ΔΙΕΚ
Ενας χρήσιμος οδηγός για όλους τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, με 22 ερωταπαντήσεις και σαφείς οδηγίες για να λάβουν το επίδομα εφόσον είναι δικαιούχοι

Ξεκίνησε από χτες η υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ – πρώην ΙΕΚ) για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά είτε απευθείας, μέσω της σελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση», μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024. 

Το alfavita.gr ετοίμασε έναν οδηγό για όλους τους ενδιαφερόμενους, με 22 ερωταπαντήσεις και οδηγίες για να λάβουν το επίδομα εφόσον είναι δικαιούχοι.

Οδηγός σε 22 ερωταπαντήσεις

 1. Πώς θα εγγραφώ στην υπηρεσία ώστε να υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση για στεγαστικό επίδομα;

Για την εγγραφή ή είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

 1. Πώς διαμορφώνεται το χορηγούμενο ποσό του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος για τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023;

Για τους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο και εφόσον οι Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου και του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

 1. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση εκπρόθεσμα;

Η δημιουργία και η υποβολή αιτήσεων επιτρέπεται μόνον στα εκάστοτε καθορισμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. χρονικά διαστήματα.

 1. Πώς είμαι σίγουρος ότι η αίτησή μου για το στεγαστικό επίδομα υποβλήθηκε;

Οι υποβεβλημένες αιτήσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας στην καρτέλα «Οι αιτήσεις μου». Μια οριστικά υποβεβλημένη αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα».

 1. Στην καρτέλα "Οι αιτήσεις μου" γράφει ότι η αίτηση είναι σε κατάσταση "Προσωρινά Αποθηκευμένη". Τι σημαίνει αυτό;

Οι αιτήσεις που είναι σε κατάσταση "Προσωρινά Αποθηκευμένη" δεν έχουν ακόμα υποβληθεί οριστικά.

Θα πρέπει να προβείτε στην οριστική υποβολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή της αίτησης από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ..

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ορισθείσας προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί και να αξιολογηθεί.

 1. Πώς μπορώ να εκτυπώσω την αίτησή μου;

Ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) αφού συνδεθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet, για την εκτύπωση της υποβεβλημένης αίτησής του επιλέγει το πεδίο «Οι Αιτήσεις μου» και στη συνέχεια το εικονίδιο «Εκτύπωση» στην υποβεβλημένη αίτηση που επιθυμεί να εκτυπώσει.

 1. Είμαι διαζευγμένος. Ποιος από τους δύο γονείς πρέπει να υποβάλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του παιδιού μας;

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

 1. Επιχειρώ να δημιουργήσω αίτηση ως καταρτιζόμενος άνω των 25 ετών, αλλά η εφαρμογή μου εμφανίζει μήνυμα ότι είμαι κάτω των 25 ετών και δε με αφήνει να συνεχίσω. Τι πρέπει να κάνω;

Επειδή η αίτηση αφορά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, το ηλικιακό κριτήριο ικανοποιείται εφόσον ο καταρτιζόμενος έχει γεννηθεί μέχρι τις 31-12-1996. Εάν έχει γεννηθεί μετά την 01-01-1997, την αίτηση θα πρέπει να υποβάλει ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

 1. Οι γονείς μου είναι κάτοικοι εξωτερικού, αλλά ταυτόχρονα στοιχειοθετώ δικαίωμα υποβολής αίτησης και μέσω άλλης κατηγορίας (π.χ. είμαι άνω των 25 ετών). Ποια κατηγορία επιλέγω;

Την κατηγορία «Οι γονείς μου είναι κάτοικοι εξωτερικού» θα πρέπει να την επιλέξει ο καταρτιζόμενος μόνο αν δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα υποβολής αίτησης μέσω καμίας άλλης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή και μόνο υποχρεούται να προσκομίσει στη Σ.Α.Ε.Κ. όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση, τόσο του δικού του όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει στις περιπτώσεις που οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή ο γονέας είναι άγαμος-η ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

 1. Ποια είναι τα εκπαιδευτικά κριτήρια της δράσης;

Τα εκπαιδευτικά κριτήρια της δράσης, για τα οποία γίνεται έλεγχος ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και στη συνέχεια ελέγχονται από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου, είναι τα ακόλουθα:

  • Ο καταρτιζόμενος απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο Βεβαίωση Φοίτησης για το Α και Β εξάμηνο. Για την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης.

  • Επιπλέον, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να μην έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισής του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ.

          11. Είμαι ήδη κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης/κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και φοιτώ για την απόκτηση  Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχω δικαίωμα στο στεγαστικό επίδομα;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν δικαιούνται να λάβουν το στεγαστικό επίδομα όσοι καταρτιζόμενοι είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 1. Ως μισθωτής της μισθωμένης κατοικίας στην πόλη κατάρτισης εμφανίζεται ο/η αδερφός/ή του καταρτιζόμενου και ως εκ τούτου το σχετικό κριτήριο δεν επαληθεύεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Χάνεται το δικαίωμα στο στεγαστικό επίδομα;

Όχι, αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του καταρτιζόμενου ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο καταρτιζόμενος (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ. στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.

 1. Είμαι καταρτιζόμενος και προέχομαι από μετεγγραφή και ικανοποιείται αθροιστικά για τα δύο σπίτια που νοίκιαζα το κριτήριο των έξι μηνών. Η εφαρμογή ωστόσο δεν επιτρέπει να δηλωθούν και τα δύο μισθωτήρια συμβόλαια και εμφανίζει ότι δεν ικανοποιείται το κριτήριο. Τι μπορεί να γίνει;

Στην ηλεκτρονική αίτηση ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του μισθωτηρίου της πόλης, στην οποία σπουδάζει ο καταρτιζόμενος. Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ. εκτυπωμένες και οι δύο ηλεκτρονικές δηλώσεις των μισθώσεων στην Α.Α.Δ.Ε..

 1. Η κύρια κατοικία του πατέρα μου βρίσκεται στη Ραφήνα ενώ εγώ σπουδάζω στη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Κερατσινίου και μισθώνω διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή του Κερατσινίου. Γιατί το σύστημα με βγάζει μη επιλέξιμο;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο καταρτιζόμενος πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 χιλιόμετρα θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.

 1. Έχω επικαρπία ακινήτου στην πόλη κατάρτισης, γιατί το σύστημα με βγάζει μη επιλέξιμο;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο καταρτιζόμενος πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

 1. Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα; Ποιο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει;

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

 1. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης;

Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος εντός προθεσμίας  ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο που διεξάγεται στη Σ.Α.Ε.Κ.. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται έντυπα προς τη Σ.Α.Ε.Κ., όπου και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Η αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ. μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης, η οποία και εξετάζεται από την διοίκηση της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ.

 1. Ποια στοιχεία που αφορούν τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, στις περιπτώσεις συγκατοίκησης καταρτιζόμενων (για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023);

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., συμπληρώνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

  • Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

  19.Τι γίνεται αν η αίτησή μου έχει εγκριθεί αλλά τα στοιχεία συγκατοίκησης απορριφθούν; Χάνω το επίδομα;

Σε περίπτωση απόρριψης των στοιχείων συγκατοίκησης από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ., παραμένει σε ισχύ η έγκριση της αρχικής αίτησης των 1.500 ευρώ.

 1. Τι κριτήρια πρέπει να ισχύουν για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο ώστε να λάβω το ποσό των 2.000 ευρώ;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο είναι τα ακόλουθα:

  • Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον καταρτιζόμενο για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος.

  • Ο Α.Φ.Μ. που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου καταρτιζόμενου ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ή συμπεριλαμβάνει τον καταρτιζόμενο ως προστατευόμενο τέκνο στη δήλωσή του.

  • Το μισθωτήριο της αίτησης περιλαμβάνει ως μισθωτή τον Α.Φ.Μ. που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο.

Τονίζεται ότι ο συγκατοικών καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ενεργός καταρτιζόμενος Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το εκπαιδευτικό έτος υποβολής της αίτησης.

 1. Ο συγκάτοικός μου είναι προπτυχιακός φοιτητής ΑΕΙ. Μπορώ κι εγώ να καταχωρίσω στοιχεία συγκατοίκησης;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το επαυξημένο επίδομα των 2.000 ευρώ χορηγείται μόνο στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο και εφόσον οι Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου και του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

 1. Πού μπορώ να απευθυνθώ αν έχω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα για τη δράση;

Για περισσότερες απορίες ή υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής, μπορείτε να απευθύνεστε στη Σ.Α.Ε.Κ. σας. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με της Σ.Α.Ε.Κ. σας, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η εγκύκλιος για το στεγαστικό επίδομα του 2024

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Α΄15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από τις 20-06-2024 έως και τις 05-07-2024, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στον σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α., κάτοχος Α.Φ.Μ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Α. Δικαιούχοι - Διαδικασία υποβολής της αίτησης

- Οι δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπ. αριθμ.

K5/104224/ 29-08-2022 (Β΄4634/2022):

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος.

Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος,σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2022 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

 • Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2022 και ο καταρτιζόμενος/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η Σ.Α.Ε.Κ., αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης μέσω e-mail στη Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία, προκείμενου να μεταβληθεί το σχετικό κριτήριο στην αίτηση του δικαιούχου.

 • Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 και το Παράρτημα Α΄ της Υπ. Αριθμ. K5/104224/ 29-08- 2022 (Β΄4634/2022) όπως ισχύει. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ανατρέχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.

 • Προσοχή: Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα πρέπει η αίτηση να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση δεν θεωρείται υποβεβλημένη.

 • Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από τη Σ.Α.Ε.Κ. ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 12-07-2024.

Αιτήσεις για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογηθούν.

Β. Έλεγχος Κριτηρίων Δικαιολογητικά

Β1. Για τον χαρακτηρισμό του καταρτιζόμενου ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 παρ. Α της Υπ. αριθμ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) ΚΥΑ όπως ισχύει.

Β2. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών διενεργείται όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 παρ. Β της Υπ. αριθμ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.

Β3. Λοιπά δικαιολογητικά που ελέγχονται από τη διοίκηση των Σ.Α.Ε.Κ.:

α) Πιστοποιητικό θανάτου στην περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας (ή ο καταρτιζόμενος) δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.

β) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας επικαλείται διάσταση ή διαζύγιο και δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας είναι άγαμος/άγαμη.

Σε περίπτωση που γίνεται μνεία σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό θανάτου, αυτά προσκομίζονται από τον αιτούντα στη Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης.

Β4. Στοιχεία που δηλώνονται υπεύθυνα από τον δικαιούχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή

α) Ο καταρτιζόμενος δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή τίτλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν λαμβάνει για την ίδια περίοδο Στεγαστικό επίδομα: δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης και, σε ό,τι αφορά στην περίπτωση κατοχής Β.Ε.Κ., ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ). Επιπλέον, τα δεδομένα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ., θα διασταυρώνονται με τα δεδομένα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος. Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιείται η απαιτούμενη διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι δεν εγκρίνεται αίτηση στεγαστικού επιδόματος Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. και Φοιτητικού Στεγαστικού επιδόματος στο ίδιο εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό έτος για το ίδιο άτομο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα διασταυρωθούν είναι ο ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου/φοιτητή.

Η διασταύρωση των ανωτέρω δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) τα έτη για τα οποία έχει λάβει το στεγαστικό επίδομα είναι λιγότερα από τα έτη σπουδών της Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους (συνυπολογιζόμενου πιθανού χρόνου κατά τον οποίο έλαβε επίδομα στη διάρκεια σπουδών του σε άλλη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

γ) πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της δράσης, καθώς και τα κριτήρια περί μόνιμης κατοικίας σε σχέση με την πόλη φοίτησης.

δ) τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

ε) Επιλέγοντας υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται ότι δεν έχει πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των δηλωθέντων στοιχείων και για αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει (καθώς και αυτά που έχουν επιστραφεί από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ)) είναι ορθά και ακριβή.

Β5. Περίπτωση συγκατοίκησης δυνάμει του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181)

Στην περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο καταρτιζόμενο Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό έτος 2022- 2023 υποβάλλονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο:

α) Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών καταρτιζόμενος να είναι ενεργός καταρτιζόμενος δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και να είναι κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ .

Σημειώνεται ότι η έγκριση ή απόρριψη των στοιχείων συγκατοίκησης δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη έγκριση/απόρριψη της αίτησης στεγαστικού επιδόματος καταρτιζόμενου για τα 1.500 ευρώ αλλά αφορά στην επιπλέον χορήγηση των 500 ευρώ. H έγκριση της αίτησης στεγαστικού επιδόματος καταρτιζόμενου είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος. Κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησης, και εφόσον αυτή εγκριθεί, τότε και μόνο τότε αξιολογούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.

Για τη χορήγηση του επιδόματος συγκατοίκησης, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, συμπληρωματικών δικαιολογητικών έχει ως εξής:

Επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση καταρτιζόμενου Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. που συγκατοικεί:

 • Ιδιότητα του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ως ενεργού καταρτιζόμενου: Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος θα πρέπει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 να φοιτούσε σε μία από τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. –Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 • Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος σπουδάζει στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον καταρτιζόμενο για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος : ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Πήγασος». Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου κι εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση, προσκομίζεται στην γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του δικαιούχου βεβαίωση σπουδών όπου αναγράφεται η έδρα της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. που φοιτά ο συγκατοικών και αξιολογείται.

 • Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου καταρτιζόμενου ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ή συμπεριλαμβάνει τον καταρτιζόμενο ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωσή του για το έτος 2022: Σε περίπτωση που οι εν λόγω ΑΦΜ δεν ταυτίζονται, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, εάν ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο συγκατοικών

καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με βάση τηφορολογική δήλωση του έτους 2022. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου και εφόσον το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου, προσκομίζεται στη γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του δικαιούχου πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του συγκατοικούντος που να καθιστά σαφή τη συγγενική σχέση και αξιολογείται.

 • Το μισθωτήριο της αίτησης στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο: ελέγχεται αν συμπεριλαμβάνεται το ενλόγω ΑΦΜ στο μισθωτήριο με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά και εφόσον εμφανίζεται το δηλωθέν ΑΦΜ για τον συγκατοικούντα στο μισθωτήριο, προσκομίζεται μισθωτήριο συμβόλαιο στην Σ.Α.Ε.Κ. και αξιολογείται.

Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησής του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λανθασμένες καταχωρίσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «Πήγασος» ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να προβεί σε ενέργειες για τη διόρθωσή τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα. Οι Σ.Α.Ε.Κ. μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.

Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που προέρχεται από μετεγγραφή, ο έλεγχος και η επαλήθευση των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται από την Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. όπου φοιτά ο καταρτιζόμενος τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

Γ. Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Η Σ.Α.Ε.Κ. μετά το πέρας των αιτήσεων λαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο έλεγχος των στοιχείων, των δικαιολογητικών και η επαλήθευση των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος όπως εμφανίζονται στη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αίτησης του δικαιούχου, πραγματοποιείται από την Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ., στην οποία φοιτά ο καταρτιζόμενος.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και την Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης, η Διεύθυνση της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. εκδίδει απόφαση στην οποία ορίζονται οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος.

Η απόφαση της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ., η Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή της Σ.Α.Ε.Κ. περί πλήρωσης των κριτηρίων από τον εκάστοτε δικαιούχο και ο πίνακας των δικαιούχων υποβάλλονται προς έγκριση της σχετικής δαπάνης στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. δεν φέρει ευθύνη γιατα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ελέγχων που έγιναν από τα εμπλεκόμενα Πληροφοριακά Συστήματα.

Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των καταρτιζομένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το δηλωθέν I.B.A.N, προκειμένου για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος, θα πρέπει να είναι ελληνικής τράπεζας.

Δ. - Αιτήσεις επανεξέτασης

Η Σ.Α.Ε.Κ. ενημερώνει τον καταρτιζόμενο για το αποτέλεσμα της αίτησής του. Σε περίπτωση απόρριψης, αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο που διεξάγεται από την Σ.Α.Ε.Κ. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται έντυπα προς τη γραμματεία της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος.

Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνο για αιτήσεις που θεωρούνται υποβεβλημένες εντός της ορισθείσας προθεσμίας και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης.

Η Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης, η οποία και εξετάζεται από την Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. .

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

viasmos
Αδιανόητο: Δικαστήριο ακύρωσε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γυναικοκτονία λόγω «στρες κατά την πανδημία»
Δικαστήριο ακύρωσε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γυναικοκτονία λόγω «στρες κατά την πανδημία» του κατηγορουμένου
Αδιανόητο: Δικαστήριο ακύρωσε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γυναικοκτονία λόγω «στρες κατά την πανδημία»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΑΔΑ: «Χιλιάδες απόφοιτοι Μηχανικοί προσδοκούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος»
«Να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ» - Το υπόμνημα που κατέθεσαν Διπλωματούχοι Μηχανικοί Απόφοιτοι ΠΑΔΑ
ΠΑΔΑ: «Χιλιάδες απόφοιτοι Μηχανικοί προσδοκούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος»