Thumbnail
Ανάγκη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την χαρτογράφηση των δομών αυτών σε όλη την επικράτεια και την αποσαφήνιση του καθεστώτος λειτουργίας τους

Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των summer camps που οργανώνονται από ιδιωτικά σχολεία θα προχωρήσει η Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  μετά από τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ για ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένα summer camps 

Αυτό ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση  εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας κ. Γιώργο Τζιλιβάκη και την Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Θεώνη Κουφονικολάκου. Η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ Γιώργο Χριστόπουλο, τον Α’ Αντιπρόεδρο Αλέκο Γούλα, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Κάζαγλη, τον Ταμία του ΣΙΕΛ Σταύρο Κατσουλάκο και τον νομικό της σύμβουλο Γιώργο Μελισσάρη.

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ αρχικά ανέφερε ότι ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχοντας μια ιδιότυπη ασυλία από την πολιτική εξουσία τα τελευταία χρόνια, δεν ελέγχεται επαρκώς. Έδωσε παραδείγματα της ασθενούς εποπτείας ή ακόμη και της συγκάλυψης βαρύτατων εργοδοτικών παρανομιών από εποπτικές υπηρεσίες του κράτους, ακόμη κι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Περιέγραψε την ιδιαίτερα επισφαλή για την υγεία και την ασφάλεια εργαζόμενων και χιλιάδων παιδιών κατάσταση των summer camps που παρέχουν μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε:

  • Ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία που απασχολούν κυρίως εκπαιδευτικούς, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τροποποιούνται έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τα πρόσκαιρα, πρόσθετα καθήκοντα και, φυσικά, την πρόσθετη αμοιβή. Τονίστηκε ότι η «δωρεάν» αυτή παροχή υπηρεσιών γίνεται με την απειλή της απόλυσης. Επιπλέον, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, χωρίς να έχουν πιστοποίηση από οποιονδήποτε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, εποπτεύουν επικίνδυνες και εξειδικευμένες υπαίθριες δραστηριότητες (κολύμβηση, αναρρίχηση κ.λπ.)

  • Κέντρα Μελέτης. Οι απολύτως παράνομες και ανεξέλεγκτες αυτές δομές παρέχουν υπηρεσίες summer camps με εργαζόμενους που ουδείς γνωρίζει ποια προσόντα έχουν, τι συμβάσεις έχουν, ποια πιστοποίηση έχουν για υπαίθριες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή τα κτήρια των Κέντρων Μελέτης δεν έχουν ελεγχθεί από καμιά αρμόδια αρχή για καταλληλότητα εκπαιδευτικών δράσεων, στατικότητα, πυροσβεστική ασφάλεια, φωτισμό και αερισμό, πρόσβαση ΑμεΑ, είναι δυνητικά επικίνδυνα για παιδιά και εργαζόμενους.

  • Μεταφορά παιδιών από τους χώρους των μονάδων προς εξωτερικούς προορισμούς (θάλασσα, πισίνα, βουνό κ.λπ.). Ουδείς γνωρίζει, ειδικά για τα Κέντρα Μελέτης, αν τα οχήματα έχουν ελεγχθεί και πληρούν τους όρους ασφαλείας, αν οι οδηγοί έχουν επαγγελματικό δίπλωμα κ.λπ.

  • Καλοκαιρινές συνθήκες εργασίας. Σε τέτοιους χώρους, απολύτως ανέλεγκτους, την περίοδο του καλοκαιριού, τίθεται σοβαρό ζήτημα υγείας και ασφάλειας για χώρους χωρίς κλιματισμό, υπαίθριες δραστηριότητες σε συνθήκες καύσωνα κ.λπ.

Κατέθεσε, δε, τις ακόλουθες προτάσεις:

  • Θεσμοθέτηση μεικτών κλιμακίων ΣΕΠΕ –ΥΠΑΙΘ. Πρότεινε συνάντηση με το ΥΠΑΙΘ για το λόγο αυτό

  • Λόγω της άμεσης έναρξης λειτουργίας των summer camps, ζητήθηκε προγραμματισμός δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια από μεικτά κλιμάκια όρων εργασίας – υγείας και ασφάλειας της Επιθεώρησης Εργασίας.

  • Συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού για τη θεσμοθέτηση κριτηρίων υγείας και ασφάλειας σε δομές καλοκαιρινής φύλαξης παιδιών. Από το Συνήγορο ζητήθηκε να καταθέσει την πλούσια εμπειρία του από δομές, όπως οι κατασκηνώσεις, για τη διαμόρφωση του εποπτικού πεδίου των οποίων έπαιξε κρίσιμο ρόλο.

Ο νομικός σύμβουλος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Μελισσάρης εξειδίκευσε τις περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας κυρίως για εκπαιδευτικούς που εξαναγκαστικά και χωρίς αμοιβή εργάζονται στα summer camps, εξηγώντας ότι οι συνάδελφοι που έχουν διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν καμιά υποχρέωση παροχής τέτοιων υπηρεσιών, εκτός κι αν αυτή γίνει με πρόσθετη αμοιβή και τροποποίηση σύμβασης, ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι της πρόσθετης αυτής υπηρεσίας, καθώς και το ωράριο και το ύψος της αμοιβής της παρεχόμενης εργασίας. Επίσης, πρότεινε να εξεταστούν, κατ’ αναλογίαν, υπάρχοντα ρυθμιστικά πλαίσια, όπως αυτό των σχολικών εκδρομών, ώστε να διαμορφωθεί ανάλογο πλαίσιο για τα summer camps.

Ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας τόνισε ότι από τότε που ο ΣΕΠΕ έγινε Ανεξάρτητη Αρχή, έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι. Ανέφερε πως συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς, ώστε να υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει τροποποίηση του καλοκαιρινού προγραμματισμού για τον έλεγχο των summer camps, καθώς παραδέχθηκε ότι η Αρχή δεν έχει προβεί σε ελέγχους των δομών αυτών.

Η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρθηκε στην πρόθεση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη να διερευνήσει τα αναφερόμενα από την ΟΙΕΛΕ. Προσέθεσε πως η υιοθέτηση και υλοποίηση ενός στιβαρού ρυθμιστικού πλαισίου προϋποθέσεων αδειοδότησης και προδιαγραφών λειτουργίας, με καθορισμένο φορέα συστηματικής εποπτείας αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην υγεία, την προστασία από κάθε μορφή βίας, την ποιοτική εκπαίδευση, τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κ.α. Τόνισε περαιτέρω την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την χαρτογράφηση των δομών αυτών σε όλη την επικράτεια και την αποσαφήνιση του καθεστώτος λειτουργίας τους.

Τι αποφασίστηκε

  • Προγραμματισμός δειγματοληπτικών ελέγχων με μεικτά κλιμάκια όρων εργασίας και υγείας και ασφάλειας.

  • Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά τη διερεύνηση και συλλογή στοιχείων, θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης θεσμοθέτησης πλαισίου για τη λειτουργία των summer camps.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

anemogennitries
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
Ιδιαίτερα οι μεγάλες ανεμογεννήτριες, προκαλούν τοπικές αυξήσεις στην θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
FOTIA
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρογιάννης του δήμου Δελφών Φωκίδας - Κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής