σχολείο 2
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
Η απόφαση 139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών «έρχεται να βάλει τέλος σε μια σειρά διοικητικές αυθαιρεσίες και βαρύτατα ατοπήματα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας τα οποία διαπράχθηκαν σε βάρος υποψήφιου Διευθυντή Σχολικής μονάδας»

Προχτές, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αναμόρφωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα 193 υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2023,πράξη στην οποία οδηγήθηκε αναγκαστικά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Αυτό που δεν ανακοίνωσε το Υπουργείο όμως, ήταν ο λόγος για τον οποίον εξαναγκάστηκε να αναμορφώσει τον πίνακα και ότι εξ αιτίας αυτής της ενέργειας, αναμένεται τώρα αναταραχή στα σχολεία που εμπλέκονται, λόγω των αλλαγών που επίκεινται στις Διευθύνσεις των σχολείων στη βάση της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης...

Και δεν ανακοίνωσε τίποτα, ίσως επειδή η αναταραχή οφείλεται στο πείσμα (;) ενός ανθρώπου που το ίδιο υπουργείο έχει τοποθετήσει στη νευραλγική θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Β' Αθήνας.

Αν όσα θα διαβάσετε ακολούθως είχαν συμβεί σε ένα πραγματικά ευνομούμενο κράτος, το εν λόγω στέλεχος εκπαίδευσης θα είχε αμέσως απομακρυνθεί από τα διοικητικά καθήκοντά του, όμως φαίνεται πως η ευνομία σε αυτή τη χώρα δεν περιλαμβάνει τέτοιες ενέργειες, αν και περιλαμβάνει την συνεχή παραπομπή εκπαιδευτικών σε δίκες για το ζήτημα της αξιολόγησης. Προτεραιότητες...

Ας δούμε όμως τι έχει συμβεί, όπως τα περιγράφει ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε Αμαρουσίου, σε επιστολή που έστειλε χτες προς τον Υπουργό Παιδείας. Και να δούμε επίσης αν ο κ.Πιερρακάκης θα ενεργήσει με βάση τα όσα εξωφρενικά περιγράφονται στην επιστολή.

Η επιστολή

Αξιότιμε κε Υπουργέ Παιδείας,

σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. Φ. 11.4/3109 εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας με θέμα: «Κύρωση αναπροσαρμοσμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2023, σύμφωνα με την αριθμ. 139/2024 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» (Πράξη Τοπικού Συμβουλίου Π. Ε. Β΄ Αθήνας 2/26 – 3 – 2024) κατέπεσε και αναπροσαρμόστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας ύστερα από την δικαστική προσφυγή του μέλους του σωματείου μας κου Αθανάσιου Γρίβα, ο οποίος με την έκδοση της σχετικής απόφασης δικαιώθηκε τελεσίδικα και συμπεριλήφθηκε στους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

Η απόφαση 139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έρχεται να βάλει τέλος σε μια σειρά διοικητικές αυθαιρεσίες και βαρύτατα ατοπήματα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας τα οποία διαπράχθηκαν σε βάρος υποψήφιου Διευθυντή Σχολικής μονάδας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και κρίσης του αλλά και κατά τη διαδικασία κρίσεων άλλων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών, με αποτέλεσμα τα θιγόμενα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης να προσφύγουν στο διοικητικό εφετείο για την προστασία τους.

Συγκεκριμένα, ο κος Αθανάσιος Γρίβας Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου και μέλος του σωματείου μας, αποκλείστηκε από τον πίνακα δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αυθαίρετα και αναιτιολόγητα από τον Διευθυντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας, ο οποίος επικαλέστηκε ότι ο εν λόγω δεν είχε αναρτήσει ολόκληρο το Π.Υ.Μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης δικαιολογητικών των υποψηφίων, το οποίο του είχε χορηγηθεί από την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας. Παρά τις αλλεπάλληλες έγγραφες οχλήσεις και διαμαρτυρίες τόσο του ιδίου και του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου όσο και της Δ. Ο. Ε. ώστε να δεχτεί ο κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας όλες/όλους όσες/όσους για διάφορα τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιοτήτων ως υποψήφιοι Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων της Β΄ Αθήνας, ο κ. Δ/ντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας παρέμεινε ασυγκίνητος και έτσι, ο κος Αθανάσιος Γρίβας κατέφυγε σε προσωρινή διαταγή σε βάρος της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας ώστε να καταφέρει να γίνει δεκτός στον πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αλλά και στις κρίσεις που διεξήχθησαν τον προηγούμενο χρόνο (Απρίλιος 2023), η οποία έγινε καθολικά δεκτή.

Ωστόσο, η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας αφού μάταια προσπάθησε για την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με ανυπόστατους ισχυρισμούς, προσέφυγε δικαστικά εναντίον της αίτησης αναστολής του κ. Γρίβα, την οποία κατόρθωσε να κερδίσει με τυπικής φύσης επιχειρήματα, αναστρέφοντας τα αποτελέσματα της προσωρινής διαταγής. Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Γρίβας παρέμεινε στον πίνακα των μη δεκτών, παρά το ότι είχε περάσει την διαδικασία των κρίσεων και της συνέντευξης – αξιολόγησής του από το τοπικό συμβούλιο επιλογής.

Όμως, με βάση την συγκεκριμένη απόφαση (139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), η οποία βρίσκεται στα χέρια του σωματείου μας, ο Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας και το τοπικό συμβούλιο επιλογής όφειλαν: «….κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προκειμένου να εκφέρουν την τελική τους κρίση σχετικώς με τα τυπικά προσόντα του αιτούντος, να αναζητήσουν το εν λόγω Πιστοποιητικό (πρβλ ΣΤΕ 951/2027, 825/2016) από τα αρχεία της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας) όπως συνομολογείται από τον καθ’ ου στην έκθεση απόψεων, έχει δε επισημανθεί και από τον αιτούντα στην ένστασή του, η εν λόγω Διεύθυνση εξέδωσε αρμοδίως το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του αιτούντος (ως εκ της οργανικής του θέσης), απορριπτομένων ως αβασίμων όσων υποστηρίζει ο καθ’ ου περί μη υποχρέωσης της Διοίκησης να αναζητά ελλιπή στοιχεία. Εν όψει αυτού, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός του καθ’ ου ότι τίθεται θέμα ισοτιμίας και ίσης μεταχείρισης του αιτούντος έναντι των λοιπών συνυποψηφίων του που ανάρτησαν σωστά το σχετικό δικαιολογητικό. Με τα δεδομένα αυτά με μη νόμιμη αιτιολογία περιλήφθηκε ο αιτών στον από 25 – 1 – 2023 αναπροσαρμοσμένο πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, λόγω μη υποβολής εμπροθέσμως έγκυρου Πιστοποιητικού, αποκλεισθείς ούτω από την ένδικη διαδικασία επιλογής στο στάδιο του ελέγχου των τυπικών προσόντων των υποψηφίων….».

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα οποία αναγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας παρέβη τον νόμο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του κ. Αθανάσιου Γρίβα στο στάδιο του ελέγχου των τυπικών προσόντων.

Εν κατακλείδι, με ποια δικαιοδοσία και δικαιοκρισία μπορεί ο κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας να προβαίνει σε τέτοιου είδους διευθετήσεις σε βάρος υφισταμένων του μη λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των σωματείων τους και επιπρόσθετα, όπως τεκμαίρεται και από το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας που ο ίδιος επέλεξε, να επιφέρει βαρύτατα πλήγματα σε βάρος του κύρους της υπηρεσίας διακυβεύοντας το κεκτημένο της χρηστής διοίκησης και της ισοπολιτείας έναντι του νόμου όλων των πολιτών και της εφαρμογής αυτών από Δημόσιο λειτουργό;

Δηλαδή με άλλα λόγια εγείρονται μέγιστα ερωτηματικά και αμφιβολίες για τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ο κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας να μην ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία κατά την κρίση του μέλους του σωματείου μας κου Αθανάσιου Γρίβα με αποτέλεσμα να τον αποκλείσει εν τέλει πλήρως από την διαδικασία των κρίσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Β΄ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθήνας ωσάν να διάκειτο από εμπάθεια για το πρόσωπο του εν λόγω υφισταμένου του ή να μην είχε τις κατάλληλες διοικητικές ικανότητες για τη θέση που του εμπιστεύθηκε η υπηρεσία ως Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα Δημοτικά Σχολεία της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας κατόπιν των ενεργειών αυτών της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας και των δικαστικών αποφάσεων που αυτές προκάλεσαν θα υποστούν περαιτέρω ταλαιπωρίες, διότι μετά την αναπροσαρμογή και την ένταξη στον τελικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας του δικαιωθέντα από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών συναδέλφου μας κου Αθανασίου Γρίβα προβλέπεται η τοποθέτησή του σε θέση Διευθυντή Σχολικής μονάδας κατόπιν αιτήσεώς του με βάση τις προτιμήσεις του επί συγκεκριμένων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας. Εάν δε, γίνει δεκτή και αίτηση ακύρωσης άλλης συναδέλφου – μέλους του σωματείου μας στην ίδια Δ/νση, το πρόβλημα θα γίνει ακόμη εντονότερο.

Ρωτάμε λοιπόν τον κο Υπουργό Παιδείας και την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας με ποιον τρόπο δεν θα διασαλευθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας με τυχόν αλλαγές στις Διευθύνσεις των σχολείων στη βάση της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης 139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών;

Ρωτάμε επίσης τον κο Υπουργό Παιδείας και την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας ποιοι φέρουν και θα αναλάβουν ευθύνη για τις καταγέλαστες και άθλιες αυτές εξελίξεις και πότε θα αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτές;

Μήπως θα ήταν ασφαλέστερο ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω αξιότιμος κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας και Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. να απαλλάξει την υπηρεσία από την παρουσία του και τις «υπηρεσίες» που προσφέρει πριν δημιουργηθούν και άλλα τέτοια ευτράπελα;

Σε κάθε περίπτωση το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου παραμένει ταγμένο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και στην διάθεσή τους για ο, τιδήποτε χρειαστούν.

Στη βάση όλων των παραπάνω καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του θέματος.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

altsxaimer.jpg
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Δημοφιλές διατροφικό μοτίβο ενδεχομένως να μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της άνοιας και να μειώσει τις διαταραχές μνήμης
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Lauterbrunnen
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες
Η προτεινόμενη χρέωση, η οποία θα καταβληθεί μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, θα είναι μεταξύ 5 και 10 ελβετικών φράγκων (5,50 έως 10,99 $) και θα...
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες