σχολειο
Ως προς την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι από την 30η .6.2024 οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται αυτοδικαίως από τον οικείο δήμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαπιστωτικές πράξεις να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό

Εγγραφο με διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/διατήρησης των σχολικών επιτροπών των δήμων, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργος Εσωτερικών κ.Θ.Λιβάνιος, καθώς καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024 αλλά μπορούν να εξαιρούνται από την κατάργηση σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες.

Οι διευκρινίσεις

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν. 5056/2023 (Α΄ 163), το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην έκδοση: α) εγκύκλιων οδηγιών για την παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των νέων διατάξεων και την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς που προκύπτει για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση νομικών τους προσώπων, και β) δύο υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 52 του ίδιου νόμου, προκειμένου για την, υπό προϋποθέσεις, διατήρηση δεκαοκτώ (18) συνολικά δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κοινωφελών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις σχολικές επιτροπές των δήμων, οι οποίες αποτελούν ν.π.δ.δ. που συστήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 243 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] και της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), επισημαίνονται τα εξής:

Καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 30η.6.2024 από τον οικείο δήμο (παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023).

➢ Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία (29η.06.2024) διαπιστώνεται η κατάργησή τους (δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 27 σε συνδυασμό με την παρ. 2 άρθρου 28 ν. 5056/2023).

➢ Με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έως τις 31.3.2024, μπορούν να εξαιρούνται από την κατάργηση σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023).

➢ Από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και μέχρι την κατάργησή τους, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ομοίως, μετά την 30η.6.2024, για όσες σχολικές επιτροπές διατηρηθούν με την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας τους, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 ως προς την οικονομική τους λειτουργία (Βλ. επίσης την υπ’ αρ. 43/2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π: 4835/16.01.2024 και Α.Δ.Α.: ΨΙΦ646ΜΤΛ6-15Κ, σελ. 10-11).

Ειδικότερα, ως προς τη διατήρηση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών τους, υπογραμμίζεται ότι:

▪ η δυνατότητα αυτή αφορά τους δήμους, στους οποίους λειτουργούν εκατόν μία (101) και περισσότερες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σωρευτικά.

▪ η διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ., για λόγους ασφάλειας δικαίου, ώστε να μην αμφισβητείται η διατήρηση της νομικής τους υπόστασης. Η έκδοση των σχετικών αποφάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την 29η.06.2024.

Επιπλέον, ως προς την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι από την 30η .6.2024 οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται αυτοδικαίως από τον οικείο δήμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαπιστωτικές πράξεις να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό. Και τούτο, διότι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος παρέχει το περιθώριο ενός (1) μηνός για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, η δε κατάργηση συντελείται από τον ίδιο το νόμο και όχι από την ως άνω διαπιστωτική πράξη, είναι κρίσιμο να μην τεθεί εν αμφιβόλω η υπαγωγή ή μη των καταργηθέντων στις 29.06.2024 σχολικών επιτροπών στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του, και να ασκηθούν απρόσκοπτα οι αρμοδιότητες αυτών από τον οικείο δήμο. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων διατήρησης/ κατάργησης σχολικών επιτροπών, σε συνεργασία με τους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Δείτε όλο το έγγραφο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα