Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των 156.760,80 € το οποίο αναλογεί σε 84 ανθρωπομήνες (ΑΜ) και θα επιμεριστεί σε 4 αντισυμβαλλόμενους, ήτοι έως 21 ανθρωπομήνες (ΑΜ) έκαστος

Με πρόσκληση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υποβολή αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) Πτυχιούχους, για την κάλυψη των αναγκών διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Διαχείριση πράξεων» των 4 Πράξεων «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (εκτός ΕΑΕΚ 15-29 ετών) για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002622 και «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με Κωδικό ΟΠΣ 6002623 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Οι εν λόγω Πράξεις αφορούν στην υλοποίηση της μαθητείας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα.

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας & εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας & έχει ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με το Ν. 4763/2020 (όπως ισχύει), σκοπός του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων & η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Η μαθητεία διεξάγεται κατά το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ και είναι προαιρετική. Οι ειδικότητες στις οποίες εφαρμόζεται η μαθητεία περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Ειδικότερα εφαρμόζονται α) εργαστηριακό μάθημα που πραγματοποιείται στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑΛ ή στα Εργαστηριακά Κέντρα που εξυπηρετούν τα ΕΠΑΛ και β) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, φορέα του δημοσίου τομέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης που προσφέρει θέση μαθητείας. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει το 95% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Στο πλαίσιο του έργου τους, οι αντισυμβαλλόμενοι θα παρέχουν διαχειριστική υποστήριξη των εν λόγω Πράξεων για την:

 ενημέρωση, οργάνωση, παρακολούθηση και τήρηση φακέλων φυσικού αντικειμένου (φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο),

 σύνταξη διοικητικών εγγράφων,

 εκκαθάριση μηνιαίας μισθοδοσίας εμπλεκόμενων,

 εκκαθάριση μετακινήσεων εμπλεκόμενων,

 εκκαθάριση λοιπών δαπανών,

 έκδοση και έλεγχος εντολών πληρωμής,

 επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη συμπλήρωση των Δελτίων Επίτευξης Δεικτών,

 χρήση της πλατφόρμας ανάρτησης διοικητικών πράξεων και παραστατικών μισθοδοσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Invoices),

 σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις συμπληρωματικές δράσεις (π.χ. δημιουργία και αναπαραγωγή αφισών, μίσθωση αιθουσών για ημερίδες κ.ά.)

 υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών των Υποέργων,

 διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης και

 επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των 156.760,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) το οποίο αναλογεί σε 84 ανθρωπομήνες (ΑΜ) και το οποίο θα επιμεριστεί σε 4 αντισυμβαλλόμενους, ήτοι έως 21 ανθρωπομήνες (ΑΜ) έκαστος. Για κάθε ανθρωπομήνα (ΑΜ) η δαπάνη ανέρχεται σε 1.866,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η ΕΔ ΕΣΠΑ θα αποδώσει τις τυχόν αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο και εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που άρχεται από την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης και λήγει στις 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00

Δείτε όλη την πρόσκληση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekpaideutes enilikwn
Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων ανεξαρτήτως πτυχίου παίρνοντας επάρκεια
Έχεις τελειώσει οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τώρα μπορείς να εργαστείς άμεσα από το σπίτι σου ως εκπαιδευτής ενηλίκων αρκεί να πάρεις επάρκειας στις...
Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων ανεξαρτήτως πτυχίου παίρνοντας επάρκεια
maksimou
Η διακυβέρνηση της Ν.Δ. αφήνει κοινωνικές πληγές και όχι μόνο
«Το γεγονός ότι συζητάμε τα πολιτικά πράγματα – κυρίως στις προεκλογικές περιόδους – με βάση μόνο τη μονομέρεια των δημοσκοπήσεων, χωρίς αναλύσεις...
Η διακυβέρνηση της Ν.Δ. αφήνει κοινωνικές πληγές και όχι μόνο
apospaseiskpeiathy.jpg
Αποσπάσεις: Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο στην ΠΕ Α' Αθήνας
Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας μετά την ανακοίνωση για αποσπάσεις - Ενημέρωση του αιρετού Τ. Ρουμπή
Αποσπάσεις: Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο στην ΠΕ Α' Αθήνας