων ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Στη συνάντηση, που συντόνισε η πρόεδρος κα. Μπουλμέτη, συζητήθηκαν

ο απολογισμός των δράσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α για τους διορισμούς Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στην Ειδική Εκπαίδευση, τρέχοντα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα,

ο σχεδιασμός-συντονισμός που πραγματοποιήθηκε από τους Περιφερειακούς συλλόγους με τις προτάσεις των ομάδων εργασίας, η συνέχεια αυτού του υλικού  και η χρήση του μέσα από την επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τη συμμετοχή συντονιστή από κάθε Περιφερειακό Σύλλογο.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να κατατεθεί επίσημη πρόταση της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο με βάση τους τρεις άξονες της δίχρονης προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας και των ΚΕΣΥ.

Το συμπέρασμα όλων ήταν ότι οι οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί και εκείνες που δόθηκαν σε διορισμούς καλύπτουν το 1/3 των αναγκών των μαθητών και των σχολικών μονάδων σχετικά με την υποστήριξή τους από ΕΕΠ ΕΒΠ.  

 Ακόμη συζητήθηκαν

η καταστρατήγηση του αξιολογικού πίνακα μέσω  των οριστικών τοποθετήσεων σε σχολεία,

η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων και των ακαδημαϊκών προσόντων, η μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο,

η ανούσια επιβολή προσωρινής τοποθέτησης,

η σειρά καθυστερήσεων στη διαδικασία, η εξομοίωση της διαδικασίας τοποθετήσεων και μεταθέσεων με τους εκπαιδευτικούς και τα προβλήματα που διαφαίνονται,

η μη συμπερίληψη των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών που έχει συσταθεί στο ΥΠΑΙΘ παρόλο που τίθενται προς επεξεργασία  και οι υπηρεσιακές μεταβολές του ΕΕΠ-ΕΒΠ,

καθώς κι άλλα θέματα που τέθηκαν από τους προέδρους των κατά τόπων ΣΕΕΠΕΑ.

Αρχικά υπήρξε ενημέρωση  από την πρόεδρο για τα πεπραγμένα που αφορούσαν στους διορισμούς τόσο από την πλευρά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, όσο κι από την πλευρά των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ.

Τα λόγια της προέδρου συμπλήρωσε κι ο κ. Βούγιας τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες που εντόπισαν ως προς την επεξεργασία θεμάτων από την ηγεσία και το προσωπικό του Υπουργείου. Από όλο το σώμα και ιδιαίτερα από την πρόεδρο του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής κα. Τραγάκη και του ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης κα. Βασιλάκη ρωτήθηκε αν υπάρχουν νομικά ατοπήματα που μπορούν να πολεμηθούν στο νόμο. 

Η απάντηση που δόθηκε από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ ήταν πως εφόσον ο νόμος μιλά για τοποθέτηση διευθύνσεων και σταματά εκεί δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράνομη η διπλομοριοδότηση, συνεπώς έχει για την ώρα νομικό έρισμα. Στη συνέχεια ο κ. Βούγιας ενημέρωσε όλο το Σώμα για τη διαδικασία μεταθέσεων καθώς και για το γεγονός ότι υπολογίστηκαν ξεχωριστά οι οργανικές που προορίζονται για τους νεοδιοριζόμενους, με αυτές των μεταθέσεων και των μετατάξεων. Επίσης τόνισε πως για να ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταθέσεις.

Η κα. Μπουλμέτη συμπλήρωσε περιγράφοντας τη διαδικασία τοποθετήσεων των νεοδιοριζόμενων. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν στους συναδέλφους που διορίζονται και δεν υπηρετούν ως αναπληρωτές οι οποίοι θα πρέπει μετά το ΦΕΚ του διορισμού, την εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ, την προσμέτρηση των κοινωνικών κριτηρίων, να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε ημερών. Την εισήγηση της Προέδρου συμπλήρωσαν κι άλλοι Αιρετοί, όπως ο κ. Αρβανίτης.

Ολομέλεια Προέδρων ΠΟΣΕΕΠΕΑ Στη συνέχεια,  στο θέμα των προσλήψεων των αναπληρωτών: Κατανομή ειδικοτήτων, προβλήματα και σύστημα τοποθετήσεων τονίστηκαν και προτάθηκαν από το σώμα τα εξής: Αναγκαιότητα συνεργασίας, αλληλοενημέρωσης Αιρετών και ΣΕΕΠΕΑ Ζήτηση των στοιχείων που δίνονται στους Αιρετούς από τους ΣΕΕΠΕΑ και αφορούν στις κατανομές των ειδικοτήτων στις Περιφέρειες (πρόταση προέδρου ΣΕΕΠΙΝ) Καταγραφή πρακτικών και κοινοποίηση ενημερώσεων

Καταγγελίες από Αιρετούς όσον αφορά τις αλλοιώσεις της εικόνας της κατάστασης. Χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχουν περισσότερα κενά και ανάγκες, ως ανάγκες παρουσιάζονται μόνο οι τοποθετήσεις Κοινή γραμμή όλων των συλλόγων και των Αιρετών.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναδειχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές που προτάθηκαν από την πρόεδρο του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής κα. Τραγάκη για την επικοινωνία Αιρετών- συλλόγων:

Οι Αιρετοί να κοινοποιούν τα πραγματικά λειτουργικά κενά και να ανατροφοδοτούν την ενημέρωση με βάση τις προσθαφαιρέσεις που θα προκύπτουν ανά φάση προσλήψεων

Να γίνονται Ολομέλειες Αιρετών (είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακές)

Να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Αιρετών

Εν κατακλείδι, με βάση όλα τα παραπάνω, συμφωνήθηκε ομόφωνα από όλη την ολομέλεια η κατάθεση ψηφισματος μέσω της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Ηγεσία του Υπουργείου.  

Έπειτα, στο επόμενο θέμα, τοποθετήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων σχετικά με τα λειτουργικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν με την εφορία, τις μέχρι στιγμής ενέργειές τους για την τακτοποίηση λειτουργικών θεμάτων όπως είναι το μητρώο μελών κι ο έλεγχος των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Συζητήθηκαν προτάσεις για  ενέργειες και δράσεις προκειμένου να ενεργοποιηθούν και να συσπειρωθούν τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ και να υποστηριχθούν από τους Περιφερειακούς Συλλόγους στους οποίους ανήκουν.

Ανακοινώθηκε από την πρόεδρο η πρόταση της η οποία έχει γίνει δεκτή από το  Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την εφαρμογή: Ενιαίας ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης στοιχείων κάθε μέλους ΕΕΠ ΕΒΠ και επικαιροποίηση από κάθε σύλλογο με στόχο την καταγραφή των μελών, την άμεση  ενημέρωσή τους σε οτιδήποτε τους αφορά  καθώς και τη δημιουργία επιστημονικού μητρώου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον επιστημονικό φορέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ το ΙΜΕΓΕΕ.

Κάρτα μέλους ΣΕΕΠΕΑ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ με διευκολύνσεις για τα μέλη σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο. Τονίστηκε από την πρόεδρο ότι λόγω του ενιαίου πίνακα, ο οποίος θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά θα χρειαστεί να υπάρχει προεργασία από τους συλλόγους για εκπτώσεις στα ΜΜΜ στα μέλη και μέριμνα για διευκόλυνσή τους.

Όσον αφορά την κάρτα μέλους, όπως δηλώθηκε από την κα. Τραγάκη θα δρομολογηθεί σε πρώτο επίπεδο από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ώστε να λειτουργήσει ως πιλοτική δοκιμή και να επεκταθεί και στους υπόλοιπους συλλόγους.

Οι πρόεδροι συμφώνησαν στις παραπάνω προτάσεις και δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν για τις εκπτώσεις σε επίπεδο της Περιφέρειάς τους. Παράλληλα τέθηκε η στοχοθεσία για τη διεκδίκηση της επίσημης συμπερίληψης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου στην ομπρέλα του τριτοβάθμιου ΑΔΕΔΥ. Ολομέλεια Προέδρων ΠΟΣΕΕΠΕΑ Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε από τον κ. Αρβανίτη αναλυτική ενημέρωση για τις εργασίες,  τα επιτεύγματα και τα σχέδια για τη συνέχιση και την ανάδειξη του ΙΜΕΓΕΕ (παρατηρητήριο, επιστημονική τεκμηρίωση, επιμορφωτικές, επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις).

Ακόμη παραδόθηκαν επίσημα οι προτάσεις των συλλόγων και πραγματοποιήθηκε συζήτηση όσον αφορά το υλικό και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Η γενική γραμματέας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κα. Χατζηδρόσου μίλησε για τις προτάσεις που έχουν παραδοθεί και παρουσίασε τη διαδικτυακή εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των προτάσεων και τη συνεργασία των συντονιστών των ομάδων. Τα μέλη των Δ.Σ. των ΣΕΕΠΕΑ και οι συντονιστές θα έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό σύστημα διαμερισμού αρχείων καθώς και σε συζητήσεις μέσα σε αυτό. Η αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κα. Γεωργακάκου με βάση τις προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα των τρεχόντων ζητημάτων εστίασε στο ζήτημα των ΚΕΣΥ, αναφέρθηκε σε καλές πρακτικές της δομής που υπηρετεί και ανέδειξε τη σημαντικότητά  και την καίρια θέση του Ειδικού Eκπαιδευτικού Προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΣΥ προς όφελος  των παιδιών  και των οικογενειών τους.

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Ηπείρου τόνισε τη σημαντικότητα των ΚΕΣΥ και των ειδικοτήτων των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων στις υπηρεσίες υποστήριξης περιγράφοντας και παραθέτοντας παραδείγματα μέσω ιστορικής αναδρομής, επιστημονικής τεκμηρίωσης,  αλλά και προσωπικών εμπειριών.

Σύσσωμο το σώμα συμφώνησε πως είναι καίριας σημασίας να διεκδικηθούν οι οργανικές θέσεις  των ΚΕΣΥ από όλες τις ειδικότητες.

Τα ΚΕΣΥ αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης κι ως δομή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης προάγουν τη δυνατότητα ισοτιμίας και συμπερίληψης στη μάθηση σε όλους τους μαθητές. Συνεπώς είναι δόκιμο οι θέσεις αυτές να δοθούν στους διορισμούς της Γενικής πράγμα το οποίο θα δώσει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα επίτευξης μιας πραγματικά καινοτομίας.

Ακόμη έγινε εκτενή αναφορά στο θεσμό της ΕΔΕΑΥ και τη συνέχισή του και τονίστηκε πως ως θεσμός έχει θετικά πρόσημα μέσα στο σχολείο και ως θεσμός μπορεί να αποτελέσει βάση για τη σύσταση θέσεων στη Γενική όπου μαζί με τα ΚΕΣΥ, θα λειτουργούν ως μηχανισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης ζητημάτων στα μέλη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Δόθηκαν  συγκεκριμένα παραδείγματα για τις ΕΔΕΑΥ και του μικρού ποσοστού σχολείων που καλύπτουν σε σχέση με τις ανάγκες και τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν καθώς και της κάλυψης αυτών από ΕΕΠ και στην προσχολική και με ΕΒΠ.

Τονίστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις για το νομοσχέδιο των Υποστηρικτικών δομών στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ΚΕΣΥ χωρίς την παρουσία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και προϊσταμένων ΚΕΣΥ που ανήκουν στο ΕΕΠ και συμφωνήθηκε ομόφωνα η συμπερίληψή τους σε συζητήσεις και προτάσεις που πρόκειται να κατατεθούν.

Η ολομέλεια έκλεισε με σύνοψη όλων των θεμάτων από την Πρόεδρο και με μία υπόσχεση απ’ όλους, πως  θα κατατεθούν  προτάσεις ρεαλιστικές και με επιστημονική τεκμηρίωση ώστε επιτελούς οι ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ να πάρουν στην εκπαίδευση τη θέση που τους αρμόζει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η προτυποποίηση ενεργειών μέσω επιστημονικής τεκμηρίωσης και πρωτοκόλλων συνεργασίας, ορισμός αναλογίας μαθητικού πληθυσμού με ΕΕΠ/ΕΒΠ για ποιοτική υποστήριξη και θεραπεία.

Ολομέλεια Προέδρων ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των εργασιών της συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε και η κοπή βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά που διανύουμε.

Το φλουρί έτυχε στο Σύλλογο Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε στη φετινή ολομέλεια.

Ευχόμαστε σε όλους τους περιφερειακούς συλλόγους μία καλή και δημιουργική χρονιά δυναμικών και επιτυχημένων κινητοποιήσεων με ομοψυχία και σύμπνοια. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όσους ταξίδεψαν από διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας (ακριτικά, νησιωτικά και μη) για  να συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη αυτή, η οποία καλλιέργησε το πνεύμα αλληλεγγύης και σύμπνοιας μεταξύ των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ και ανάδειξε για άλλη μία φορά την ανάγκη συνεύρεσης, ανταλλαγής απόψεων και αποδοτικότερου συντονισμού για τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις μας προς όφελος των κλάδων που εκπροσωπούμε. 

σχετικά άρθρα