κιμωλία
Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης, γίνεται από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι και την 30η Απριλίου 2024

Ο εκπαιδευτικός και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε επιθυμούν τα στοιχεία της αίτησής τους, εντός συγκεκριμένης  προθεσμίας. Η τροποποίηση γίνεται από το «ιστορικό αιτήσεων», επιλέγοντας το κουμπί «Προβολή/ Επεξεργασία» από τις διαθέσιμες ενέργειες δίπλα από την αίτηση.

Οι ειδικές προσκλήσεις και η ενισχυτική διδασκαλία είναι ξεχωριστές  αιτήσεις και δεν έχει σημασία αν έχει υποβληθεί αίτηση Αναπληρωτή/Ωρομισθίου σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ, ο δε υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι και την 30η Απριλίου 2024. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

* Οι ανωτέρω παρεχόμενες δυνατότητες ενεργοποιούνται απευθείας από τον υποψήφιο στο  ΟΠΣΥΔ με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης.  

* Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α΄ και β΄ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά από τη Διοίκηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.  

* Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4692/2020 και το άρθρο 111 του ν.4842/2021 (Α΄ 190) περί έκδοσης ειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες/δομές. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι:

α) αίτηση δήλωση προτιμήσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και  αν δεν (έχει) υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών, υπό την παρούσα εγκύκλιο (ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο) και

β) μπορούν να δηλωθούν ακόμη και σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης τις οποίες δεν έχει επιλέξει ο υποψήφιος με την παρούσα εγκύκλιο (ή τις έχει αφαιρέσει στο μεταξύ, βάσει της δυνατότητας που του παρέχεται κατά την ανωτέρω β΄ δυνατότητα). 

Δείτε το εγχειρίδιο αφαίρεσης περιοχών του ΟΠΣΥΔ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 30-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

farmaka
Δωρεάν η προληπτική αγωγή PrEP για τον HIV – Πώς θα χορηγείται
Θεσπίζεται η διαδικασία προληπτικής διάθεσης αντιρετροϊκών φαρμάκων, με στόχο την προστασία ατόμων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να μολυνθούν...
Δωρεάν η προληπτική αγωγή PrEP για τον HIV – Πώς θα χορηγείται