Πιερρακάκης
Στόχος του Έργου είναι η ανάδειξη των προδιαγραφών/κριτηρίων των ψυχομετρικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, ώστε να επιτευθεί η έγκυρη και αξιόπιστη ανίχνευση και διάγνωση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών όλων των ατόμων που φοιτούν στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απευθείας ανάθεση για εκπόνηση μελέτης για το «Σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και/ή Αναπηρία από τα ΚΕΔΑΣΥ: Σύγχρονα έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία, σταθμισμένα στην ελληνική πραγματικότητα», υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι σε 37.200,00€

Οπως αναφέρει η πρόσκληση, σύμφωνα τον νόμο 4823/2021, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) έχουν ως στόχο την υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Βασική αρμοδιότητα των ΚΕΔΑΣΥ είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών μαθητών/τριών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, για τους οποίους διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις. Οι αξιολογήσεις ορίζονται ύστερα από πρόταση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) και/ή των εκπαιδευτικών του σχολείου, απαραίτητα μέσω του αιτήματος του γονέα ή κηδεμόνα.

Η έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση και διάγνωση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι κάθε άτομο λαμβάνει εξατομικευμένη υποστήριξη, μέσα από κατάλληλες προσαρμογές και παρεμβάσεις (Mastropieri & Scruggs, 2000). Η έγκαιρη (πρώιμη) ανίχνευση των ΕΕΑ βελτιώνει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ατόμων (Ruijs και συν., 2010), ενώ η έγκυρη διάγνωση συμβάλλει στην αποτελεσματική δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου το άτομο με ΕΕΑ μπορεί να εξελιχθεί (Florian & Black-Hawkins, 2011).

Αντικείμενο του αναδόχου

Για να είναι επιτυχής η έγκυρη ανίχνευση και διάγνωση των ΕΕΑ είναι απαραίτητο να διεξάγεται μέσω ψυχομετρικών τεστ/σταθμισμένων εργαλείων, τα οποία είναι σύγχρονα και σταθμισμένα στον πληθυσμό αναφοράς. Τα ψυχομετρικά τεστ είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την αξιολόγηση τόσο των γνωστικών όσο και των συναισθηματικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Η σημασία των ψυχομετρικών εργαλείων σε μια διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπουν στον/την ειδικό να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του ατόμου μέσα σε ένα αντικειμενικό πλαίσιο κανόνων και κριτηρίων αποφεύγοντας τις υποκειμενικές κρίσεις και ερμηνείες του/της αξιολογητή/ριας.

Για να μπορέσουν, όμως τα ψυχομετρικά εργαλεία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μίας αντικειμενικής και έγκυρης αξιολόγησης, θα πρέπει να διαθέτουν μία σειρά από προϋποθέσεις, όπως να είναι έγκυρα (δηλαδή, να μετρούν πράγματι αυτό που λένε ότι μετρούν), να είναι αξιόπιστα (δηλαδή, να μετρούν με ακρίβεια και σταθερότητα αυτό που μετρούν) καθώς και να έχουν αναπτυχθεί με βάση σύγχρονες ψυχομετρικές και στατιστικές τεχνικές, που διασφαλίζουν τόσο την εγκυρότητα όσο και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Στόχος του Έργου είναι η ανάδειξη των προδιαγραφών/κριτηρίων των ψυχομετρικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, ώστε να επιτευθεί η έγκυρη και αξιόπιστη ανίχνευση και διάγνωση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών όλων των ατόμων που φοιτούν στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια αφορούν: (α) στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των μετρήσεων (αξιοπιστία, εγκυρότητα, νόρμες/στάθμιση στον ελληνικό πληθυσμό) ώστε να πληρούνται όλα τα επιστημονικά κριτήρια με βάση τις σύγχρονες ψυχομετρικές θεωρίες και (β) στο εύρος των χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που ορίζουν την κάθεμια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και αναπηρία, αρμοδιότητας των ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και των κριτηρίων αποκλεισμού ή/και συννοσηρότητας.

Δείτε την πρόσκληση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δπθ
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024
Χρυσό Μετάλλιο με το έργο Erasmus+ SETOFF και Πρώτο Βραβείο στο Π.Μ.Σ. «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024