pisa
«Ελληνική PISA» - Αλλαγή, αυθημερόν, επιλεχθείσας σχολικής μονάδας διενέργειας των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας προχώρησε σε μία σοβαρή καταγγελία σχετικά με την αλλαγή, αυθημερόν, επιλεχθείσας σχολικής μονάδας διενέργειας των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα τύπου PISA.

Χαρακτηριστικά υποστηρίζεται ότι, «Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, όταν ενημέρωσε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας για τη μη διενέργεια των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα στο Σχολείο ευθύνης του, έλαβε έγγραφη  εντολή από αυτόν για αλλαγή της σχολικής μονάδας, ζητώντας να παραδοθούν τα 30 απαντητικά φυλλάδια καθώς και τα θέματα των εξετάσεων σε εκπαιδευτικό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, ο οποίος και παρέλαβε τον φάκελο στις 10.00’ π.μ. περίπου κι ενώ οι εξετάσεις ήταν ήδη από τις 9.00’ π.μ. σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα».

Όπως προκύπτει από αυτή την πράξη, «ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας αποφάσισε αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα την αλλαγή της σχολικής μονάδας στην οποία θα διεξάγονταν οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα».

Η ανακοίνωση

«Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα – «ελληνική PISA» της 10ης Μαΐου 2023 δεν πραγματοποιήθηκαν πανελληνίως σε πληθώρα σχολικών μονάδων, που είχαν προεπιλεγεί, ακυρώνοντας στην πράξη, για δεύτερη χρονιά, την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 , δια των οποίων θεωρούμε ότι επιχειρείται η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιδίωξε, για ακόμα μια φορά,   με παράτυπες, αντιδημοκρατικές  και παραπλανητικές συμπεριφορές, όπως την προσφυγή στη δικαιοσύνη, την  αυταρχική, εκφοβιστική και παραπλανητική συμπεριφορά   και   την  καταπάτηση κάθε έννοιας χρηστής και δημοκρατικής διοίκησης, τη  διενέργεια των εξετάσεων σε όλα τα προεπιλεχθέντα σχολεία, βρίσκοντας συμπαραστάτες σε αυτήν τους την προσπάθεια  «πρόθυμους» Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι χρησιμοποιώντας όλες ή μέρος των ανωτέρω πρακτικών, επιδίωξαν την  διενέργεια των εξετάσεων σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Δυνάμει της με αριθμό 41960/ΓΔ4/18-04-2023 (ΦΕΚ 2523/Β) Υ.Α. , το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Δήμου Πύργου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συλλόγου μας) επελέγησαν ανάμεσα στα 300 Δημοτικά Σχολεία της χώρας που οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης θα συμμετείχαν στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα, οι οποίες θα διεξάγονταν την Τετάρτη 10 Μαΐου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4823/2021, στις με αρ. 41960/ΓΔ4/18-04-2023 (ΦΕΚ 2523/Β) και 14163/ΓΔ4/13-02-2023 (ΦΕΚ 724/Β) Υπουργικές Αποφάσεις και τη με αρ. 48676/ΓΔ4/28-04-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με το αρ. πρωτ. 24/10-05-2023 έγγραφό του ενημέρωσε τα μέλη και την Ομοσπονδία μας πως, εξαιτίας αφενός της συμμετοχής στη στάση εργασίας, που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, της  πλειοψηφίας των συναδέλφων – δασκάλων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου και αφετέρου  της  προσέλευσης μόνο επτά  (7) μαθητών της ΣΤ’ τάξης  (λόγω άρνησης των γονέων να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις συγκεκριμένες εξετάσεις), ακυρώθηκε η διεξαγωγή των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, το οποίο είχε προεπιλεχθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, όταν  ενημέρωσε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας για τη μη διενέργεια των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα στο Σχολείο ευθύνης του, έλαβε έγγραφη  εντολή από αυτόν για αλλαγή της σχολικής μονάδας, ζητώντας να παραδοθούν τα 30 απαντητικά φυλλάδια καθώς και τα θέματα των εξετάσεων σε εκπαιδευτικό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, ο οποίος και παρέλαβε τον φάκελο στις 10.00’ π.μ. περίπου κι ενώ οι εξετάσεις ήταν ήδη από τις 9.00’ π.μ. σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Δηλαδή, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας αποφάσισε αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα την αλλαγή της σχολικής μονάδας στην οποία θα διεξάγονταν οι Εθνικές  Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα, από το 3ο Δημοτικό Πύργου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, ενώ η έναρξη   αυτών  είχε ήδη λάβει χώρα ανά την επικράτεια.

Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, παράλληλα, ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή του σχολείου τους για την προφορική εντολή που έλαβε από τον Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας σχετικά με την υλοποίηση των εξετάσεων στο σχολείο τους και ζήτησαν διευκρινίσεις τόσο για την αιφνιδιαστική αλλαγή και μεταφορά των εξετάσεων στο σχολείο τους, όσο και για τη διαδικασία, αφού ούτε οι ίδιοι ούτε φυσικά και  οι μαθητές τους ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.

Επειδή δεν δόθηκαν απαντήσεις και ουδεμία  έγγραφη  εντολή  για την  συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία, αν και ζητήθηκε από αυτούς επανειλημμένα, συνέχισαν κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμά τους στις τάξεις τους, με εντολή του διευθυντή τους.

Λεκτέον δε, ότι η επιλεχθείσα  διαδικασία από τον Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας, με τη συναίνεση  του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου,  δεν ήταν σύννομη και σύμφωνη  με την κείμενη νομοθεσία.

Πάραυτα  την επόμενη  ημέρα ζητήθηκαν εξηγήσεις από τους συναδέλφους - δασκάλους των τριών τμημάτων της ΣΤ’ τάξης, τόσο από τον Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας όσο και από τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, για το γεγονός ότι ΔΕΝ υλοποίησαν τις εξετάσεις, ενώ οι ίδιοι, δια των ενεργειών τους  έπραξαν τα νόμιμα.

Ο Διευθυντής δε του 2ου Δημοτικού σχολείου, με έγγραφό του προς την Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας δήλωσε αρχικά αυθαίρετα πως «οι τρεις συνάδελφοι συμμετείχαν σε στάση εργασίας» και μετά την έγγραφη αντίδρασή τους, υποχρεώθηκε στη διόρθωση του εγγράφου του με νέο  έγγραφο και ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου(!!),  στο οποίο και ανέφερε ότι «η άρνηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του σχολείου του» οδήγησε στη μη διενέργεια των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου (!!!).

Επειδή, παρά τις προσπάθειες των τριών συναδέλφων να επιλύσουν το δημιουργηθέν και άνευ υπαιτιότητά τους ζήτημα, δια συζητήσεως, με τον Διευθυντή του σχολείου τους και να εξηγηθεί – αιτιολογηθεί (ακόμα μια φορά) πως η μη υλοποίηση των εξετάσεων δεν οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα  και αφού δεν υπήρξε  ουδεμία  διάθεση συνεργασίας από τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, υποχρεώθηκαν να κοινοποιήσουν  στον διευθυντή του σχολείου τους την από 15.5.2023 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση & δήλωσή τους, για την προστασία της προσωπικότητάς τους και των νομίμων δικαιωμάτων τους, την οποία εν συνεχεία μας γνωστοποίησαν.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,  το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί τον Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματά μας:

  • Πώς και γιατί αποφασίστηκε η αιφνιδιαστική μεταφορά των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα – «ελληνική PISA» σε άλλο σχολείο από εκείνο που οριζόταν από τη σχετική Υ.Α. και σύμφωνα με ποιες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας;
  • Γιατί δόθηκε έγγραφη εντολή στον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου για παράδοση των Απαντητικών Φύλλων και των Θεμάτων των Εξετάσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, μέσω εκπαιδευτικού του 2ου Δημοτικού που εκτέλεσε χρέη μεταφορέα;
  • Γιατί δεν δόθηκε έγγραφη εντολή και στον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, την οποία θα όφειλε να επιδείξει στους εκπαιδευτικούς για την διενέργεια των εξετάσεων;
  • Πώς θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι Εξετάσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου σε άλλον χρόνο από εκείνο που είχε οριστεί για όλα τα σχολεία της χώρας, όταν τα θέματα και τα Απαντητικά Φύλλα έφθασαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου λίγο πριν τις 10.00’ π.μ., ενώ ως χρόνος έναρξης των εξετάσεων είχε οριστεί, μέσω των Υ.Α. και σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΑΙ.Θ., για όλη τη χώρα η 9η πρωινή;
  • Πώς, παρά τα όσα ορίζονται στις σχετικές Υ.Α. και εγκυκλίους, θα μπορούσε να γίνει επιλογή συγκεκριμένου αριθμού εκ των 50 μαθητών της ΣΤ’ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου προκειμένου να συμμετέχουν στις Εθνικές εξετάσεις, αφού τα Απαντητικά Φύλλα που παρελήφθησαν από το 3ο Δημοτικό Σχολείο ήταν ΜΟΝΟ 30(!!!!), όσα και οι αντίστοιχοι μαθητές του επιλεγέντος, δια της σχετικής Υ.Α., 3ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου;
  • Γιατί αναζητούνται ευθύνες από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των τριών τμημάτων της ΣΤ’ τάξης σχετικά με την υλοποίηση της «Ελληνικής PISA» στο σχολείο τους, όταν δεν είχαν ουδεμία έγγραφη  εντολή, κανένα έγγραφο που να τους καλεί σε επιβεβλημένο υπηρεσιακό καθήκον, καμία σχετική ενημέρωση τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές τους, καθώς  και ο υπόλοιπος Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου;
  • Και εν τέλει βάσει ποιων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας προβλέπονται και επιτρέπονται οι ενέργειες τόσο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου όσο και του Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας; 

Επειδή οφείλουμε να απαιτήσουμε τόσο από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας όσο και από τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου να σταματήσει άλλως αποφύγει  κάθε προσπάθεια στοχοποίησης  των τριών συναδέλφων εκπαιδευτικών, τους οποίους το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει νομικά και συνδικαλιστικά.

Επειδή διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν απαντηθούν άμεσα τα εύλογα ερωτήματα που θέτουμε στο παρόν έγγραφό μας από τον Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας θα υποχρεωθούμε να  προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη πράξη ή ενέργεια  για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων τόσο του Συλλόγου όσο και των πληττόμενων συναδέλφων – εκπαιδευτικών .

Αναμένουμε τις οφειλόμενες απαντήσεις, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο   αυταρχισμός, η απαξίωση, οι απειλές και οι εκφοβισμοί δεν κάμπτουν το φρόνημα, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά μας, δεν συνάδουν με την εκπαίδευση, υπενθυμίζοντας ότι στο  πρόσωπο των τριών συναδέλφων μας   θίγεται όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος.

Ο διάλογος, η συζήτηση, η αναζήτηση πρόσθετων οδηγιών, η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αλλά και η αντίδραση σε παράτυπες και μη οφειλόμενες ενέργειες καθώς και η διαφορετική άποψη αποτελούν  μέρος της Δημοκρατίας…

αυτής που διδάσκουμε στα παιδιά μας …

και οφείλουμε να δίνουμε έμπρακτα το παράδειγμα ….»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΕΚΑΒ2210
Τραγικό! Άνδρας πέθανε από ανακοπή επειδή άργησε το ασθενοφόρο λόγω ατυχήματος
Οι κάτοικοι του Καλαμακίου είχαν διαδηλώσει πρόσφατα για τους δρόμους και την γρήγορη πρόσβαση στα οχήματα εκτάκτου ανάγκης
Τραγικό! Άνδρας πέθανε από ανακοπή επειδή άργησε το ασθενοφόρο λόγω ατυχήματος
panelladkes
Πανελλαδικές 2024: Βήμα – βήμα η διαδικασία για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων μέσω SMS
Η πλατφόρμα για την καταχώρηση τηλεφώνου προκειμένου να έρθει η ενημέρωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών 2024, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την...
Πανελλαδικές 2024: Βήμα – βήμα η διαδικασία για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων μέσω SMS
kasselakis-stefanos
Κασσελάκης: «Να στείλουμε τους Κούγιες αυτού του τόπου στο χρονοντούλαπο του Μεσαίωνα»
«Δεν υπάρχει τίποτα «αντρικό» στην παραδοχή του εγκλήματος, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Κούγιας. Δεν υπάρχει τίποτα «αντρικό» στην...
Κασσελάκης: «Να στείλουμε τους Κούγιες αυτού του τόπου στο χρονοντούλαπο του Μεσαίωνα»