mathitria
Πολύ μεγάλος είναι και ο κίνδυνος ψευδών αναφορών για σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα χρειάζονται την παρέμβαση εισαγγελέα και μέχρι να διερευνηθούν θα οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε αυτοδίκαιη αργία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας η πλατφόρμα  για τη σχολική βία θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο Νοέμβριο του 2023. Ο σχετικός νόμος, ο οποίος αφορά τη σχολική βία ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2023, προβλέπει και τη ρύθμιση για τη λειτουργία της πλατφόρμας η οποία  όμως δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή.

Τώρα το υπουργείο Παιδείας λέει ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία της σύντομα και με υπουργική απόφαση θα ορισθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (όπως πρωτόκολλα λειτουργίας και διαχείρισης περιστατικών, αποδέκτες πληροφοριών κλπ).

«Καμία χώρα δεν έχει βρει καμιά χρυσή τομή στο πρόβλημα του ενδοσχολικού εκφοβισμού. Έχουμε χιλιάδες καταγγελίες για βία στους ανηλίκους τον μήνα στην αστυνομία. Αν δεν κάνω λάθος είχαμε γύρω στις 1.300 τον περασμένο μήνα» δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Easy FM.

«Πέρασε η νομοθεσία πριν ένα χρόνο για την πλατφόρμα. Σήμερα αναμένεται ότι το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την πλατφόρμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία» τόνισε.

Πάντως, η υφυπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι «ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει καταγγελία στην πλατφόρμα. Οι καταγγελίες γίνονται επώνυμα από γονείς και μαθητές».

Τα βήματα για τη χρήση της πλατφόρμας καταγγελιών

«Είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπαίνει ένας μαθητής μετά από κάποια ηλικία. Αν είναι μαθητής Δημοτικού μπαίνει με τη βοήθεια του γονέα. Μπαίνει με τους κωδικούς που έχει από το MySchool, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και το υπουργείο Παιδείας. Με αυτούς του κωδικούς θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα για να αναφέρουν το περιστατικό» εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, ο μαθητής ή ο γονέας θα:

  • Αναφέρει κάτι για τον εαυτό του ή για κάποιον τρίτο ή για κάποιον εκπαιδευτικό.
  • Δηλώνει τι φύσης περιστατικό είναι αυτό που θέλω να αναφέρω
  • Υπάρχει η δυνατότητα στην πλατφόρμα για να γράψει κάποιος σχόλια.

«Το επόμενο βήμα είναι να κατατεθεί η αναφορά. Την αναφορά επεξεργάζονται δύο ομάδες: Πηγαίνει στο σχολείο και σε μια τετραμελής επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Έτσι ώστε να μη συγκαλυφθεί το περιστατικό από την σχολική κοινότητα».

«Ο Διευθυντής του σχολείου μαζί με τον σύμβουλο σχολικής ζωής, έναν εκπαιδευτικό που έχει επιμορφωθεί για τα ζητήματα αυτά, εξετάζουν την αναφορά».

«Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η παραπομπή και το τι γίνεται με αυτή την αναφορά. Η αναφορά θα παραπεμφθεί στην αστυνομία ή στην εισαγγελία ή στην ένορκη διοικητική εξέταση. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, στο οποίο, με το που το λάβει αυτός που λαμβάνει αυτή την αναφορά βλέπει τι πρέπει να κάνει αναλόγως την περίπτωση».

Οι εκπαιδευτικοί

Ωστόσο τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και Σύλλογοι γονέων εκφράζουν φόβους και επιφυλάξεις για την πλατφόρμα και τις ανώνυμες πληροφορίες-καταγγελίες από την πλευρά των μαθητών και υπογραμμίζουν ότι μια τέτοια πλατφόρμα μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα μέσα στα σχολεία.

Επισημαίνουν ότι λόγω της δυνατότητας ανωνυμίας, δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν αυτός που θα καταγγέλλει ανώνυμα θα είναι ο μαθητής ή άλλος. Κανείς δεν θα μπορεί να προστατευτεί από ενδεχόμενες ψευδείς αναφορές, για διάφορους λόγους (προσωπικές αντιπαραθέσεις, αντιπάθειες κλπ).

Πολύ μεγάλος είναι και ο κίνδυνος ψευδών αναφορών για σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα χρειάζονται την παρέμβαση εισαγγελέα και μέχρι να διερευνηθούν θα οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε αυτοδίκαιη αργία.

Δηλώνουν επίσης ότι όπως φαίνεται αρχικά από το νόμο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για έναν πρώτο έλεγχο των καταγγελιών σε επίπεδο υπουργείου Παιδείας, από αρμόδιους εξειδικευμένους επιστήμονες, ώστε οι εμφανώς αστήρικτες, ατεκμηρίωτες και οφθαλμοφανώς εμπαθείς, να μην διοχετεύονται στις σχολικές μονάδες δημιουργώντας χωρίς λόγο, εντάσεις, ανησυχία και αχρείαστη γραφειοκρατία.

Η διαχείριση των περιστατικών γίνεται αποκομμένα, χωρίς τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στην αντιμετώπιση των θεμάτων μέσα από τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών.

Δε γίνεται καμία αναφορά στο θέμα των εκπαιδευτικών ως αποδεκτών βίας, ενώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ανησυχητικά.

Δεν υπάρχει κάποια μέριμνα νομικής διασφάλισης των εκπαιδευτικών (διευθυντής σχολείου και αρμόδιος εκπαιδευτικός), οι οποίοι κινδυνεύουν να εμπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το έργο τους.

Ποια θα είναι η λειτουργία της πλατφόρμας

Στην «περιοχή υποβολής αναφορών» της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

α) «Ανώνυμη αναφορά»: Στην περίπτωση αυτή δεν ζητούνται, δεν συλλέγονται, ούτε καταχωρίζονται προσωπικά στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά. Στην ανώνυμη αναφορά δεν διατηρείται κανένα προσωπικό στοιχείο του μαθητή, περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Internet Protocol address, IP) του, σε κανένα σύστημα καταγραφής.

β) «Επώνυμη αναφορά»: Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά και, ειδικότερα, το όνομα, το επώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά παρέχονται κατά περίπτωση από τον μηχανισμό πιστοποίησης. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών διενεργείται με τη χρήση διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τους γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια και από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) για τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν σε συγκεκριμένη αναφορά.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση

Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργείται και λειτουργεί, με την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού, πρόσβαση έχουν οι μαθητές και οι γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιμέλεια μαθητών.

Η πρόσβαση διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα και διευκολύνεται με τη δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται επώνυμες και ανώνυμες αναφορές. Οι μαθητές δύνανται να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές.

Οι γονείς και όσοι έχουν την επιμέλεια των μαθητών υποβάλλουν μόνο επώνυμες αναφορές. Η ανωνυμία της αναφοράς ισχύει έναντι όλων των χρηστών της πλατφόρμας και αντιτάσσεται έναντι όλων των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας.

Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.). Με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου και της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας από μαθητές, γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών, δύνανται να οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης στη σχολική μονάδα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία. Κάθε αναφορά καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος και αποστέλλεται άμεσα στη σχολική μονάδα που αφορά, προκειμένου oι υπεύθυνοι αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας και η διοίκηση του σχολείου να διερευνήσουν τα περιστατικά που περιέχονται στην αναφορά και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Ακολούθως, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στους υπευθύνους και στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας, όπως και στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας που παρέχεται στους υπευθύνους και στη σχολική μονάδα για τον χειρισμό των σχετικών αναφορών. Ταυτόχρονα, η αναφορά κοινοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματο, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τα μέλη της ομάδας δράσης της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την ενημέρωσή τους και για την παρακολούθηση της αντιμετώπισης των αναφορών στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους. Οι αναφορές τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pirgos_dolofonia
Ηλεία: Συγκινεί η δασκάλα της 11χρονης - «Η Βασούλα είχε όνειρα, ήθελε να γίνει γιατρός»
«Όποτε είχε κάποιο πρόβλημα στα μαθηματικά και μου έστελνε στο messenger εικόνα, την έπαιρνα τηλέφωνο και μέσω τηλεφώνου την βοηθούσα»
Ηλεία: Συγκινεί η δασκάλα της 11χρονης - «Η Βασούλα είχε όνειρα, ήθελε να γίνει γιατρός»