Μάθημα Θρησκευτικών: Ξεκινά η προθεσμία για αίτημα απαλλαγής - Οδηγίες
Και πώς ζητείται η απαλλαγή από προσευχή, εκκλησιασμό, θρησκευτικές δραστηριότητες

Ξεκινάει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία που έχουν όσοι γονείς και μαθητές δεν επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, προκειμένου να ζητήσουν απαλλαγή.

Το ζήτημα αυτό προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις εδώ και πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχει επιλυθεί οριστικά, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κινδυνεύει με νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  εξαιτίας της άρνησης της απελθούσας υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως (αλλά και προηγούμενων υπουργών Παιδείας) να διευθετήσει τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ων Θρησκευτικών με τρόπο που να συνάδει με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, δηλαδή με απλή επίκληση λόγων συνείδησης και όχι δηλώνοντας ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κοινοποίησε τον περασμένο Ιούνιο μια νέα προσφυγή στην Ελλάδα, για φερόμενη παραβίαση της ελευθερίας συνειδήσεως γονέων και μαθητή που δεν του χορηγήθηκε απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. 

Ωσπου να επιλυθεί τελεσίδικα το ζήτημα, οι γονείς και οι μαθητές που δεν επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα, οφείλουν να ζητούν την απαλλαγή επικαλούμενοι «Λόγους θρησκευτικής συνείδησης» καθώς αν επικαλεστούν «λόγους συνείδησης» (χωρίς να προσθέσουν τη λέξη Θρησκευτικής) η αίτησή τους πιθανότατα θα απορριφθεί και θα πρέπει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη...

Ανακρίβειες Κεραμέως;

Σύμφωνα με την Ενωση Αθέων (που έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό) πέρυσι, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποστήριξε σε συνέντευξη δια στόματος της πρώην υπουργού, ότι οι μαθητές που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι δεν μπορούν να λάβουν απαλλαγή από το μάθημα. Πρόκειται για παραπλανητική δήλωση, που στοχεύει στο να αποθαρρύνει τις μαζικές απαλλαγές.  Στην πράξη το σχολείο δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει κανένα έγγραφο που να δείχνει το θρήσκευμα του μαθητή, αλλά ούτε και δήλωση ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Άλλωστε, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην τελευταία σχετική υπουργική απόφαση. Ακολουθούν οι οδηγίες της Ενωσης Αθέων για τη διαδικασία απαλλαγής:

Οι οδηγίες της Ενωσης Αθέων για την αίτηση απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ρυθμίζεται πλέον από την υπουργική απόφαση 106646/ΓΔ4 της 2/9/2022, η οποία τροποποιεί την 79942/ΓΔ4/21-5-2019.

Η εν λόγω απόφαση είχε τροποποιηθεί επίσης με την 61178/ΓΔ4 της 1/6/2021 (ΦΕΚ 26057) και κατόπιν με την 72367/ΓΔ4 της 24/6/2021 (ΦΕΚ 35475), όμως οι τροποποιήσεις ακυρώθηκαν με την 1478/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή δεν ζητήθηκε προηγουμένως η γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ.

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής

  • Η απαλλαγή χορηγείται έπειτα από αίτηση των δύο ασκούντων τη γονική μέριμνα του/της μαθητή/ μαθήτριας προς τον διευθυντή του σχολείου.
    Προσοχή:Μια αίτηση κάθε γονέας, εκτός αν η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα ή πρόκειται για ενήλικο μαθητή.
  • Η αίτηση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Αυτό γίνεται σε ΚΕΠ ή από τον διευθυντή του σχολείου, υπογράφοντας μπροστά στον υπάλληλο / διευθυντή.
    Εναλλακτικά μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά το έντυπο της αίτησης. Οδηγίες εδώ.
  • Όταν καταθέσετε την αίτηση, ζητήστε οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου, εκτός κι αν πάρετε άμεση γραπτή απάντηση.
  • Αν καταθέσετε την αίτηση με email, δεν υπάρχει πρόβλεψη για να λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν η απάντηση καθυστερεί, μη ρισκάρετε: Καταθέστε την αίτηση αυτοπροσώπως.
  • Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να λάβετε γραπτή απάντηση στο αίτημά σας, έστω και με email. Μην αρκεστείτε σε προφορική απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική. Αν η απάντηση καθυστερεί, επικοινωνήστε με το σχολείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Προθεσμία υποβολής

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στον διευθυντή του σχολείου από 1η Σεπτεμβρίου έως και την 5η ημέρα μετά την έναρξη του σχολικού έτους και ισχύει μόνο για το τρέχον σχολικό έτοςΓια το έτος 2022-2023 η προθεσμία ήταν 1 ως 19 Σεπτεμβρίου.

Κείμενο αίτησης

Προτείνουμε το παρακάτω κείμενο, το οποίο εξασφαλίζει επίσης την απαλλαγή από προσευχή και εκκλησιασμό:

Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των θρησκευτικών. Ως εκ τούτου, επιθυμώ να απαλλαγεί το παιδί μου … [Ονοματεπώνυμο], μαθητής/ μαθήτρια της … τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, την απαγγελία προσευχής, τη συμμετοχή σε εκκλησιασμούς και εν γένει τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως θρησκευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Παρακαλώ επίσης να ενημερώνομαι εγκαίρως για αντίστοιχες προγραμματισμένες δραστηριότητες ώστε να μεριμνώ για την απουσία του από αυτές.

Κάνω την παρούσα αίτηση με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου για προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Κατεβάστε κενό πρότυπο ή το προσυμπληρωμένο υπόδειγμα σε gdoc ή docx ή odt.

Σημείωση: Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 2/2022 της 22/8/2022 της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), αλλά και την προγενέστερη απόφασή της 32/2020 της 7/9/2020, για την απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών θα πρέπει να αρκεί μια αίτηση “για λόγους συνείδησης”. Την ίδια άποψη έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στην απόφασή του για την υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας της 31/10/2019.

Το ΥΠΑΙΘ ζητά αίτηση “για λόγους θρησκευτικής συνείδησης”, ακολουθώντας τις υπ’ αριθμ. 1749/2019, 1750/2019 και 1478/2022 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), και όχι τις μεταγενέστερες αποφάσεις των ΕΔΔΑ και ΑΠΔΠΧ. Η Ένωση Αθέων θα συμμετάσχει στο άμεσο μέλλον σε νέες προσφυγές εναντίον αυτής της διατύπωσης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην απαλλαγή μαθητών που έχουν βαπτιστεί ορθόδοξοι (βλ. ερώτημα 7).

Το παραπάνω προτεινόμενο κείμενο είναι σύμφωνο με το πρότυπο του ΥΠΑΙΘ, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα. Αν επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση “για λόγους συνείδησης” είναι πιθανό η αίτησή σας να απορριφθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε τις δυνατότητες δικαστικής προσβολής της απόρριψης.

Απαλλαγή από προσευχή, εκκλησιασμό, θρησκευτικές δραστηριότητες

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών στην προσευχή, τον εκκλησιασμό και τις θρησκευτικές δραστηριότητες;

Ναι, εκτός αν τους έχει χορηγηθεί απαλλαγή μετά από αίτηση.

Πώς παίρνω απαλλαγή από εκκλησιασμό, προσευχή και θρησκευτικές δραστηριότητες;

Με αίτηση των κηδεμόνων προς την σχολική μονάδα. Ακολουθεί υπόδειγμα.
Σημείωση: Από την Γ Δημοτικού ξεκινά το μάθημα θρησκευτικών και προτείνεται ενιαία αίτηση απαλλαγής από το μάθημα, τον εκκλησιασμό και την προσευχή. Οδηγίες εδώ.

—> Υπόδειγμα αίτησης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ [όνομα σχολικής μονάδας]

ΑΙΤΗΣΗ
Του …..
Της ….
ως ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια τ… ανήλικου τέκνου τους [όνομα τέκνου]

Με την παρούσα αίτηση, σύμφωνα με την απόφαση 942/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε ως αντισυνταγματικό εν μέρει το π.δ. 79/2017, δηλώνουμε ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν την συμμετοχή του  ως άνω τέκνου μας στην προσευχή και στον εκκλησιασμό και για τον λόγο αυτόν ζητάμε με ρητή απόφασή σας να εγκρίνετε την εκ των προτέρων απαλλαγή του από αυτές τις δραστηριότητες. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.2690/1999 και οφείλετε να εκδώσετε την απόφασή σας εντός πενήντα (50) ημερών.

Με την επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας.

Αθήνα …../…../20……

Οι γονείς

……… και ……..
(υπογραφές)


Γυμνάσιο και Λύκειο

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών στην προσευχή, τον εκκλησιασμό και τις θρησκευτικές δραστηριότητες;

Ναι, εκτός αν τους έχει χορηγηθεί απαλλαγή μετά από αίτηση.

Πώς παίρνω απαλλαγή από εκκλησιασμό, προσευχή και θρησκευτικές δραστηριότητες;

Η απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από εκκλησιασμό και προσευχή αυτοτελώς, ωστόσο είναι αμφίβολο αν θα τη λάβετε.

Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στα παραπάνω απουσιάζουν;

Πρέπει να παραμένουν στο σχολείο.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pierrakakis
Αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προαναγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας
Ενα από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ο Υπουργός Παιδείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης είναι οι Πανελλαδικές...
Αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προαναγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας
μαθητριες
Χιλιάδες μαθήτριες στην Ελλάδα δεν πάνε σχολείο γιατί δεν έχουν να αγοράσουν σερβιέτες
Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία με μία νέα έρευνα για τις μαθήτριες στην Ελλάδα, καθώς περισσότερα από 10.000 κορίτσια απουσιάζουν έως και μια εβδομάδα...
Χιλιάδες μαθήτριες στην Ελλάδα δεν πάνε σχολείο γιατί δεν έχουν να αγοράσουν σερβιέτες