νηπιαγωγείο
Ποιοι κλάδοι της εκπαίδευσης και άλλοι του υπουργείου Υγείας λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας, τροποποιείται σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.

Πιο συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ B 1635 – 11.03.2024 η υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.2/108192/ΔΕΠ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του» (Β’ 2611).  

Αναλυτικότερα, τροποποιείται και συμπληρώνεται από 1.1.2024 η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφορικά με τους κλάδους ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών και του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίοι κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, περιλαμβάνει σε κάποιες δομές και τους κλάδους ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ/ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΌΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΙΔΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Με το ΦΕΚ B 1635 – 11.03.2024 στην κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας ανά Φορέα του άρθρου 2 προκύπτουν οι κάτωθι τροποποιήσεις: 

Α. Επί της παρ. 1: η. 

Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία. θ. 

Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία. 

Πως διαμορφώνεται η ΚΥΑ οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) 

Η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) κοινή υπουργική απόφαση διαμορφώνεται από 1.1.2024 ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: 

Α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200 €). 

Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 €). 

Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα (150 €). 

Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε (105 €). 

Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70 €). 

Άρθρο 2 

Κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας Ανά Φορέα 

Στις παρακάτω παραγράφους κατατάσσονται οι υπάλληλοι στις κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία.  

Δείτε εδώ το ΦΕΚ
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

mathimatika
Συμβαίνουν κι αλλού: «Χαμός» στην Κύπρο για υπερδύσκολα θέματα Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις
Πρόβλεψη στην Κύπρο για τα γραπτά των Μαθηματικών: «Θα δούμε πολλούς μαθητές, δυστυχώς, να έχουν από 1 έως 5».
Συμβαίνουν κι αλλού: «Χαμός» στην Κύπρο για υπερδύσκολα θέματα Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις