Μεγάλος Διαγωνισμός για Μαθητές στην Ε.Ε.
«Μαθητές και μαθήτριες από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ καλούνται τη φετινή σχολική χρονιά να μοιραστούν τις καινοτόμες ιδέες τους και να φανταστούν συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ζωής στην Ευρώπη»

Με την έναρξη της φετινής νέας σχολικής χρονιάς, μια αξιοθαύμαστη ευκαιρία διαφαίνεται στον ορίζοντα για τους/τις μαθητές/τριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία υπόσχεται να τους δώσει τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό δράση και να ενημερωθούν για τη δημοκρατίαστην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινιάζει τον διαγωνισμό ImagineEU και προσκαλεί τους/τις μαθητές/τριες σε ένα ταξίδι ανακάλυψης.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο σχεδιασμένο να ενθαρρύνει την ενεργό πολιτειότητα και συμμετοχή στην ΕΕ. Ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να διαμορφώσουν ενεργά τις πολιτικές της ΕΕ και να συμμετάσχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες της. Τώρα είναι η σειρά των μαθητών/τριών να δραστηριοποιηθούν μέσω του διαγωνισμού ImagineEU, ο οποίος αποτελεί έναν διαγωνισμό με στέρεα θεμέλια στις αρχές της ΕΠΠ.

Στο επίκεντρο αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού «ταξιδιού» βρίσκεται η εργαλειοθήκη της ΕΠΠ για σχολεία, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα, με τίτλο: «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών». Η εργαλειοθήκη της ΕΠΠ για σχολεία αποτελεί έναν διαδραστικό πόρο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και έχει σχεδιαστεί με στόχο να εφοδιάσει τους/τις μαθητές/τριες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της ΕΕ. Η εργαλειοθήκη παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες την ΕΕ και τα διαθέσιμα εργαλεία για τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες της και λειτουργεί ως θεμέλιο επάνω στο οποίο μπορούν να στηριχτούν οι μαθητές/τριες για να συνθέσουν το όραμά τους για μια καλύτερη Ευρώπη.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, καθεμιά από τις οποίες καλύπτει διαφορετικό αντικείμενο, περνώντας από τις γενικές πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ σε πληροφορίες και δραστηριότητες που σχετίζονται ειδικά με την ΕΠΠ. Η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι διαθέσιμη για λήψη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα της ΕΠΠ.

Μαθητές και μαθήτριες από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ καλούνται τη φετινή σχολική χρονιά να μοιραστούν τις καινοτόμες ιδέες τους και να φανταστούν συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ζωής στην Ευρώπη. Ένα κίνητρο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η ευκαιρία που θα έχουν τρεις νικητήριες ομάδες να κερδίσουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην καρδιά της ΕΕ, τις Βρυξέλλες.

Αλλά τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό;

Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να σχηματίσουν μικρές ομάδες, στις οποίες θα μπορούν να ανταλλάσσουν ομαδικά σκέψεις και απόψεις για αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Με όχημα το όραμά τους, θα αρχίσουν να ασχολούνται με τη δημιουργική διαδικασία της παραγωγής ενός σύντομου πειστικού βίντεο, προκειμένου να συγκεντρώσουν υποστηρικτές για τον σκοπό τους.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι/ες οι μαθητές/ριες των δύο τελευταίων ετών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Οι τρεις καλύτερες ομάδες, συνοδευόμενες από τους εκπαιδευτικούς τους, θα μεταβούν στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι οποίοι/ες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΠΠ, και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και την ιστορία της ΕΕ.

Η ανάπτυξη και η παραγωγή του βίντεο (διάρκειας έως 3 λεπτών) θα πρέπει να γίνουν από μια ομάδα έως 7 μαθητών/ριών του ίδιου σχολείου, οι οποίοι/ες θα συνεργαστούν υπό την επίβλεψη ενός ή δύο εκπαιδευτικών.

Αφού υποβληθούν, τα βίντεο που πληρούν τις προδιαγραφές θα ανέβουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, στην οποία το κοινό θα ενθαρρύνεται να υπερψηφίσει τα βίντεο που του άρεσαν περισσότερο.

Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού, τα κορυφαία βίντεο θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν οι τρεις νικητήριες συμμετοχές έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2023. Οι κανόνες του διαγωνισμού και οι λεπτομέρειες της δήλωσης συμμετοχής διατίθενται στον ιστότοπο του διαγωνισμού.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την ίδια την ΕΠΠ.

Τι είναι η ΕΠΠ;

Η ΕΠΠ είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ να διεκδικήσουν αλλαγές σε ζητήματα που είναι σημαντικά για αυτούς και για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νόμους της ΕΕ. Η ΕΠΠ παρέχει τη δυνατότητα σε ομάδες διοργανωτών/ριών (από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη) να προτείνουν νομοθεσία και με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουν δυνητικά στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.

Μετά από νομικό έλεγχο της πλήρωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων, οι πολίτες της ΕΕ καλούνται να υποστηρίξουν τις καταχωρισμένες πρωτοβουλίες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές, και αφού αυτές οι υπογραφές επικυρωθούν από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, οι Επίτροποι καταλήγουν σε μια επίσημη απάντηση στην πρωτοβουλία, στην οποία προσδιορίζουν ποια δράση θα αναληφθεί, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, και γιατί.

Από το 2012, περισσότεροι από 900 πολίτες έχουν αναπτύξει 103 πρωτοβουλίες σχετικά με πληθώρα τομέων πολιτικής που ποικίλλουν από το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων έως τις μετακινήσεις, την προστασία των καταναλωτών, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην ΕΕ συλλέχθηκαν περισσότερες από 18 εκατομμύρια υπογραφές, εκ των οποίων 197 000 στην Ελλάδα. Υπάρχουν επί του παρόντος 10 πρωτοβουλίες που συλλέγουν υπογραφές και 9 πρωτοβουλίες που έλαβαν επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Μάθετε περισσότερα για την ΕΠΠ

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΕΠΠ, μπορείτε να ακούσετε το τελευταίο επεισόδιο του podcast «CitizenCentral» (διαθέσιμο και στα Apple Podcasts, στο Spotify, στα Google Podcasts και στο SoundCloud).

Στο επεισόδιο εξετάζεται ο αντίκτυπος των επιτυχημένων πρωτοβουλιών πολιτών.

Βασικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την ΕΠΠ

Πρωτοβουλίες που επί του παρόντος συλλέγουν υπογραφές

Συνεργαστείτε με τουςΠρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Europa.EU)

Οδηγίες του διαγωνισμού

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ελμεπα
ΕΛΜΕΠΑ: Πλήρης αντιστοίχιση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τα υπόλοιπα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ λειτουργεί από το 2019 και παρέχει πενταετές πρόγραμμα σπουδών
ΕΛΜΕΠΑ: Πλήρης αντιστοίχιση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τα υπόλοιπα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών
EKTAKTO
Πανελλαδικές 2024: Ξαφνική αναστάτωση στον Πειραιά από διακοπή του διαδικτύου σε εξεταστικό κέντρο
Τι είπε ο ΓΓ του ΥΠΑΙΘΑ για το θέμα που προέκυψε στο alfavita.gr
Πανελλαδικές 2024: Ξαφνική αναστάτωση στον Πειραιά από διακοπή του διαδικτύου σε εξεταστικό κέντρο
mathimatika
Συμβαίνουν κι αλλού: «Χαμός» στην Κύπρο για υπερδύσκολα θέματα Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις
Πρόβλεψη στην Κύπρο για τα γραπτά των Μαθηματικών: «Θα δούμε πολλούς μαθητές, δυστυχώς, να έχουν από 1 έως 5».
Συμβαίνουν κι αλλού: «Χαμός» στην Κύπρο για υπερδύσκολα θέματα Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις