Σύμβουλοι Εκπαίδευσης στην Κρήτη: Τοποθέτηση και απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων
Οι αποφάσεις για την τοποθέτηση και απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην Κρήτη

Σύμβουλος Εκπαίδευσης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.) στην 3η θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Κλάδου δασκάλων Π.Ε. 70 Χανίων τοποθετείται η Παντελάκη Νεκταρία, εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων ΠΕ70 και απαλλάσσεται από την άσκηση καθηκόντων Συμβούλου Εκπαίδευσης η Μαυρογιάννη Αριστέα κλάδου φιλολόγων ΠΕ02, της θέσης Φιλολόγων Ρεθύμνης του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Οι αποφάσεις

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλου Εκπαίδευσης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τοποθετούμε στην 3η θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Κλάδου δασκάλων Π.Ε. 70 Χανίων την Παντελάκη Νεκταρία, εκπαιδευτικό κλάδου δασκάλων ΠΕ70 με ΑΜ 565549, με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)» καθώς και οι υπό στοιχεία Φ.351.1/96/27047/Ε3/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΡΒ4Γ46ΜΤΛΗ-ΛΛΕ), Φ.351.1/217/52173/Ε3/10-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΔΠ46ΜΤΛΗ-72Τ), Φ.351.1/220/53853/Ε3/15-5- 2023 (ΑΔΑ: 91ΓΜ46ΜΤΛΗ-995), Φ.351.1/228/57941/Ε3/25-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΥΥ46ΜΤΛΗΥΓΨ), Φ.351.1/245/62708/Ε3/6-6-2023 (ΑΔΑ: 18ΒΡ46ΜΤΛΗ-5Β9) και Φ.351.1/284/79069/Ε3/18-7-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΘ46ΜΤΛΗ-Κ4Π) τροποποιητικές αποφάσεις αυτής.

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά της, λαμβάνει το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Η τοποθετούμενη Σύμβουλος Εκπαίδευσης υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία μέχρι την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε εδώ την απόφαση.

Θέμα: «Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων συμβούλου εκπαίδευσης»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α΄ 136), σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 10 και παρ. 4 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου. 2.

Την υπό στοιχεία Φ.351.1/220/53853/Ε3/15-5-2023 (ΑΔΑ: 91ΓΜ46ΜΤΛΗ-995) απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης. 3. Την αριθμ. 8/23-6-2023 πράξη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης. 4.

Την από 26-5-2023 αίτηση της Μαυρογιάννη Αριστέας για απαλλαγή της από τα καθήκοντα της συμβούλου εκπαίδευσης, για σοβαρούς οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους. Αποφασίζουμε Κάνουμε δεκτή την αίτηση παραίτησης της Μαυρογιάννη Αριστέας από τη θέση της συμβούλου εκπαίδευσης κλάδου φιλολόγων ΠΕ02, της θέσης φιλολόγων Ρεθύμνης, από 23-6- 2023, για σοβαρούς οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε εδώ την απόφαση.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apth
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη
«Κάτω τα χέρια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που αγωνίζονται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά ΑΕΙ»
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη