κεραμεως διαγωνισμός 3,6 εκ € για χελπντεσκ ρομποτικης
Αντικείμενο του διαγωνισμού που υπέγραψε μόλις χθες η υπουργός, είναι η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk), για την αξιοποίηση του διαδραστικού συστήματος (υλικό και λογισμικό) και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM

Πριν από δύο χρόνια, στα πλαίσια του Special Report που εξέδωσε με τίτλο «Παιδεία STEM για καινοτομία και ευημερία» ο ΣΕΒ εκτίμησε πως η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας περνάει από την κάλυψη μείζονων ελλειμάτων της παιδείας στην Ελλάδα ώστε να αποτελέσει κύρια δύναμη παραγωγής καινοτομίας στην οικονομία.

Και ανέφερε ότι τα πλέον κρίσιμα γνωστικά πεδία είναι τα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Τα πεδία αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της εκπαιδευτικής στρατηγικής στις τεχνολογικά αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας αλλά η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, χάνουν έδαφος. Εντούτοις, στην Ελλάδα, η εικόνα είναι μεικτή με υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα STEM, αλλά χαμηλές επιδόσεις.

Δύο χρόνια μετά και λίγο πριν ανακοινωθούν οι εκλογές,  η κ.Κεραμέως με τυμπανοκρουσίες και πολλά ταρατατζούμ, εξήγγειλε το έργο με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ρομποτικής και STEM για την Εκπαίδευση» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αποτελεί οριζόντια παρέμβαση του ΥΠΑΙΘ, καθώς αφορά στο σύνολο των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων της χώρας.

Η επένδυση, είπε, ξεπερνά σε ύψος τα 30 εκατομμύρια ευρώ και αξιοποιεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, αποσκοπώντας στον εφοδιασμό των σχολείων της χώρας με περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής και STEM, προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η μαθησιακή διαδικασία μέσω:

 • της προώθησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας
 • της εξοικείωσης των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία
 • του συνδυασμού μίας ευχάριστης, παιγνιώδους, ελκυστικής διεπιστημονικής δραστηριότητας
 • της ενίσχυσης της εργασίας σε ομάδες
 • της μύησης στην επίλυση προβλημάτων
 • της απόκτησης ικανοτήτων οργάνωσης και διαχείρισης έργου
 • της ενίσχυσης δεξιοτήτων επικοινωνίας και άλλων απαραίτητων νοητικών δεξιοτήτων.

Μαζί με τα σετ ρομποτικής, έχει προβλεφθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, έργο στοχευμένης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ενώ ξεκινά άμεσα και έργο υποστήριξης -helpdesk- για ρομποτικά συστήματα, παράλληλα με την εγκατάσταση των συστημάτων στα σχολεία. Γίνεται πράξη το ψηφιακό σχολείο. Πολυ ωραία όλα αυτά, ε;

Τι δεν μας είπε η κ.Κεραμέως

Μόνο που η κ.Κεραμέως, όπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr, όλως παραδόξως ξέχασε να μας ενημερώσει ότι θα δώσει και πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε «Υπηρεσίες Helpdesk για την υποστήριξη της λειτουργίας των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και ΣΤΕΜ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία».

Το κόστος, συγκεκριμένα, θα είναι  2.972 .000 EUR + ΦΠΑ. (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 3.685.280,00 € ) Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ ΤΑ047 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται ως Υποέργο 2 της Πράξης «SUB.3  Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» – Δράση 16676 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης (Κωδικός Έργου 2021ΤΑ04700002, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224) στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU σύμφωνα με την Α.Π. 152825/ΕΞ2021/0112-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΜΩΗ-ΧΗΗ) Απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB.3  Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

προεκλογικος διαγωνισμος κεραμεως

Ολα αυτά δε χρειαζόταν να τα μάθουμε, αρκεί να ξέρουμε ότι μπήκαν σετ ρομποτικής στα ίδια σχολεία που πέφτουν τα ταβάνια.  Για να μην είμαστε άδικοι, δεν το κράτησε εντελώς κρυφό: Το ανέφερε στην τελευταία παράγραφο 5 ερωταπαντήσεων που η ίδια έδωσε για το θέμα της ρομποτικής στα σχολεία, ως εξής:

 1. Πώς θα υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής;
 • Οι εκπαιδευτικοί μας θα υποστηριχθούν μέσω
  • Ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τα κιτ ρομποτικής.
  • Προγράμματος στοχευμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική ρομποτική.
  • Μηχανισμού υποστήριξης - εξειδικευμένο “helpdesk”.

Το αντικείμενο του διαγωνισμου

Αντικείμενο του διαγωνισμού που υπέγραψε μόλις χθες η υπουργός, είναι η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk), το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο και κυρίως στους τελικούς χρήστες (σχολεία, εκπαιδευτικούς), με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη τους στην αξιοποίηση του διαδραστικού συστήματος (υλικό και λογισμικό) και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά (ιστός κ εμέηλ).

Το Γραφείο υποστήριξης θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και θα παρέχει κάθε είδους τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM που θα εγκατασταθούν και δεν αφορούν στις υποχρεώσεις των αναδόχων σύμφωνα με τους όρους εγγύησης καλής λειτουργίας. Θα παρέχεται υποστήριξη σε όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αφορούν στην υποδομή και λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM.

Αναλυτικότερα, η υποστήριξη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού, του υλικού και της διαλειτουργικότητας τους, απαντήσεων για την επίλυση προβλημάτων, περιεχόμενο υπό τη μορφή οδηγού συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων, εγχειρίδιο βοήθειας και τεκμηρίωσης αντιμετώπισης προβλημάτων. Η λειτουργία της γραμμής υποστήριξης, θα υποστηρίζεται και από ειδική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.

Το Γραφείο θα πρέπει να καταγράφει στο Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό (Ticket Management System), όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά στοιχεία των προβλημάτων/ δυσλειτουργιών, που του αναφέρονται. Το Γραφείο Υποστήριξης οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό, με κατάλληλη εμπειρία, ώστε να εξασφαλίζει την παροχή πληροφοριών / διευκρινήσεων στους χρήστες των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM. Το Γραφείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, κατά τη διάρκεια ΚΩΚ. Κατά τις εκτός ΚΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Το έργο θα έχει διάρκεια 15 μηνών και το αργότερο ως 30/11/2024.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

συνταξιουχοι εκπαιδευτικοι
Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης: Επιστολή στους νέους και νέες συνταξιούχους εκπαιδευτικούς
Αφετηρία και σταθερός προσανατολισμός της ΕΣ.Ε.Θ. από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της ήταν η άποψη πως λύσεις στα προβλήματά μας μπορούν να...
Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης: Επιστολή στους νέους και νέες συνταξιούχους εκπαιδευτικούς
PANELLINIES
Να σταματήσουν να παίζουν με τις αντοχές και τα όνειρα των παιδιών!
«Το μόνο που καταφέρνουν είναι η Φυσική επιστήμη να γίνει απωθητική και να εγγραφεί στις συνειδήσεις των παιδιών ως ένα αποσπασμένο από την φυσική...
Να σταματήσουν να παίζουν με τις αντοχές και τα όνειρα των παιδιών!
elidek_1.png
ΕΛΙΔΕΚ: Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη αίτηση έως και την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.
ΕΛΙΔΕΚ: Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου