νηπιαγωγειο
Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπιζουν τα Νηπιαγωγεία της περιοχής, κωδικοποίησε στο κείμενο - υπόμνημα που ακολουθεί ο Α' Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αθήνας, μαζί με τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις του

Ζωγράφου. Μια πόλη χωρίς νηπιαγωγεία.

Για την ακρίβεια μια πόλη με άστεγα νηπιαγωγεία, με νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε χώρους ακατάλληλους και μη ασφαλείς, σε ενοικιαζόμενους χώρους σε εισόδους πολυκατοικιών, σε προκάτ, χωρίς να πληρούν στο ελάχιστο τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τα νήπια και τις νηπιαγωγούς.

Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπιζουν τα Νηπιαγωγεία της περιοχής, κωδικοποίησε στο κείμενο που ακολουθεί ο Α' Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αθήνας, μαζί με τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις που αφορούν στα κτιριακά προβλήματα των νηπιαγωγείων της πόλης

Η πόλη του Ζωγράφου αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Μια πόλη στην οποία υπήρξε πάντα ιδιαίτερη μέριμνα και έμφαση από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές για τη δημιουργία parking, ώστε οι κάτοικοί της να μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για σχολικά κτίρια νηπιαγωγείων, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα νηπιαγωγείο ασφαλές και λειτουργικό. Ακόμα και για το οικόπεδο απέναντι από το σχολικό συγκρότημα Μακρυγιάννη στο οποίο κτίζεται σήμερα (με ρυθμούς χελώνας) από την ΚΤΥΠ νέο νηπιαγωγείο υπήρξε κινητοποίηση του Συλλόγου μας πριν δεκαετίες, όπου εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτυρήθηκαν, απαίτησαν και πέτυχαν να μη γίνει parking αλλά να χαρακτηριστεί σχολικός χώρος. Oι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές λιτότητας και περικοπών αλλά και η συνολική πολιτική υποβάθμισης του δημόσιου νηπιαγωγείου οδήγησαν στη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Ζωγράφου. Η εικόνα των νηπιαγωγείων της πόλης, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις της τελευταίας δεκαετίας, παραμένει μακράν η χειρότερη στην Αττική. Οι πολιτικές ευθύνες όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων αλλά και των δημοτικών αρχών της πόλης είναι μεγάλες. Αντιμετωπίζουν το νηπιαγωγείο ως το φτωχό συγγενή της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα όλοι μας: νηπιαγωγοί, γονείς και παιδιά.

Β. Τα δεδομένα

Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων σχολικών ετών για το δυναμικό των Νηπιαγωγείων Ζωγράφου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Αριθμός νηπίων και προνηπίων των Νηπιαγωγείων Ζωγράφου

(συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων: Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ)

Σχολικό έτος

προνήπια

νήπια

σύνολο

τμήματα

Ποσοστό νηπίων ανά τμήμα. Μ.Ο.

2017-2018

44

365

409

20

20,45

2018-2019

39

316

357

20

17,85

2019-2020

26

377

403

20

20,15

2023-2024

300

338

638

31

20,58

Έτος

Γεννήσεις

2012

100.371

2013

94.134

2014

92.148

2018

86.440

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

 1. Τη σχολική χρονιά 2017-2018, λειτούργησαν 20 τμήματα στα νηπιαγωγεία του Ζωγράφου, με 365 νήπια και μόλις 44 προνήπια. Τη σχολική χρονιά 2018-2019, φοίτησαν 316 νήπια και 39 προνήπια και λειτούργησαν 20 τμήματα. Τη σχολική χρονιά 2019-2020, φοίτησαν 377 νήπια και 26 προνήπια και λειτούργησαν 20 τμήματα. Επομένως, αυτές τις σχολικές χρονιές, πάνω από 300 προνήπια, σχεδόν το 90% του συνόλου των προνηπίων έμεναν εκτός νηπιαγωγείου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά  πανελλαδικά με βάση την εικόνα που έχουμε.

 2. Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρά την ένταση της υπογεννητικότητας (βλ. σχετικό πίνακα με τις γεννήσεις που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα έτη για τα νήπια παραπάνω), ο μαθητικός πληθυσμός στου Ζωγράφου παραμένει σχετικά σταθερός με μια ελαφρά κάμψη. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιοι υπολογισμοί γίνονται από τους κρατούντες ότι η υπογεννητικότητα θα λύσει το κτιριακό πρόβλημα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Επομένως, η ανέγερση νηπιαγωγείων και η ριζική λύση του κτιριακού αποτελεί μονόδρομο.

 3. Το σχολικό έτος 2023-2024 φοίτησαν συνολικά 638 παιδιά, αφού με υποχρεωτική τη δίχρονη, τα προνήπια από 25-30 έγιναν 300. Ιδρύθηκαν επιπλέον 11 τμήματα για να υποδεχτούν αυτά τα παιδιά. Άρα, η πόρτα του νηπιαγωγείου άνοιξε για εκατοντάδες προνήπια και για δεκάδες νηπιαγωγούς. Ωστόσο, όπως ήδη έχουμε επισημάνει με σχετικό μας έγγραφο από τις 18/2/2024, η πρόταση της Διεύθυνσης είναι συνολικά για όλη την Α΄ Αθήνας μηδέν (0) νέες οργανικές θέσεις νηπιαγωγών! Δηλαδή, κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υποχρεωτική δίχρονη με αναπληρώτριες.

 4. Το κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων Ζωγράφου παραμένει ιδιαίτερα οξυμένο καθώς έχουμε κατά κύριο λόγο μισθωμένους και ακατάλληλους χώρους. Σε αυτές τις συνθήκες, οι νηπιαγωγοί δίνουν πραγματικά τιτάνιο αγώνα για να διαμορφώσουν ένα αξιοπρεπές πλαίσιο διδασκαλίας. Η εκτίμησή μας (όπως διατυπώθηκε στο αντίστοιχο υπόμνημα του 2019) για παραπάνω αίθουσες για τα νέα τμήματα καθώς και για μετεγκατάσταση των νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε ακατάλληλους χώρους θεωρούμε ότι αποτελεί πλέον δραματική ανάγκη.

 5. Σε αυτές τις συνθήκες, η εντατικοποίηση της διοικητικής εργασίας (λόγω γεωμετρικής αύξησης της γραφειοκρατίας) και οι πρόσθετες δυσκολίες του μεγαλύτερου μαθητικού πληθυσμού σε (κατά κύριο λόγο) ακατάλληλους χώρους αναδεικνύει τόσο το δίκαιο του αιτήματος της μείωσης ωραρίου των νηπιαγωγών, όσο και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ώστε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα στο ολοήμερο, να μην μένουν συναδέλφισσες μόνες τους με τα παιδιά.

 6. Τα δύο εργατικά ατυχήματα στις προκάτ αίθουσες του 4ου και του 11ου Νηπιαγωγείων Ζωγράφου που έστειλαν στο νοσοκομείο δύο συναδέλφισσες με σπασμένα πόδια, αποτελούν την τραγικότερη απόδειξη ότι τα νηπιαγωγεία της πόλης ούτε ασφαλή είναι ούτε λειτουργικά. Επίσης, το πρόβλημα με τη βιολογική τουαλέτα στο παράρτημα του 8ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου (η οποία αποσύρθηκε) αναδεικνύει την πραγματική εικόνα των νηπιαγωγείων.

 7. Η μακρόχρονη διαδικασία ανέγερσης νέων νηπιαγωγείων από την ΚΤΥΠ στο οικόπεδο απέναντι από το σχολικό συγκρότημα Μακρυγιάννη, κυριολεκτικά με ρυθμούς χελώνας, αποδεικνύει ότι η κατάργηση του ΟΣΚ και η αντικατάστασή του με την ΚΤΥΠ, τα ΣΔΙΤ και τις εργολαβίες, μόνο αποδοτικότερη δεν αποδείχθηκε.

 8. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η επιχείρηση επιβολής της αξιολόγησης-κατηγοριοποίησης μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί στην παρούσα κατάσταση η οποία είναι δραματικότερη απ’ ότι περιγράφεται. Πολλώ δε μάλλον που αποκλείει την αξιολόγηση των κτιριακών υποδομών.

Γ. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας για κάθε νηπιαγωγείο

Στο πλαίσιο ενός αγωνιστικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου εντάσσουμε τις παρακάτω διεκδικήσεις που αφορούν στα κτιριακά προβλήματα των νηπιαγωγείων της πόλης μας:

1ο – 18ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Κουσίδου 87)

Τα νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ισόγειο-υπόγειο πολυκατοικίας με πολλά τεχνικά προβλήματα (λόγω της παλαιότητας και της στέγασης σε πολυκατοικία).

Τα νηπιαγωγεία αντιμετωπίζουν τα εξής -συγκεκριμένα- προβλήματα:

Ημιυπόγειο με μικρή αυλή, δίπλα στον καυστήρα πολυκατοικίας και στον ακάλυπτο, γεμάτη τζαμαρίες χωρίς παράθυρα.

Η ύπαρξη του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας στο πίσω μέρος των αιθουσών είναι μια μόνιμη απειλή για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πλημμύρας λόγω κατηφορικής κλίσης στο σημείο που βρίσκεται η σχολική μονάδα.

Υπάρχει προβληματική αποχέτευση μέσα στην αυλή η οποία γεμίζει συχνά

με ακαθαρσίες ακόμη και την ώρα που προαυλίζονται τα νήπια.

Υπάρχουν παλαιά ξύλινα παγκάκια στον χώρο της αυλής που αποτελούν

κίνδυνο για τα νήπια την ώρα του διαλλείματος.

Υπάρχουν προβλήματα μόνωσης.

Η ύπαρξη μεγάλης επιφάνειας με τζάμια και μεταλλικά κιγκλιδώματα καθιστά τη σχολική καθημερινότητα άκρως επικίνδυνη.

Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν βοηθητικούς χώρους κουζίνας, τραπεζαρίας και ανάπαυσης. Μεγάλο πρόβλημα με τις κατσαρίδες. Όσες φορές έγινε απεντόμωση απέτυχε με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν κατσαρίδες μπροστά σε παιδιά και γονείς.

Μη ασφαλές και σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς λόγω δυσκολίας στην έξοδο και τη μεταφορά σε ασφαλή. χώρο συγκέντρωσης.

Μία 1 καθαρίστρια κοινή και στα δύο νηπιαγωγεία (δεν απασχολείται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου). Τα παιδιά σιτίζονται εντός της αίθουσας με γεύματα που προμηθεύονται από το σπίτι τους σε ισοθερμικά μπολ τα οποία δεν αναθερμαίνονται. Στο ψυγείο τοποθετούνται μόνο γιαούρτια και τυριά των παιδιών.

• Να ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η υγρασία που παρατηρήθηκε στην περίφραξη της αυλής.

• Θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα απεντόμωση προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο μεγάλος αριθμός κατσαρίδων και να διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο).

• Η τέντα που καλύπτει τον αύλειο χώρο χρήζει καθαρισμού στην εξωτερική της επιφάνεια

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε την ανέγερση νέου κτιρίου ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, με σαφές  χρονοδιάγραμμα, σχεδιασμό και υλοποίηση.
Τον άμεσο σχεδιασμό απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την κατασκευή σύγχρονου, με προδιαγραφές ασφάλειας νηπιαγωγείου.

 

2ο – 10ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Καλαβρύτων 2 και Αστερίου)

Τα δυο νηπιαγωγεία στεγάζονται σε προκάτ αίθουσες. Αυτό από μόνο του συνεπάγεται πολλά προβλήματα. Είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους τουλάχιστον με προκάτ βαρέος τύπου.

Στο 2ο και 10ο Ν/Γ Ζωγράφου εκκρεμεί το ντύσιμο των δέντρων με μαλακό υλικό. Επίσης η οροφή μίας τάξης του 10ου Ν/Γ στάζει. Ένα καζανάκι στην τουαλέτα των 
κοριτσιών έχει δύσκολο πάτημα για αυτές τις ηλικίες με αποτέλεσμα να 
τρέχει συνεχώς. Επειδή οι τάξεις είναι προκάτ το πάτωμα χρειάζεται 
συνεχώς επισκευές. Πριν ενάμιση μήνα επισκευάστηκε ένα σημείο του 
πατώματος στο ένα τμήμα και τώρα παρουσιάστηκε βαθούλωμα στο άλλο τμήμα.
 

3ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου (Μακρυγιάννη 46- Συστεγάζεται με το 8ο και το 12ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου).

 • Για την ακρίβεια, στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του 8ου δημοτικού σχολείου, ο οποίος προοριζόταν για αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου. Ήταν ένας ενιαίος χώρος ο οποίος χωρίστηκε σε δύο υποτυπώδεις αίθουσες με ένα πλαστικό ρολό. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ηχομόνωση ανάμεσα στις δύο τάξεις, γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργεί επιβαρυντικά στην ήδη επιβαρυμένη ηχορύπανση που υφίστανται νηπιαγωγοί και παιδιά λόγω των διαλειμμάτων του δημοτικού (τα παιδιά του δημοτικού κάνουν διάλειμμα ακριβώς έξω από τις αίθουσες του νηπιαγωγείου). Οι δύο αίθουσες είναι πολύ μικρές και υπάρχει βεβαίωση από παλαιότερη σχολική σύμβουλο που διαπιστώνει την ανάγκη λειτουργίας του κάθε τμήματος με το πολύ 20 μαθητές (πριν τη δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση, πόσο μάλλον τώρα που φοιτούν και προνήπια και οι ανάγκες αυξάνονται)

 

 • Τα παιδιά του νηπιαγωγείου χρησιμοποιούν τις τουαλέτες του 8ου δημοτικού σχολείου. Βρίσκονται σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τις δύο αίθουσες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης των παιδιών που πηγαίνουν τουαλέτα, αφού κάθε νηπιαγωγός είναι μόνη της στην βάρδια της και δεν μπορεί να αφήσει τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης μόνα τους. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι , οι νηπιαγωγοί αποφεύγουν όσο γίνεται να στέλνουν τα παιδιά στις τουαλέτες την ώρα του διαλείμματος του δημοτικού και στέλνουν πάντα τουλάχιστον δύο-δύο παιδάκια μαζί .

 • Η τουαλέτα των εκπαιδευτικών είναι σε μια υποτυπώδη αποθήκη. Η ραφιέρα αυτής της αποθήκης (ντέξιον) έχει σαπίσει και χρειάζεται αλλαγή.

 • Η αυλή είναι επίσης κοινή με το δημοτικό οπότε ουσιαστικά το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου εξαρτάται και καθορίζεται σύμφωνα με τα διαλείμματα του δημοτικού.

 • Το νηπιαγωγείο δεν έχει κανένα βοηθητικό χώρο εκτός των δύο αιθουσών. Δεν υπάρχει γραφείο προϊσταμένης και διδασκόντων, ως εκ τούτου δεν υπάρχει χώρος αρχειοθέτησης και φύλαξης του αρχείου του σχολείου, ούτε χώρος συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων ούτε χώρος για να γίνονται οι εγγραφές των παιδιών. Δεν υπάρχει τραπεζαρία και τα παιδιά του ολοήμερου τρώνε στην αίθουσα διδασκαλίας. Το ψυγείο και η κουζίνα είναι μέσα στην τάξη, δίπλα στις τσάντες των παιδιών. Δεν υπάρχει χώρος να παραχωρηθεί στον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο προκειμένου να δημιουργήσει αρχείο της δουλειάς του και να κάνει τις απαραίτητες συνεδρίες με τους γονείς των παιδιών (ο κοινωνικός λειτουργός κάνει συνεδρίες με γονείς στην αίθουσα του τμήματος, την ώρα του διαλείμματος των παιδιών).

 • Η κεντρική αυλόπορτα του σχολείου χρειάζεται συντήρηση.

 • Τέλος, εκκρεμεί τα τελευταία τρία χρόνια η επίλυση του προβλήματος με την αίθουσα του τμήματος ένταξης. Πριν την θέσπιση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης το τμήμα ένταξης του 3ου νηπιαγωγείου Ζωγράφου στεγαζόταν στην 1η αίθουσα των προκάτ αιθουσών του 12ου δημοτικού σχολείου η οποία ήταν λειτουργική. Με την θέσπιση όμως της δίχρονης αυτή η αίθουσα παραχωρήθηκε προκειμένου να λειτουργήσουν τα παραρτήματα του 8ου νηπιαγωγείου και το τμήμα ένταξης μεταφέρθηκε σε μια αίθουσα γεμάτη υγρασία που το δημοτικό την είχε σε αχρηστία λόγω της υγρασίας. Παρ’ όλες τις ενστάσεις μας η αίθουσα αυτή επισκευάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το τμήμα ένταξης. Μέσα στους τρείς πρώτους μήνες η αίθουσα πλημμύρισε, οι τοίχοι έγιναν πράσινοι και η αίθουσα κρίθηκε ακατάλληλη για κάθε χρήση. Από τότε δεν υπάρχει αίθουσα ένταξης με ό, τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται. Πάγιο αίτημα του συλλόγου διδασκόντων είναι να βρεθεί μια αίθουσα παιδαγωγικώς κατάλληλη προκειμένου να στεγαστεί το τμήμα ένταξης.

4ο–17ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Μ. Αλεξάνδρου και Κορυτσάς- Συστεγάζονται με το 4ο και το 10ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου)

 • Τα τμήματα του παραρτήματος των νηπιαγωγείων στεγάζονται σε τρεις προκατασκευασμένες αίθουσες. Σε κάθε μία από αυτές τις αίθουσες υπάρχει στην είσοδό τους ένα σκαλοπάτι, το οποίο οι μαθητές πρέπει να δρασκελίσουν προκειμένου να εισέλθουν ή να εξέλθουν της τάξης τους. Εξαιτίας της κλίσης του εδάφους, το ύψος των σκαλοπατιών αυτών διαφέρει από τάξη σε τάξη με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται και η επικινδυνότητα ατυχήματος. Εκπαιδευτικός τραυματίστηκε πρόσφατα σκοντάφτοντας στο σκαλοπάτι της τάξης της εν ώρα εργασίας, μετέβη στο ΚΑΤ και υπεβλήθη σε χειρουργείο. Κατά την αυτοψία των εκπροσώπων του Δήμου Ζωγράφου οι προϊσταμένες του νηπιαγωγείου ανέφεραν την επικινδυνότητα αυτή και ζητήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες δυνατές τροποποιήσεις για μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 • Στα σκαλοπάτια αυτά και στη γούρνα των βρυσών της αυλής τοποθετήθηκε κατάλληλος τάπητας ώστε η πρόσβαση να είναι πιο ασφαλής.

 • Στις προκάτ αίθουσες οι υδρορροές καταλήγουν στο ύψος της οροφής και όχι στο έδαφος σε φρεάτιο όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά όταν βρέχει πάνω στους μαθητές. Οι υδρορροές πρέπει να καταλήγουν σε φρεάτια ομβρίων και όχι στο χώρο που παίζουν τα παιδιά.

 • Ο χώρος της αυλής των προκάτ πλημμυρίζει όταν βρέχει με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε με ασφάλεια τα παιδιά στις τάξεις τους, αλλά ούτε και να αποχωρήσουν. Να διενεργηθεί μελέτη κατασκευαστική για να απαλειφθεί το πρόβλημα.

 • Να τοποθετηθεί διάτρητο πλέγμα νο 16 στα ανοίγματα αερισμού στα αποχωρητήρια των προκάτ κατασκευών.

 • Υπάρχει μια εγκατεστημένη μονάδα air condition μπροστά στο γραφείο στην αυλή των προκάτ αιθουσών, η οποία πρέπει να απομακρυνθεί καθώς τα παιδιά παίζουν εκεί και μπορεί να τραυματιστούν. Να αποκατασταθεί και η φθορά του σωλήνα απορροής υδάτων της μονάδας air condition της πρώτης αίθουσας.

 • Στο φεγγίτη της πρώτης αίθουσας των προκάτ-παράρτημα του 17ου Νηπ/γείου Ζωγράφου υπάρχουν πρόσφατα ραγίσματα. Να τοποθετηθεί άθραυστο τζάμι σε όλα τα τμήματα και όλα τα παράθυρα των προκάτ.

 • Να τοποθετηθεί αλεξικέραυνο στο παράρτημα των νηπ/γείων μας

 • Να τοποθετηθεί πλεξιγκλάς διαχωριστικό με την αυλή του Γυμνασίου στα παραρτήματα των νηπιαγωγείων.

 • Σχετικά με τα αποχωρητήρια των νηπ/γείων στο κεντρικό κτίριο: Να εντοπιστεί η αιτία της υγρασίας στην οροφή των αποχωρητηρίων κι να αντιμετωπιστεί. Να γίνει υδροχρωματισμός.

5ο – 11ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Κρατερού και Αλκαίου 42-στο κτίριο παιδικού σταθμού)

Το ένα τμήμα του 11ου Νηπιαγωγείου συστεγάζεται με το ένα τμήμα του 5ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου και με τον 1ο Παιδικό σταθμό επί της οδού Κρατερού και Αλκαίου 42 ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα βρίσκονται επί της οδού Δημοκρατίας 38.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα εξής:

 • Έλλειψη προθαλάμου και έλλειψη βοηθητικών χώρων.

 • 4 αίθουσες των 36τμ για μ.ο. 22 παιδιών σε κοντέινερ.

 • Επικίνδυνα σκαλοπάτια εξόδου από κάθε αίθουσα για παιδιά και νηπιαγωγούς ( ήδη μια συνάδελφος έσπασε το πόδι της)

 • Ύπαρξη κοινόχρηστων και μόνο δύο τουαλετών για τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, στην Κρατερού και Αλκαίου 42.

 • Μικρός αύλειος χώρος. Ανύπαρκτη ευελιξία χρήσης του αύλειου χώρου του τμήματος που συστεγάζεται με τον παιδικό σταθμό διότι χρησιμοποιείται διαδοχικά από τα τμήματα του Παιδικού Σταθμού.

 • Συστέγαση του νηπιαγωγείου με το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

 • Στο 5ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου υπάρχει μια αίθουσα-βοηθητικός χώρος του παιδικού σταθμού των 22τ.μ. για 15 παιδιά

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία θα επιλυθούν με την οριστική μεταστέγαση σε αυτόνομο χώρο εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας.

6ο και 12ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Γάζης 26)

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με το κτιριακό του νηπιαγωγείου μας, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο μιας παλιάς πολυκατοικίας και να επισημάνουμε τα παρακάτω προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών:

 1. Περιορισμένος αύλειος χώρος: Ο μικρός αύλειος χώρος περιορίζει τις δραστηριότητες των παιδιών και επηρεάζει τη φυσική τους ανάπτυξη και άσκηση.

 2. Υγρασία – χρειάζονται βάψιμο οι τοίχοι της αίθουσας: Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει την υγεία των παιδιών και απαιτεί άμεσα μέτρα αντιμετώπισης.

 3. Κίνδυνος από ξύλινα παλιά παράθυρα: Η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να είναι προτεραιότητα. Απαιτούνται ασφαλή μέσα εξαερισμού για να αποφευχθούν τραυματισμοί.

 4. Έλλειψη αποθηκευτικού χώρου και κουζίνας: Η διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου και χώρου για κουζίνα είναι απαραίτητη για την οργάνωση των δραστηριοτήτων και την παροχή υγιεινών γευμάτων.

 5. Απουσία τουαλέτας για τους εκπαιδευτικούς: Η ανάγκη για κατάλληλο χώρο υγιεινής για το προσωπικό είναι ουσιώδης και αποτελεί προτεραιότητα για τη διευκόλυνση της εργασίας τους.

 6. Έλλειψη στεγάστρου στην εξώπορτα: Σε βροχερές μέρες, οι γονείς και τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωποι με συνωστισμό έξω από την είσοδο του νηπιαγωγείου. Η έλλειψη στεγάστρου εκθέτει τον κόσμο σε καιρικές συνθήκες και δυσκολεύει την ασφαλή και άνετη είσοδο και έξοδο. Το αίτημα έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την προηγούμενη σχολική επιτροπή, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί.

 7. Έλλειψη θέρμανσης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο νηπιαγωγείο μας είναι ελλιπής, δημιουργώντας τακτικά βραχυκυκλώματα και δυσλειτουργίες στη θέρμανση. Αυτή η κατάσταση αποτελεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. Η ενίσχυση της θέρμανσης με ηλεκτρικά σώματα είναι αδύνατη λόγω αδυναμίας να τα δεχτεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ η χρήση του κλιματιστικού επηρεάζει το αναπνευστικό ορισμένων μαθητών.

 8. Υπενθυμίζουμε ότι, μετά από την περσινή πλημμύρα που προκλήθηκε από αδυναμία αποστράγγισης, λόγω φραγής των σιφωνιών της πολυκατοικίας, υφίσταται σημαντικός κίνδυνος νέας πλημμύρας. Επείγει η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας της σχολικής μονάδας.

 9. Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν βοηθητικούς χώρους κουζίνας, τραπεζαρίας και ανάπαυσης.

 10. Ελλιπής χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση επηρεάζει μερικές φορές την αγορά απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να αιτούμαστε στη σχολική επιτροπή για περαιτέρω ανάγκες.

Παρακαλούμε να εξετάσετε την πρότασή μας για βελτίωση των συνθηκών και την εξασφάλιση του καλύτερου περιβάλλοντος εκπαίδευσης για τα παιδιά μας. Η αναφορά στο γεγονός ότι το κτίριο είναι παλιό και βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας ενισχύει την κατάσταση και επισημαίνει την ανάγκη για επείγουσες βελτιώσεις.

7ο – 9ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Κρίνων 41)

 1. Αποκατάσταση της κακοτεχνίας που έγινε στην περίφραξη της αυλής με αποτέλεσμα να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση από το σημείο που εφάπτεται γειτονικής αυλής και να κινδυνεύουν τα νήπια και το προσωπικό του σχολείου. (Έχει αποσταλεί αναλυτικό έγγραφο με αρ.πρ.1/9-1-2024 στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, στη Σχολική Επιτροπή και στο γραφείο Δημάρχου).

 2. Βάψιμο με μπογιά για πίνακα κιμωλίας των εξωτερικών ξύλινων πάνελ που καλύπτουν την τζαμαρία του σχολείου λόγω μεγάλης φθοράς.

 3. Βάψιμο των εξωτερικών τοιχίων της σχολικής αυλής.

 4. Επισκευή ή αντικατάσταση των σωλήνων από τα καζανάκια που είναι όλες τρύπιες και τρέχουν νερά. Αντικατάσταση των πλαστικών καπακιών στα λεκανάκια των νηπιαγωγείων.

 5. Αγορά παιχνιδιού εξωτερικού χώρου (πλαστικό σπιτάκι) λόγω φθοράς και στα τμήματα της Κρίνων και στα παραρτήματα της Καζαντζάκη.

 6. Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος για την περίφραξη των ελιών στο προαύλιο των παραρτημάτων επί της οδού Καζαντζάκη.

8ο-14ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Ιοκάστης και 28ης Οκτωβρίου 6)

Τα νηπιαγωγεία στεγάζονται σε δύο μισθωμένες αίθουσες, σε ισόγειο παλιάς πολυκατοικίας.

Προβλήματα των νηπιαγωγείων:

• Η είσοδος των νηπιαγωγείων είναι κοινή με την είσοδο της πολυκατοικίας.

• Η αυλή, όπου γίνεται το διάλειμμα είναι η είσοδος της πολυκατοικίας. Είναι μικρή για τον προαυλισμό 40 παιδιών και συχνά είναι τα παράπονα και οι διενέξεις για μικροατυχήματα μεταξύ των παιδιών. Η αυλή λόγω του μεγέθους της δεν έχει καθόλου παιχνίδια εξωτερικού χώρου εκτός από μια πλαστική τσουλήθρα για να απασχοληθούν τα παιδιά. Τα παιδιά στην αυλή απλά τρέχουν.

• Οι αίθουσες είναι σχετικά μικρές για να χωρέσουν άνετα οι απαιτούμενες για τη διεξαγωγή του προγράμματος του νηπιαγωγείου «γωνιές». Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να κινηθούν άνετα τα παιδιά..

• Η θέρμανση σε κάθε αίθουσα γίνεται με κλιματιστικό, γεγονός που κάποιες φορές επηρεάζει αρνητικά κάποιους μαθητές στο αναπνευστικό τους.

• Τα κουφώματα είναι παλαιού τύπου και, παρόλο που τα κλιματιστικά είναι τελευταίας τεχνολογίας, προκαλείται απώλεια ζέστης.

• Υπάρχει ΜΙΑ μόνο τουαλέτα σε κάθε αίθουσα με μία παιδική λεκάνη και ένα νιπτήρα για 20 παιδιά, ενώ δεν υπάρχει τουαλέτα για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα παραρτήματα του 8ου νηπιαγωγείου που στεγάζονται στο 12ο δημοτικό:

• Προκάτ αίθουσες (πολύ μικρές για 20 παιδιά)

• Απουσία τουαλετών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις τουαλέτες του δημοτικού που

βρίσκονται μέσα στο δημοτικό.

• Ψυγείο και κουζίνα μέσα στις τάξεις των ολοήμερων.

• Βαριές σιδερένιες πόρτες που με τον αέρα μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα.

Σκαλοπάτια στην είσοδο των προκάτ επικίνδυνα για παιδιά και εκπαιδευτικούς (βλ. φωτογραφία).

• Απουσία στεγάστρου για τα παραρτήματα 4 και 5 που χρησιμοποιούν εξωτερικές τουαλέτες και έτσι βρέχονται.

• Απουσία τραπεζοκόμων και σχολικών φυλάκων.

 

13ο-16ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου (Μαικήνα 30)

Ολική ανακαίνιση και αντικατάσταση στα ολισθηρά πλακάκια της τουαλέτας λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση ατυχήματος. Έχει τοποθετηθεί αντιολισθητικός τάπητας στο δάπεδο που χρήζει κι αυτός αντικατάστασης. Επίσης, για τις τουαλέτες, χρειάζονται στηρίγματα ρολών χαρτιού, αντικατάσταση σε καπάκια λεκάνης.

Βάψιμο κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά.

Διαμόρφωση κήπου και αυτόματου ποτίσματος.

Η τέντα επισκευάστηκε και το πρόβλημα με τις γάτες στον προαύλιο χώρο δεν υφίσταται πλέον λόγω διαμόρφωσης της αυλής και τοποθέτησης δαπέδου.

19ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου

Στεγάζεται εντός του χώρου του Πανεπιστημίου. Εξυπηρετεί παιδιά του προσωπικού του Πανεπιστημίου αλλά και παιδιά του Δήμου Ζωγράφου. Παρ’ όλα αυτά, στα 14 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση από το Δήμο Ζωγράφου με αποτέλεσμα να μην αρκεί η χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο για τις στοιχειώδεις ανάγκες. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση και από το Δήμο Ζωγράφου κρίνεται απαραίτητη.

Συμπερασματικά

Για τη ριζική αλλαγή της κατάστασης στο Δήμο Ζωγράφου, από το επόμενο σχολικό έτος 2024-2025, απαιτούνται 11 επιπλέον αίθουσες λόγω της εφαρμογής της δίχρονης. Απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση των σχετικών χώρων για την ανέγερση κτιρίων και την τοποθέτηση βαρέος τύπου κατασκευών προκάτ. Επίσης, η επιλογή των χώρων έχει ιδιαίτερη σημασία να καλύπτει χωροταξικά διαφορετικά σημεία της πόλης ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση των αιθουσών σε μία μόνο περιοχή.

Επιπλέον, για την ριζική αλλαγή της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης και την επίλυση του κτιριακού προβλήματος των ήδη λειτουργούντων νηπιαγωγείων στο Δήμο Ζωγράφου απαιτούνται 12 νέες αίθουσες.

Η εικόνα των νηπιαγωγείων παρουσιάστηκε αναλυτικά σε σχετικό βίντεο από τον Περίπατο στα Νηπιαγωγεία μας που υλοποιήσαμε το φθινόπωρο του 2023. Την Κυριακή 12/11 o Α΄ Σύλλογος Αθηνών διοργάνωσε αυτή την πρωτότυπη διαμαρτυρία και ενημέρωση, έναν περίπατο σε χαρακτηριστικά νηπιαγωγεία στου Ζωγράφου, να περπατήσουμε στις διαδρομές που κάνουμε παιδιά και εκπαιδευτικοί και να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα κτιριακά προβλήματα που υπάρχουν στον Δήμο Ζωγράφου. (δείτε σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=JtNrrms1bCA).

Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των νηπιαγωγείων απαιτείται η ενεργοποίηση και συμβολή των υπηρεσιών του Δήμου και η έκτακτη χρηματοδότηση των νηπιαγωγείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην οργάνωση κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών (μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, διοργάνωση εκδήλωσης, ενημέρωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., παράσταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κλπ) και επιζητεί τη συνεργασία και κοινή δράση με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και του γονεϊκού κινήματος της πόλης.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα