Σχετικά με τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που συζητηθούν την Παρασκευή στο ΚΥΣΔΕ
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ

Ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ , κάνει ο αιρετός ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Στην ενημέρωση που έλαβε και δημοσιεύει το alfavita.gr, αναφέρονται αναλυτικά τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν την Παρασκευή 12 Ιουλίου.

Αναλυτικά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι το ΚΥΣΔΕ πρόκειται να συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Ιουλίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Μετάταξη εκπαιδευτικών ΔΕ από κλάδο σε κλάδο της ΔΕ, από κλάδους της ΠΕ σε κλάδους της ΔΕ, για το σχολικό έτος 2024-2025.

Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν 116 αιτήσεις μετάταξης, εκ των οποίων:
- 24 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ζητούν μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας βαθμίδας και
- 92 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ζητούν μετάταξη από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Κατά κλάδο/ειδικότητα ζητούν μετάταξη 
στον κλάδο ΠΕ01 Θεολόγων 3 εκπαιδευτικοί (1 ΠΕ70, ΤΕ16, 1 ΠΕ78), 
στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων 8 εκπαιδευτικοί (1 ΠΕ60, 4 ΠΕ70, 1 ΠΕ07, 1 ΠΕ87.03 και 1 ΠΕ02 σε ΚΕΔΑΣΥ), 
στον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών 2 εκπαιδευτικοί (1 ΠΕ70 και 1 ΠΕ82), 
στον κλάδο ΠΕ04.01 Φυσικών 1 εκπαιδευτικός ΠΕ88.01, 
στον κλάδο ΠΕ04.02 Χημικών 1 εκπαιδευτικός ΤΕ16, 
στον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας  12 εκπαιδευτικοί (11 ΠΕ05 και 1 ΠΕ70), 
στον κλάδο ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας 7 εκπαιδευτικοί (6 ΠΕ06 και 1 ΠΕ 05 από ΔΕ), 
στον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας 4 εκπαιδευτικοί (όλοι του ίδιου κλάδου της ΠΕ), 
στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων 2 εκπαιδευτικοί (1 ΠΕ03 και 1 ΠΕ87.03), 
στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 49 εκπαιδευτικοί (όλοι του ίδιου κλάδου της ΠΕ), 
στον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης 1 εκπαιδευτικός (ίδιου κλάδου της ΠΕ), 
στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας 1 εκπαιδευτικός ΠΕ01, 
στον κλάδο ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων 2 εκπαιδευτικοί (1 ΤΕ01.06, 1 ΤΕ02.02), 
στον κλάδο ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων 2 εκπαιδευτικοί (2 ΠΕ86), 
στον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής 11 εκπαιδευτικοί (10 του ίδιου κλάδου της ΠΕ και 1 ΤΕ01.07), 
στον κλάδο ΠΕ87.08 1 εκπαιδευτικός ΠΕ87.03, 
στον κλάδο ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων 4 εκπαιδευτικοί (3 ΠΕ60 και 1 ΠΕ87.02), 
στον κλάδο ΤΕ01.04 Ψυκτικών 1 εκπαιδευτικός ΔΕ02.02, 
στον κλάδο ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγων 1 εκπαιδευτικός ΔΕ02.01, 
στον κλάδο ΤΕ02.02 Μηχανολόγων 3 εκπαιδευτικοί (3 ΔΕ02.02).


2. Ένσταση εκπαιδευτικού ΔΕ στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2024

3. Αποδέσμευση εκπαιδευτικού ΔΕ για μετάταξη/απόσπαση σε θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για λογούς υγείας μέσω ΕΣΚ

4. Αίτηση ανάκλησης μετάταξης διοικητικού υπάλληλου και επαναφορά σε θέση εκπαιδευτικού

5. Ενστάσεις αναφορικά με αμοιβαίες μεταθέσεις
Θα εξεταστούν οι ενστάσεις 4 εκπαιδευτικών (2 ζεύγη) κατά της υπ’ αριθμ. 10ης /26-4-2024 Πράξης του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Για το συγκεκριμένο θέμα είχα διαφοροποιηθεί τεκμηριωμένα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 26/04, το ίδιο θα πράξω και σε αυτήν.   

6. Επανεξέταση παλαιοτέρων ενστάσεων επί των μεταθέσεων εξ’ αναβολής

7. Επανεξετάσεις/ανακλήσεις/ενστάσεις αποσπάσεων και νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

8. Ανακλήσεις αποσπάσεων και νέες αποσπάσεις κατά προτεραιότητα συζυγών ένστολων

9. Επανεξετάσεις/ανακλήσεις/ενστάσεις αποσπάσεων και νέες αιτήσεις απόσπασης στην ΕΑΕ

10. Ενστάσεις μεταθέσεων στην ΕΑΕ

11. Ένσταση κατά συμπληρωματικής μετάθεσης σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024

12. Αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ λόγω ανάκλησης και τροποποίησης μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024
Θα εξεταστούν οι αιτήσεις 2 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01. 

13. Ανακλήσεις - ενστάσεις/επανεξετάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΔΕ σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-25
Θα εξεταστούν οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης σε μουσικά σχολεία 5 εκπαιδευτικών ΔΕ, 2 γενικής (1 ΠΕ01και 1 ΠΕ03)  και 3 μουσικής παιδείας (2 ΠΕ79.01 και 1 ΤΕ16), οι οποίοι είχαν  αποσπαστεί με την αρ. 72163/E2/28-06-2024 ΥΑ.
Επίσης θα εξεταστούν 1 ένσταση και 3 αιτήσεις επανεξέτασης που υποβλήθηκαν μέσω ΟΠΣΥΔ επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-25 από 4 εκπαιδευτικούς ΔΕ γενικών ειδικοτήτων (2 ΠΕ02, 1 ΠΕ04.02, 1 ΠΕ80). 

Σε ότι αφορά το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις στα μουσικά σχολεία και το οποίο επιβάλλεται να απλοποιηθεί και να γίνει δικαιότερο (ότι ισχύει για τις γενικές μεταθέσεις) ισχύουν τα παρακάτω:
α. Οι μεταθέσεις (και αποσπάσεις) εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α΄296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄240)και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12),το π.δ. 50/96 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94), το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3. του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (A΄177). 
β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης και απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία.
Να ενημερώσω ότι σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζει αποσπάσεις- μεταθέσεις σε μουσικά, αλλά και καλλιτεχνικά σχολεία, υποστηρίζω τη συνεδριακή απόφαση της ΟΛΜΕ (20ο Συνέδριο) για «την συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων τόσο για τις μεταθέσεις όσο και για τις αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία». Να σημειωθεί ότι στο 21ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, κατόπιν προτάσεών μας,  ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. 
Στις 11 Μαρτίου του 2024, σε συνεδρίαση που αφορούσε τις μεταθέσεις κοινοποιήθηκε υπόμνημα καθηγητών μουσικών ειδικοτήτων το οποίο συνυπογράφω και αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Ο νόμος βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις/αποσπάσεις στα μουσικά σχολεία είναι σε ισχύ από το 1988, χρονική περίοδος κατά την οποία δεν υπήρχαν στη χώρα μας σχολές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που να απονέμουν στους υποψηφίους τίτλο σπουδών ειδίκευσης οργάνου και φυσικά παιδαγωγικής κατάρτισης. Ζητάμε συνυπολογισμό των προσόντων μας καθώς και των κοινωνικών κριτηρίων με ξεκάθαρη μοριοδότηση! Ζητάμε δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας!».Το Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει άμεσα (εντός του καλοκαιριού 2024) σε νομοθετική ρύθμιση, με βάση τις ψηφισμένες και κατατεθειμένες στην πολιτική ηγεσία θέσεις της Ομοσπονδίας, όπως και τα υπομνήματα και ψηφίσματα των συλλογικοτήτων των εκπαιδευτικών και δη αυτών που πλήττονται.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας σε ότι αφορά τις ενστάσεις-αιτήσεις επανεξέτασης των συναδέλφων/ισσών μουσικών για τις μεταθέσεις του 2023 διαβιβάστηκαν στο ΚΥΣΔΕ στις 21-12-2023, με καθυστέρηση περίπου 10 μηνών (!!!) Σύμφωνα με το διαβιβαστικό η Επιτροπή είχε συνεδριάσει στις 27-06-2023. Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ΕΕΜΠ κατήγγειλα δημόσια και με αφορμή αυτό το γεγονός, αλλά και τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 και ΤΕ16, έφερα στην επιφάνεια τα ζητήματα των υπηρεσιακών μεταβολών σε μουσικά, αλλά και καλλιτεχνικά σχολεία, με βάση τις συνεδριακές θέσεις της ΟΛΜΕ, καταθέτοντας υπόμνημα στην πολιτική ηγεσία και στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες  με συγκεκριμένες προτάσεις. Επίσης, επιβάλλεται η εξέταση των ενστάσεων και αιτήσεων επανεξέτασης των εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων, τόσο για τις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους όσο και τις αποσπάσεις, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κι αυτό σημαίνει ότι η ΕΕΜΠ πρέπει να διαβιβάσει άμεσα τις προτάσεις της στο ΚΥΣΔΕ και το Συμβούλιο να συνεδριάσει και να τις εξετάσει μέσα στον Ιούλιο. Του 2024!
Επιτέλους, πρέπει, από την επόμενη κιόλας χρονιά, να αλλάξει το πλαίσιο με βάση το οποίο γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις στα Μουσικά, αλλά και στα Καλλιτεχνικά σχολεία. Επιτέλους, να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα για μοριοδότηση, συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων και αξιολογικούς πίνακες. 

14. Ένσταση/επανεξέταση αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-25

15. Απόσπαση εκπαιδευτικού ΔΕ σε Ερευνητικό Κέντρο

16. Διαβίβαση έγγραφου της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας αναφορικά με λειτουργικό κενό ειδικότητας ΠΕ89.01 στο ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις αποσπάσεις 2024-25

17. Διαβίβαση έγγραφου της ΔΔΕ Ρεθύμνου αναφορικά με οργανικά κενά μεταθέσεων έτους 2024 στην ΕΑΕ

18. Ενημέρωση για αίτηση θεραπείας επί οργανικών κενών

19. Παραίτηση από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΔΕ για εξαιρετικούς λόγους
Θα εξεταστούν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικών με τις οποίες ζητούν να παραιτηθούν, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/01-08-2008), σχετικά με τις
παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-2-2021) και ισχύουν,
2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007),
3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/31-10-2014).

20. Ανάκληση αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΔΕ για εξαιρετικούς λόγους

21. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΣΑΕΚ

22. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης

23. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σε στέλεχος εκπαίδευσης

Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, αλλά και ότι νεότερο σχετικά με τους επικείμενους διορισμούς και την τρέχουσα εκπαιδευτική επικαιρότητα.  

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς λέγεται ο κουλ στα ελληνικά;

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα