Καλες πρακτικες ιεπ
Ανάμεσα στις αναρτήσεις, ξεχωρίζουν ορισμένες που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού, όπως λχ του Γενικού Λυκείου Κόνιτσας, το οποίο  ανάρτησε τη δράση «Οδηγός για ασφαλή σχολεία του ΚΕΘΕΑ, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης για ένα ασφαλές σχολείο»

Το ΙΕΠ συνεχίζει την ανάρτηση απολογισμών διαφόρων σχολείων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολείων στην ενότητα «Καλές Πρακτικές σχολικών μονάδων – Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων δράσης», που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Ανάμεσα στις αναρτήσεις, ξεχωρίζουν ορισμένες που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού, όπως λχ του Γενικού Λυκείου Κόνιτσας, το οποίο  ανάρτησε τη δράση «Οδηγός για ασφαλή σχολεία του ΚΕΘΕΑ, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης για ένα ασφαλές σχολείο»

Το παράδειγμα του ΓΕΛ Κόνιτσας

Οπως αναφέρει το σχολείο, η δράση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των όρων συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών του Γενικού Λυκείου. Μέσω του Οδηγού, που θα συνταχθεί, για ασφαλή σχολεία, θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός σχολείου που θα προάγει την ψυχοκοινωνική υγεία και θα αντιμετωπίζει τα θέματα που ανακύπτουν στους κόλπους του, με τρόπο θετικό και αξιοποιήσιμο για όλη τη σχολική κοινότητα. Το σχολείο μέσω της δράσης θα ενισχύσει τον ρόλο του και θα συμβάλει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών, του εθισμού στο διαδίκτυο, της παραβατικότητας, της βίας και άλλων μη λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς. Αποτελεί επιδίωξη ο οδηγός να συνταχθεί από κοινού (από μαθητές και από εκπαιδευτικούς), μετά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με στόχο να είναι συμβατός με την καθημερινότητα των μαθητών στο πλαίσιο της χρήσης στρατηγικών, πρακτικών και μέσων σε συνδυασμό με άλλες δεξιότητες όπως επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη. Έτσι, το σχέδιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, καθώς και να καταστεί ασφαλή η συνύπαρξη τόσο των μαθητών μεταξύ τους όσο και των εκπαιδευτικών με την μαθητική κοινότητα. 

Η δράση έλαβε χώρα κατά τους μήνες Ιανουάριο- Μάιο. Πιο συγκεκριμένα:   Κατά τον μήνα Ιανουάριο συντάχθηκε το συμβόλαιο δράσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών ενώ παράλληλα συγκροτήθηκαν οι ομάδες δράσης με αντικείμενο την εξάλειψη του εκφοβισμού (bullying) στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Στο ίδιο πλαίσιο συντάχθηκε και αναρτήθηκε σχετικό banner στην σχολική τάξη της Α΄ Λυκείου με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης των ομάδων δράσεως της τάξης.   

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο οργανώθηκε το βιωματικό εργαστήριο από την υπεύθυνη ψυχοπαιδαγωγό του ΚΕΘΕΑ η οποία μας εισήγαγε στο πρόγραμμα «Οδηγός για Ασφαλή Σχολεία». Στη διάρκεια του εργαστηρίου προσδιορίστηκε το περιεχόμενό του  στους εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας ενώ  καλλιεργήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών η Συναισθηματική Νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση. Παράλληλα η συζήτηση αποτέλεσε το έναυσμα για τη συνέχιση της δράσης στο πλαίσιο της συμπερίληψης διαφορετικών πολιτισμικών αναφορών των μαθητών.  Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός σε άξονα αναφοράς με τις ανάγκες μιας εκπαιδευτικής μονάδας της παραμεθορίου.

 Κατά τον μήνα Μάρτιο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών  από ειδικό Συμβουλευτικής -Ψυχολόγο της «Σχεδίας». Αντικείμενο της ενημέρωσης αποτέλεσε η πρόληψη και η αντιμετώπιση φαινομένων λεκτικής και σωματικής  βίας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Ακολούθησε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων, εκφράστηκαν και απαντήθηκαν σχετικά ερωτήματα ενώ τέθηκε ως κύριος στόχος η εξάλειψη σχετικών φαινομένων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας αναφοράς.  

Κατά τον μήνα Απρίλιο το σχολείο έλαβε μέρος στη «Βουλή των Εφήβων» με κύρια θεματική: «Αφοπλίζοντας την Βία» όπου εστιάσαμε στην εκδήλωση φαινομένων βίας στα σχολεία. Στο ίδιο πλαίσιο διεξήχθη διαγωνισμός ανάμεσα στους μαθητές της Β΄ Λυκείου (σχεδιασμός Power Point) με θέμα κατά του bullying. Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν σε σχετική πολιτιστική ημερίδα του σχολείου ενώ η εργασία που διακρίθηκε είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΛ Κόνιτσας.  

Κατά τον μήνα Μάιο οργανώθηκαν αγώνες ρητορικής με θέμα : Η ρητορική του μίσους, στο πλαίσιο του μαθήματος της Έκθεσης όπου τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης του ΓΕΛ Κόνιτσας, οργανώθηκαν σε ομάδες διατύπωσης επιχειρηματολογίας με στόχο την αντίκρουση των επιχειρημάτων. Η κάθε ομάδα τηρούσε σχετικό ημερολόγιο με το σύνολο των καταγεγραμμένων θέσεων και επιχειρημάτων. Συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις του συγκεκριμένου μήνα προβλήθηκε η ταινία «Τα παιδιά της χορωδίας» ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σχετική συζήτηση επί των ζητημάτων τα οποία έθιγε το περιεχόμενο της ταινίας. 

Η ανάρτηση των Καλών Πρακτικών στοχεύει:

  1. στην επιβράβευση των σχολείων και στην ανάδειξη του έργου τους
  2. στη λειτουργία τους ως εργαλεία υποστήριξης και μάθησης
  3. στη διάχυση του έργου των σχολείων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτεινόμενων Καλών Πρακτικών, οι Καλές Πρακτικές που αναρτώνται είναι ενδεικτικές.
  • Κατά την επεξεργασία των Καλών Πρακτικών (γλωσσική επιμέλεια, μορφοποίηση κ.λπ.) προκειμένου να έχουν μια ενιαία μορφή, έχουν αφαιρεθεί αναφορές σε ονόματα εκπαιδευτικών, διευθυντών και ΣΕΕ/ΣΕ, ενώ παραμένουν ονόματα εξωτερικών συνεργατών (που έχουν π.χ. συμβάλει σε επιμορφώσεις κ.λπ.). Έχουν επίσης αφαιρεθεί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες όπως το YouTube ή άλλο υλικό που δημιουργεί θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει διαφημίσεις κ.λπ.
  • Η διαδικασία της ανάδειξης Καλών Πρακτικών αποτελεί διαρκές έργο της Μονάδας Ποιότητας και Αξιολόγησης και ο ιστότοπος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Μπουκάλια νερού
Προσοχή: Αυτά τα μπουκάλια έχουν 40.000 φορές περισσότερα βακτήρια από το κάθισμα της τουαλέτας
Εάν χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού που παίρνετε μαζί σας στο γραφείο, στο γυμναστήριο και στα ταξίδια, τότε δείτε τι πρέπει να...
Προσοχή: Αυτά τα μπουκάλια έχουν 40.000 φορές περισσότερα βακτήρια από το κάθισμα της τουαλέτας
aithousa
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
Πρόκειται για αποζημίωση προς τα σχολικά συγκροτήματα όπου σημειώνονται οι επιθέσεις, ενώ το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά από καταδικαστική απόφαση...
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό