ekpaideytikoi
Αυξάνεται ο γραφειοκρατικός όγκος των σχολικών µονάδων, που είναι ήδη δυσβάστακτος, ενώ δεν υπάρχει καµία µέριµνα νοµικής διασφάλισης των εκπαιδευτικών που κινδυνεύουν να εµπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το έργο τους.

H ζωή µας γέµισε µε
λογής-λογής ψηφιακές πλατφόρµες τα τελευταία χρόνια. Άλλη µία έρχεται λοιπόν, εντός ολίγου, µε υπουργική απόφαση του αρµοδίου Υπουργείου Παιδείας, ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα καταγραφής καταγγελιών για περιστατικά βίας σε βάρος παιδιών και εφήβων στο σχολικό χώρο, αυτή τη φορά.

Ένα ακόµη, αποσπασµατικό κατά την άποψη µας µέτρο του Υπουργείου Παιδείας, µε το οποίο προσδοκεί να περιορίσει το φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισµού, σύµφωνα µε δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού, Δόµνας Μιχαηλίδου. Και τούτο γιατί, το Υπουργείο δικαίως φαίνεται να ανησυχεί, όπως ανησυχεί και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ένα µήνα µετά την έναρξη των µαθηµάτων τα περιστατικά νεανικής βίας και επιθετικότητας, εντός και εκτός του σχολείου, σοκάρουν γονείς και εκπαιδευτικούς µε την ένταση και τη συχνότητά τους. Το πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού έχει υπεισέλθει στις τάξεις των σχολείων και ταλανίζει µε τη σοβαρότητά του και τις ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις του τη σχολική ζωή.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Στο εξής µε την αναµενόµενη υπουργική απόφαση που θα συµπληρώσει και θα ορίσει τις λεπτοµέρειες, καθιερώνεται ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγγελιών περιστατικών βίας στο σχολείο µε βάση το νεοεισαχθέν νοµοσχέδιο ( Ν.5029/10-3-2023) που αναφέρεται στη σχολική βία µε τίτλο:« Ζούµε Αρµονικά Μαζί- Σπάµε τη Σιωπή: Ρυθµίσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και του εκφοβισµού στο σχολείο και άλλες διατάξεις.»

Σε αυτήν την πλατφόρµα καταγγελιών, οι µαθητές θα µπορούν να αναφέρουν περιστατικά βίας επώνυµα ή ανώνυµα, ενώ οι γονείς µόνο επώνυµα. Αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι υπεύθυνοι αντιµετώπισης της σχολικής βίας στο σχολείο. Αυτό το ρόλο αναλαµβάνουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ο ∆/ντής της Σχολικής µονάδας µε ένα εκπαιδευτικό που ορίζει ο ίδιος, ενώ στη ∆ευτεροβάθµια ο ∆/ντής µε το Σύµβουλο σχολικής ζωής.

Οι παραπάνω στην επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν συνεργάζονται µε τετραµελή οµάδα δράσης της αντίστοιχης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο, η οποία οφείλει µε ετήσιες εκθέσεις να ενηµερώνει το Υπουργείο Παιδείας.

Η τετραµελής αυτή οµάδα αποτελείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ένα σχολικό σύµβουλο, ένα ψυχολόγο και ένα κοινωνικό λειτουργό.
Η πλατφόρµα µε βάση το σκεπτικό του Υπουργείου Παιδείας θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά που φοβούνται να µιλήσουν. Ωστόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει µία σοβαρή επιφύλαξη ως προς την εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα του µέτρου, καθώς η ειδική ψηφιακή πλατφόρµα ενδέχεται να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα, λόγω της δυνατότητας της ανώνυµης αναφοράς από την πλευρά των παιδιών.

ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Βασικά ερωτήµατα προκύπτουν για την ωριµότητα και την υπευθυνότητα των παιδιών να διαχειρισθούν την πλατφόρµα, ενώ υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ψευδών και κακόβουλων αναφορών για σοβαρά ζητήµατα που ενδεχοµένως θα οδηγήσουν σε µικρές ή µεγάλες περιπέτειες, παιδιά γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ενδεχόµενες αυτές ψευδείς και αστήριχτες αναφορές µπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις, διαφορές, διενέξεις, ανταγωνισµοί, ζήλειες, µικρότητες και τάσεις εκδίκησης, φαινόµενα που συχνά ταλανίζουν το µικρόκοσµο του σχολείου.
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι αυξάνεται ο γραφειοκρατικός όγκος των σχολικών µονάδων, που είναι ήδη δυσβάστακτος, ενώ δεν υπάρχει καµία µέριµνα νοµικής διασφάλισης των εκπαιδευτικών που κινδυνεύουν να εµπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το έργο τους.

∆εν γίνεται επίσης, καµία αναφορά στο νοµοσχέδιο συνολικά, στο θέµα των εκπαιδευτικών ως αποδεκτών βίας, φαινόµενο που δεν λείπει από τις σχολικές µονάδες.

Ακόµα το µέτρο κρίνεται ανεπαρκές και αναποτελεσµατικό, αφού υπάρχει µέριµνα για την καταγραφή των περιστατικών, αλλά δεν υπάρχει µέριµνα για την ουσιαστική αντιµετώπισή τους.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Αυτό που χρειάζονται τα σχολεία αυτή τη στιγµή για την αντιµετώπιση των αυξανόµενων περιστατικών βίας στο πλαίσιο του παιδαγωγικού τους ρόλου, είναι οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε σχολική µονάδα. Η απουσία ψυχολόγων έχει αποδυναµώσει και στην ουσία υπονοµεύσει και το θεσµό του Συµβούλου Σχολικής Ζωής που έχει θεσµοθετηθεί εδώ και δύο χρόνια στα σχολεία της Β/βάθµιας. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (Ν.4692/20), ο Σύµβουλος Σχολικής ζωής στον οποίο αναφέρεται συχνά το Υπουργείο, έχει επωµισθεί µια σειρά από απίστευτα σε όγκο παιδαγωγικά και όχι µόνο καθήκοντα, τα οποία καλείται να εξασκήσει παράλληλα µε τα διδακτικά του καθήκοντα. Η χρησιµότητα ενός τέτοιου θεσµού θα µπορούσε να εννοηθεί, µόνο αν ο Σύµβουλος Σχολικής ζωής, αποτελούσε το συνδετικό κρίκο προκειµένου το παιδί να καταφύγει στην αναγκαία στήριξη από κατάλληλο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Σε κάθε περίπτωση αυτό που λείπει από τη σχολική ζωή δεν είναι µια ακόµα ψηφιακή πλατφόρµα. Λείπουν εκείνα τα ουσιαστικά µέτρα που θα αντιµετωπίσουν το σοβαρό και πολυσύνθετο πρόβληµα της βίας και του εκφοβισµού ολιστικά, µέσα από τη ριζική αναδιάρθρωση των προγραµµάτων σπουδών. Πρωτίστως λείπουν τα προγράµµατα και οι καινοτόµες δράσεις που θα καλλιεργήσουν το κατάλληλο κλίµα ενσυναίσθησης και συµπερίληψης που απαιτείται και τα οποία θα ενδυναµώσουν τη σχολική ζωή. Πολύτιµο ζητούµενο το σχολείο να γίνει πιο ανθρώπινο, λιγότερο ανταγωνιστικό και κυρίως ελκυστικό για τα παιδιά και τους εφήβους µας.

*Η Μαρία Μαράκη είναι φιλόλογος – πρώην λυκειάρχης

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα νέα εφάπαξ για τους εκπαιδευτικούς

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές εξετάσεις
Η «ιερή αγελάδα» των πανελλαδικών εξετάσεων, η «Τράπεζα θεμάτων» και η «Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής»
Πρεμιέρα σήμερα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και αύριο για τους αποφοίτους των ΓΕΛ
Η «ιερή αγελάδα» των πανελλαδικών εξετάσεων, η «Τράπεζα θεμάτων» και η «Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής»