Μουσικά Τμήματα ΑΕΙ: Πρόσκληση υποβολής νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 για συμπλήρωση του Μητρώου για τις εξετάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση προς τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως 23 Απριλίου 2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώου για τις εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ, δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας.

Οπως αναφέρει, η εισαγωγή φοιτητών στα 5 Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.της χώρας (στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) από το έτος 2024 πραγματοποιείται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/66947/A5 (ΦΕΚ 3927 Β’/16-06-2023) Υπουργικής Απόφασης.

Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθμ. Φ.253/19033/Α5 (ΦΕΚ 1519 Β’/7-3-2024), καταρτίζεται/συμπληρώνεται Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών μέσα από το οποίο μπορούν να επιλέγονται τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Εξέτασης του εν λόγω μαθήματος.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται σε συγκεκριμένα έργα από τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής: α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Για κάθε μουσικό όργανο/φωνή του κάθε είδους μουσικής προβλέπεται συγκεκριμένο ρεπερτόριο έργων, το οποίο έχει αναρτηθεί σε επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ, και συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Εξετάσεις  Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα  Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. (Μπορείτε να δείτε το link εδώ 

Α. Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ79.01

Προκειμένου να επικαιροποιηθεί/συμπληρωθεί το Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών, καλούνται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ79.01 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ως μέλη των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών στο συγκεκριμένο μάθημα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν, συμμετέχουν ήδη στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» κι επομένως δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εκτός εάν επιθυμούν να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά σε αυτά που έχουν ήδη αποστείλει στο παρελθόν.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση προς τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως 23 Απριλίου 2024. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, εκτός των τυπικών στοιχείων, θα δηλώσουν και τη μουσική κατεύθυνση / είδος μουσικής που επιθυμούν να εξετάσουν-βαθμολογήσουν, και για την οποία έχουν τη σχετική κατάρτιση (δηλαδή πτυχίο ή πιστοποίηση ανάλογης κατάρτισης ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, τα οποία συνυποβάλλονται. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά): α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπάρχει η σχετική κατάρτιση, μπορεί να δηλωθούν και περισσότερα του ενός είδη μουσικής και επιπλέον ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. και Π.Ε., οι οποίοι σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Μουσικής Επιστήμης (ΠΕ79) θα καταρτίσουν συγκεντρωτικές καταστάσεις με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» λαμβάνουν χώρα σε μία ημέρα, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο μέσω υπουργικής απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι στις 25-6-2024. Στη συνέχεια, επίσης με υπουργική απόφαση, ορίζονται τα μέλη των τριμελών Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών για το ως άνω μάθημα, τα οποία επιλέγονται από το κυρωμένο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών κατόπιν επικοινωνίας με το κάθε μέλος και δήλωσης της διαθεσιμότητάς του για τη συγκεκριμένη ημερομηνία

Σημειώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και για συμμετοχή στο Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του δελτίου τύπου που δημοσιεύτηκε στις 2/4/2024 (https://www.minedu.gov.gr/news/58031-02-04-24 ).

Β. Ενέργειες των ΔΔΕ και ΔΠΕ και ενέργειες των ΠΔΕ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων οι Διευθυντές Δ.Ε. και Π.Ε., σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ79, θα καταρτίσουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (βλέπε συνημμένο 2) με όλους τους αιτούντες εκπαιδευτικούς, αναγράφοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία τους και θα τις διαβιβάσουν μαζί με τις αντίστοιχες πρωτότυπες ΑιτήσειςΥπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αποστείλουν όλες τις συγκεντρωτικές καταστάσεις καθώς και τις πρωτότυπες Αιτήσεις–Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας ταχυδρομικώς μέχρι τις 26 Απριλίου 2024. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διατυπωμένες συγκεντρωτικά ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρα ένα αρχείο για όλη την ΠΔΕ), οι δε καταστάσεις να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

elliniko-mesogeiako-panepistimio
Πανελλαδικές 2024: Ενημέρωση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ενημέρωση υποψηφίων για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού στις Πανελλαδικές 2024 από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Πανελλαδικές 2024: Ενημέρωση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Πιερρακάκης: Κονδύλι 5,2 εκ. ευρώ για προμήθεια 4.500 φορητών υπολογιστών και 2.500 ακουστικών για τις ανάγκες του διαγωνισμού PISA
Θα διατεθούν σε 242 επιλεγμένα σχολεία της χώρας
Πιερρακάκης: Κονδύλι 5,2 εκ. ευρώ για προμήθεια 4.500 φορητών υπολογιστών και 2.500 ακουστικών για τις ανάγκες του διαγωνισμού PISA
μακρη σπεσιαλ ολυμπικς
Υπουργείο Παιδείας και Special Olympics συνυπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας
Η υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Special Olympics Hellas στοχεύει στην ενίσχυση της...
Υπουργείο Παιδείας και Special Olympics συνυπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας