Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
ΠΟΣΔΕΠ

Η Κυβέρνηση με το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ν.4452/2017) νομοθέτησε στις 19/5/2017 νέα ειδικά μισθολόγια με διάρθρωση αντίστοιχη του Ενιαίου Μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, σε συμμόρφωση με την πρόβλεψη του 3ου Μνημονίου (Ν.4336/2015) για «τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων έως τον Ιούνιο του 2016 με ισχύ το 2017». Σημειώνεται πως το ισχύον μισθολόγιο των πανεπιστημιακών ήταν αυτό του 2004, με τις περικοπές έως -40% των τελευταίων ετών, ενώ όλα τα άλλα ειδικά μισθολόγια είχαν μεγάλες αυξήσεις 30-80% το 2008-9, πριν τις περικοπές για τη δημοσιονομική προσαρμογή.    

Το νέο μισθολόγιο διαφημίστηκε και διαφημίζεται από την κυβέρνηση ως ένα μισθολόγιο το οποίο παρέχει αυξήσεις στους πανεπιστημιακούς καθηγητές 2.5-7.5%, ανάλογα με τη βαθμίδα, αλλά όταν αναδείχθηκε με την άμεση παρέμβαση της ΠΟΣΔΕΠ, ότι οι αυξήσεις αυτές ήταν ουσιαστικά μειώσεις στις πραγματικές αποδοχές προχώρησε σε διορθωτική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, πριν την ψηφοφορία, για τη βελτίωση του.

Όμως το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών, όπως νομοθετήθηκε μετά και από  παρεμβάσεις της ΠΟΣΔΕΠ, παρέχει ονομαστικές αυξήσεις 2.5%-11.5% (Πιν. 1) στις μεικτές αποδοχές, με ένα μικρό όμως μόνο μέρος αυτών να περνούν τελικά στις καθαρές αποδοχές (0.5-6.5%) (Πιν. 2) κι όλα αυτά το 2020 !!!, καθώς το μισθολόγιο εφαρμόζεται σε βάθος τετραετίας και οι αυξήσεις θα δοθούν σε 4 ετήσιες δόσεις. Οι καθηγητές μάλιστα με πολλά έτη υπηρεσίας (άνω των 25) θα έχουν σε σχέση με σήμερα μειωμένες καθαρές αποδοχές  ακόμη και το 2020.

Συγκεκριμένα, για το 2017, θα δοθεί το 1/4 της αύξησης στις μεικτές αποδοχές με αποτέλεσμα με την πρώτη εφαρμογή του νέου μισθολογίου οι περισσότεροι, εκτός των επίκουρων καθηγητών, να δουν μειώσεις -1 έως -2% και σε ορισμένες περιπτώσεις -5.5% στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές, και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2017 (Πιν. 3). Οι αποδοχές επανέρχονται στα σημερινά επίπεδα (εκτός των καθηγητών με άνω των 25 ετών υπηρεσία) το 2018, ενώ ουσιαστικά μικρές αυξήσεις στις καθαρές  αποδοχές εμφανίζονται από το 2019 και μετά.

Είναι φανερό από τα προηγούμενα ότι η επιλογή της κυβέρνησης για την κατάργηση του λεγόμενου επιδόματος βιβλιοθήκης, το οποίο ήταν αφορολόγητο καθώς αποτελούσε αποζημίωση για πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, περικόπτει σημαντικά τις αυξήσεις που δίνονται. Επιπλέον η εφαρμογή του μισθολογίου σε βάθος τετραετίας, οδηγεί τελικά σε άμεσες μειώσεις στις πραγματικές αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών με την πρώτη εφαρμογή του μισθολογίου το 2017 (Πίν. 3). Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το κράτος παίρνει πίσω με το ένα χέρι αυτά που δίνει με το άλλο. Άλλωστε, η επιταγή του μνημονίου ήταν η «αναδιάρθρωση» να γίνει με «δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο».

Η κοροϊδία της κυβέρνησης απέναντι στους πανεπιστημιακούς καθηγητές είναι παραπάνω από φανερή:

Το ΣτΕ, του οποίου τις αποφάσεις, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία, όχι μόνο είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί στις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου τον Αύγουστο του 2012 (απόφ. ΣτΕ 4741/2014) αλλά επιπλέον είχε αποφανθεί κατά τη διαδικασία εξέτασης της συμμόρφωσης της Κυβέρνησης σε αυτήν (παράλληλα με την αυτονόητη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης) ότι εάν η Κυβέρνηση θελήσει να αναμορφώσει το ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, θα πρέπει οι αποδοχές που θα νομοθετήσει να είναι τουλάχιστον στο ύψος που ήταν τον Αύγουστο του 2012. Το νέο μισθολόγιο παρά τις ονομαστικές αυξήσεις δεν αποκαθιστά ούτε στο ελάχιστο τις περικοπές του 2012 και συνεπώς δεν αποτελεί συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ. Το μήνυμα που η ελληνική κυβέρνηση περνά στην κοινωνία είναι «μην εφαρμόζετε τους νόμους, πρώτη τους καταπατά η κυβέρνηση».

Η ΠΟΣΔΕΠ προσπαθεί εδώ και χρόνια να αναδείξει τις ανισορροπίες στα ειδικά μισθολόγια και  το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου στη χώρα μας (βλ. 1,2,3) τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής: α) τη δεκαετία 2000-2010, όταν το κόστος μισθοδοσίας του δημόσιου τομέα διπλασιάστηκε, κυρίως λόγω των αυξήσεων που δόθηκαν στις αποδοχές των εργαζομένων όλων των κλάδων, οι αποδοχές των Πανεπιστημιακών έμειναν σταθερές, β) η αντιστοιχία που υπήρχε μέχρι το 2008 στα μισθολόγια δικαστικών και πανεπιστημιακών λειτουργών έχει μετατραπεί σε σχέση 1 προς 2, γ) μέσα στην κρίση εφαρμόστηκαν και στο μισθολόγιο των Καθηγητών Πανεπιστημίου με οριζόντιο τρόπο όλες οι μειώσεις που επεβλήθησαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση τα τελευταία 6 χρόνια στις καθαρές ετήσιες αποδοχές τους να ανέρχεται στο 38% και δ) οι αποδοχές των Πανεπιστημιακών στη χώρα μας είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Η ΠΟΣΔΕΠ τις τελευταίες μέρες, προσπάθησε ν’ αντιδράσει με όσες δυνατότητες είχε στην ξαφνική - και χωρίς καμία διαβούλευση ή ακόμη και ενημέρωση - νομοθέτηση του νέου μισθολογίου των Καθηγητών Πανεπιστημίου με τις εξής ενέργειες:

  • Ανέδειξε άμεσα μέσω του εκπροσώπου της στη συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων (13/5/2017) την παραπλάνηση που προσπάθησε να περάσει η Κυβέρνηση όπου για πρώτη φορά και χωρίς καμιά προειδοποίηση ανακοίνωσε μέσω του Υπουργού Παιδείας «αυξήσεις» στο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, εξηγώντας με επιχειρήματα αμέσως μετά την ανακοίνωση του Υπουργού, ότι οι «αυξήσεις» που ανακοινώθηκαν τελικά εξανεμίζονταν οδηγώντας σε μειώσεις των πραγματικών αποδοχών.
  • Εξέδωσε ανακοίνωση4 της Εκτελεστικής Γραμματείας (ΕΓ) την επόμενη κιόλας μέρα (14/5/2017) με την οποία αναδείκνυε και τεκμηρίωνε μέσω συγκεκριμένων στοιχείων που παρουσίασε, τις νέες μειώσεις στις πραγματικές αποδοχές. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν σε μερική αναδίπλωση της Κυβέρνησης η οποία προέβη σε μικρή διορθωτική παρέμβαση την τελευταία στιγμή.
  • Συμμετείχε με απόφαση5 της ΕΓ στην απεργία της 17/5/2017 θέλοντας να δηλώσει την πρόθεση της να αντιδράσει με κάθε νόμιμο μέσο στην κατάσταση αυτή.
  • Παρέστη στη Βουλή και μέσω του προέδρου της τοποθετήθηκε6 στην ειδική συνεδρίαση για την ακρόαση φορέων στις Επιτροπές της Βουλής (16/5/2017) για τις νέες ρυθμίσεις του μισθολογίου των Καθηγητών Πανεπιστημίου όπου υπήρξαν συντονισμένες κινήσεις με τις άλλες δυο Ομοσπονδίες του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας για την ανάδειξη των  αιτημάτων μας.
  • Υπήρξε συνεχής επικοινωνία όλο το τριήμερο που διήρκεσε το θέμα στη Βουλή, με μεγάλο αριθμό βουλευτών της  κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, για τα θέματα των πρόσθετων αμοιβών από άλλες πηγές, την ειδική αμοιβή για το κλινικό έργο και τη διατήρηση της προϋπηρεσίας κατά τις εξελίξεις, και, με αποτέλεσμα τα δυο πρώτα να διορθωθούν, ενώ περιμένουμε σύντομα να διευκρινιστεί (και αν απαιτηθεί να διορθωθεί) και το θέμα της προϋπηρεσίας. Οι παρεμβάσεις αυτές, που ανέδειξαν τις ασάφειες του νέου νομοθετικού πλαισίου, προκάλεσαν εκ μέρους της αντιπολίτευσης αίτημα για απόσυρση των άρθρων που αφορούσαν στο ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, ώστε να κατατεθεί εκ νέου σε άλλο νομοσχέδιο χωρίς ασάφειες μετά από την απαραίτητη επεξεργασία. 
  • Υπήρξαν παρεμβάσεις του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή7 του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100.3, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Γ. Ψάλτη στο ραδιόφωνο του RealFM 97.8 και δήλωσή8 του στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

 

Από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι το νέο μισθολόγιο έχει νομοθετηθεί, θα επανασχεδιάσουμε την τακτική μας στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΓ που θα γίνει άμεσα και θα κλιμακώσουμε τις ενέργειες μας προς το στόχο μας, που είναι ένα αξιοπρεπές και αξιοκρατικό πλαίσιο αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου συνδεδεμένο και με το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό πλαίσιο.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σε δίκη εκπαιδευτικός για ατύχημα μαθητή σε διάλλειμα

Νέες Προκηρύξει ΑΣΕΠ για 5889 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

κρούσματα αττική ερμού
ΕΚΠΑ-Αττική: Έως και 60% αύξηση σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαϊνη
Δραματική αύξηση έως και 60% σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαΐνη στην Αττική, από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ-Αττική: Έως και 60% αύξηση σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαϊνη
eody test koronoios
ΕΟΔΥ για υποπαραλλαγή Όμικρον: Έχει τις ίδιες ιδιότητες με την Όμικρον
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένδειξη ότι η νέα υποομάδα ΒΑ.2 έχει διαφορετικές ιδιότητες από την Όμικρον - Δεν συντρέχει λόγος διαφορετικής συμπεριφοράς...
ΕΟΔΥ για υποπαραλλαγή Όμικρον: Έχει τις ίδιες ιδιότητες με την Όμικρον
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Τι αυξήσεις αναμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
Αναλυτικά οι αυξήσεις που περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Τι αυξήσεις αναμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
sxoleia koronoios
Τι αλλάζει από τη Δευτέρα σε σχολεία, ΑΕΙ, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ)
Αναλυτικά το ΦΕΚ για το τι ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου σε σχολεία, ΑΕΙ, Κολλέγια, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
Τι αλλάζει από τη Δευτέρα σε σχολεία, ΑΕΙ, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ)