δοε
Ανακοίνωση της ΔΟΕ σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΟΕ σχετικά με τη νομική ενημέρωση που έλαβε από τη νομική σύμβουλο για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

Η ΔΟΕ τονίζει ότι λαμβάνει υπ'όψιν της την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως, «Με βάση τα παραπάνω η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. ανέφερε ότι (ασχέτως του γεγονότος, ότι πρόκειται για μια απολύτως εσφαλμένη νομικά παραδοχή) έπειτα από τη δικαστική αυτή απόφαση «το πεδίο είναι ναρκοθετημένο». Και τούτο διότι, το Δικαστήριο δέχτηκε τη δεσμευτικότητα της 227/2024 απόφασης για την απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε όλη τη συνδικαλιστική πυραμίδα  (η Δ.Ο.Ε. αποτελεί μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και κατ’ επέκταση οι Σ.Ε.Π.Ε. αποτελούν μέλη της Δ.Ο.Ε.  – και ταυτόχρονα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – με μέλη τους φυσικά πρόσωπα). Παρά την ακλόνητη νομική της άποψη, ότι κάθε απεργία κρίνεται αυτοτελώς, δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, ότι το Υπουργείο, κάνοντας χρήση της απόφασης (καθώς και άλλης γνωστής, «αρεστής» στα Υπουργεία σχετικής γνωμοδότησης) και λαμβάνοντας ομοίως υπόψη σχετική εγκύκλιο, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, θα προχωρήσει σε χρήση των ποινών του άρθρου 56 του ν.4823/21 σε εκπαιδευτικούς, εάν η απεργία-αποχή για την αξιολόγηση του νόμου 4823/21 και της σχετικής Υ.Α. συνεχιστεί είτε από τη Δ.Ο.Ε. είτε από τους Σ.Ε.Π.Ε.».

Η ανακοίνωση

«Η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τον τρόπο και τη μορφή συνέχισης του αγώνα ενάντια στην αντιεκπαιδευτική – αντιεπιστημονική «αξιολόγηση» είναι μια απόφαση που, αναγκαστικά, λαμβάνει υπόψη της την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 14/3/2024 και προέκυψε μετά από πολύωρη συνεδρίαση, στην οποία ήταν παρούσα η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. (κατόπιν σχετικού αιτήματος παρατάξεων του Δ.Σ.) και ανέλυσε όλα τα δεδομένα, που διαμορφώθηκαν μετά από τη δικαστική απόφαση.

Επειδή πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με τα όσα εκτέθηκαν από τη νομική σύμβουλο αλλά, δυστυχώς και οι ψευδείς έως και συκοφαντικές αναφορές ως προς το περιεχόμενο της απόφασης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι υποχρεωμένο να αναφέρει τα σημεία της νομικής ενημέρωσης, που έλαβε υπόψη του προκειμένου να οδηγηθεί, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους χιλιάδες αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, στην απόφασή του.

Η υπ’ αρ. 254/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα και με την ανάλυση του παρουσίασε στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η νομική σύμβουλος,:

  • Κήρυξε την απόφαση της Δ.Ο.Ε. παράνομη θεωρώντας
  • ότι είχε ληφθεί από αναρμόδιο όργανο, δηλαδή το Δ.Σ., παρά το γεγονός ότι ήταν προϊόν απόφασης της 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (που σύμφωνα με τον νόμο είναι αρμόδιο όργανο)
  • ότι η Δ.Ο.Ε. δεν προσέφυγε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου μέσω του Ο.Μ.Ε.Δ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2224/1994, κάτι που είναι αληθές αφού το Δ.Σ. έχει αποφασίσει να μην ακολουθεί τη σχετική διαδικασία.
  • Παρά το νομικά αναμενόμενο, ότι εξαιτίας του ότι η απεργία κρίθηκε τυπικά παράνομη, το δικαστήριο δεν θα προχωρούσε στον χαρακτηρισμό της ως «καταχρηστικής», προχώρησε και σε αυτό στηριγμένο στο σκεπτικό ότι «…η επίδικη απεργιακή κινητοποίηση (σημ. της Δ.Ο.Ε,), ανεξαρτήτως της προσχηματικής διαφοροποίησης του αιτήματος (σημ. το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μετά την 227/2024 απόφαση που έκρινε τη σχετική απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταχρηστική, τροποποίησε αναγκαστικά το αίτημα της κατάργησης του ν.4823 και της σχετικής Υ.Α. σε αίτημα για έναρξη διαλόγου με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. – κάτι που ούτως ή άλλως θεωρούμε απαραίτητο), έχει ακριβώς την ίδια μορφή και έκταση με την απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 29/2/2024. Αυτή όμως έχει κριθεί… ότι συνιστά πολιτική απεργία… Ταυτόχρονα … προσλαμβάνει καταχρηστικό χαρακτήρα … τούτο δε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που παράγει δεδικασμένο…(που) επεκτείνεται και στην εναγόμενη (σημ. Δ.Ο.Ε.) δοθέντος ότι αυτή συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μέλος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)…(για) το δεδικασμένο κατά τον ΚΠολΔ…ο τύπος του νομικού προσώπου δεν ενδιαφέρει, αρκεί αυτό να έχει μέλη, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα και να υπάρχει περίπτωση επέκτασης του δεδικασμένου στα μέλη του, είτε λόγω ταυτότητας αντικειμένου είτε λόγω προδικαστικότητας).

Με βάση τα παραπάνω η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. ανέφερε ότι (ασχέτως του γεγονότος, ότι πρόκειται για μια απολύτως εσφαλμένη νομικά παραδοχή) έπειτα από τη δικαστική αυτή απόφαση «το πεδίο είναι ναρκοθετημένο». Και τούτο διότι, το Δικαστήριο δέχτηκε τη δεσμευτικότητα της 227/2024 απόφασης για την απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε όλη τη συνδικαλιστική πυραμίδα  (η Δ.Ο.Ε. αποτελεί μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και κατ’ επέκταση οι Σ.Ε.Π.Ε. αποτελούν μέλη της Δ.Ο.Ε.  – και ταυτόχρονα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – με μέλη τους φυσικά πρόσωπα). Παρά την ακλόνητη νομική της άποψη, ότι κάθε απεργία κρίνεται αυτοτελώς, δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, ότι το Υπουργείο, κάνοντας χρήση της απόφασης (καθώς και άλλης γνωστής, «αρεστής» στα Υπουργεία σχετικής γνωμοδότησης) και λαμβάνοντας ομοίως υπόψη σχετική εγκύκλιο, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, θα προχωρήσει σε χρήση των ποινών του άρθρου 56 του ν.4823/21 σε εκπαιδευτικούς, εάν η απεργία-αποχή για την αξιολόγηση του νόμου 4823/21 και της σχετικής Υ.Α. συνεχιστεί είτε από τη Δ.Ο.Ε. είτε από τους Σ.Ε.Π.Ε.

(Θυμίζουμε ότι αυτό συνέβη στην περίπτωση των 114 εκπαιδευτικών με την απεργία-αποχή που προκήρυξαν Σ.Ε.Π.Ε. για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση (ενάντια στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για ενιαία κείμενα), από τον τότε Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Τότε η Δ.Ο.Ε. έκανε ουσιαστική παρέμβαση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, η νομική σύμβουλός της συνέταξε τα σχετικά κείμενα, που οδήγησαν σε αθωωτικές αποφάσεις από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και σήμερα η υπόθεσή τους βρίσκεται στο Διοικητικό Εφετείο με επιδίωξη να αρθούν όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις της απόφασης του Γ.Γ.)

  • Η απόφαση του Δικαστηρίου, επίσης, απαγορεύει τη συνέχιση της απεργίας – αποχής, καθώς και την επανάληψή της στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής 6.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης (σημ. αυτό αφορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι τα φυσικά μέλη).
  • Η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή (σημ. αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη έφεση δε θα σταματούσε την άμεση εφαρμογή της).

Είναι, επομένως, σαφές ότι, με αυτά τα δεδομένα, θεωρήθηκε επιβεβλημένη η συνέχιση του αγώνα, με τις μορφές που αναφέρει η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 16/3/2024.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και είναι έτοιμο για την υιοθέτηση οποιασδήποτε αγωνιστικής οδού κριθεί πρόσφορη και πάνω απ’ όλα ασφαλής για τα μέλη της, έτσι ώστε να σταματήσει η εφαρμογή της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/20 και 4823/21 και να οδηγηθεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε αυτό, που όφειλε να έχει ήδη πράξει, την πραγματοποίηση ενός ουσιαστικού διαλόγου για το τόσο κρίσιμο αυτό ζήτημα.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pirgos_dolofonia
Ηλεία: Συγκινεί η δασκάλα της 11χρονης - «Η Βασούλα είχε όνειρα, ήθελε να γίνει γιατρός»
«Όποτε είχε κάποιο πρόβλημα στα μαθηματικά και μου έστελνε στο messenger εικόνα, την έπαιρνα τηλέφωνο και μέσω τηλεφώνου την βοηθούσα»
Ηλεία: Συγκινεί η δασκάλα της 11χρονης - «Η Βασούλα είχε όνειρα, ήθελε να γίνει γιατρός»