Επιλογή και Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων: Ένα μεγάλο ΚΡΙΜΑ!
Είναι σαφές πως μέχρι αυτή τη φάση δεν υπάρχει μοριοδότηση των υποψηφίων! Τότε έρχεται η γνώμη του Διευθυντή.

Αναφέρομαι στην ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3: «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).», του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 5426/τ. Β’/14-09-2023.

Σύμφωνα μα το Άρθρο 3 (Εδάφιο 1): «Οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας.».

Ποια είναι τα κριτήρια αυτά;

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, μόνο: η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Μετρώ δεκατέσσερα (14) κριτήρια!

Πώς αποδεικνύεται ο βαθμός επίτευξης καθενός από τα παραπάνω κριτήρια;

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο: «Η αξιολόγηση των κριτηρίων της παρούσας από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, γίνεται ύστερα από υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.». Η απόφαση όμως του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προβλέπει το περιεχόμενο του φακέλου αυτού. Περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο. Από τη δήλωση της/του υποψήφιας/υποψήφιου στο βιογραφικό της/του σημείωμα αποδεικνύεται ο βαθμός επίτευξης επτά (7) από τα παραπάνω δεκατέσσερα (14) κριτήρια.

Πώς μοριοδοτείται καθένα από τα παραπάνω κριτήρια;

Άγνωστο! Δεν προβλέπεται πουθενά! Γι’ αυτό άλλωστε, σύμφωνα με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., «Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτούν πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Σχολική μονάδα. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά.». Οι υποψήφιες/υποψήφιοι, σ’ αυτή και μόνο τη φάση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση.

Πώς επιλέγονται τελικά επιλέγονται οι Υποδιευθύντριες/Υποδιευθυντές;

Είναι σαφές πως μέχρι αυτή τη φάση δεν υπάρχει μοριοδότηση των υποψηφίων! Τότε έρχεται η γνώμη του Διευθυντή. Σύμφωνα με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: «Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.». Μετρώ άλλα επτά (7) από τα αρχικά δεκατέσσερα (14) κριτήρια. Χωρίς όμως καμία οδηγία μοριοδότησης. Η ατεκμηρίωτη γνώμη (άποψη) της/του Διευθύντριας/Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας είναι μυστική. Και ξαφνικά, σύμφωνα με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: «Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, τοποθετούνται οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων.». Πώς προέκυψε η πρόταση αυτή του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής; Πώς κατετάγησαν οι συνάδελφοι σε φθίνουσα σειρά μορίων; Ποιο σύστημα μοριοδότησης επελέγη; Γιατί και αυτή η πρόταση είναι κρυφή; Γιατί δεν δίνεται δικαίωμα ένστασης σ’ αυτή τη φάση;

Οι «σκοτεινές πλευρές» έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα…

Μετά την τοποθέτηση των νέων Υποδιευθυντριών/Διευθυντών Διευθύντριες/Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατηγορούν Διευθύντριες/Διευθυντές Εκπαίδευσης και το αντίστροφο.

ΚΡΙΜΑ!!!

Αργύρης Δ.Ψαλίδας, Φυσικός

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΤΑΞΗ
Σχολεία: Oργανικά κενά και πλεονάσματα και υπολογισμός μεταθέσεων 2024
Ο προσδιορισμός της οργανικής σύνθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού – Πως θα υπολογιστούν κενά και πλεονάσματα για τις μεταθέσεις του 2024
Σχολεία: Oργανικά κενά και πλεονάσματα και υπολογισμός μεταθέσεων 2024
ΠΑΝΤΕΙΟ
Σήμερα Δευτέρα κοινή συνέντευξη Τύπου 12 Συλλόγων ΔΕΠ κατά των ιδιωτικών ΑΕΙ
Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, λοιπόν, στη 1 μετά το μεσημέρι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, οι Σύλλογοι ΔΕΠ θα διατρανώσουν ότι είναι κατά της παραβίασης...
Σήμερα Δευτέρα κοινή συνέντευξη Τύπου 12 Συλλόγων ΔΕΠ κατά των ιδιωτικών ΑΕΙ
odokatharistis
Αντιδήμαρχος σε εργαζόμενους: Σε ιδιώτη εργοδότη δεν θα φέρνατε χαρτί από γιατρό!
Ντρέπεται και η ντροπή: Κατηγόρησε το προσωπικό επειδή αρρωσταίνει, και όπως είπε «φέρνουν χαρτιά από γιατρούς» για να μην δουλέψουν, ενώ «αν ήταν...
Αντιδήμαρχος σε εργαζόμενους: Σε ιδιώτη εργοδότη δεν θα φέρνατε χαρτί από γιατρό!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟι
Εκπαιδευτικοί: Σήμερα η μισθοδοσία των μονίμων εκπαιδευτικών - Πότε των αναπληρωτών
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις μηνιαίες αποδοχές σας από την εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) .
Εκπαιδευτικοί: Σήμερα η μισθοδοσία των μονίμων εκπαιδευτικών - Πότε των αναπληρωτών