εκπαιδευτικοι
Πάνω από 50.000 κενά εκπαιδευτικών θα έχουν τα σχολεία με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους

Με τους εκπαιδευτικούς των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 5 ή 6, συνεχίζεται σήμερα στο ΟΠΣΥΔ η υποβολή και επικαιροποίηση των δικαιολογητικών. Παράλληλα «τρέχουν» και οι αιτήσεις στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023)

Υπενθυμίζουμε ότι οι δάσκαλοι και καθηγητές που επιθυμούν να περιλαμβάνονται στους νέους πίνακες κατάταξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να κάνουν δύο διαφορετικές «ενέργειες», θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο ΑΣΕΠ και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΟΠΣΥΔ. 

Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ θα είναι «ενεργές» έως τις 31 Μαρτίου 2023, ενώ η υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ θα «τρέχει» έως τις 3 Απριλίου 2023.

Αίτηση πρέπει να κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να ενταχθούν στους νέους πίνακες Γενικής Παιδείας του ΑΣΕΠ (1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023), βάσει των οποίων θα προκύψουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία όλης της χώρας την επόμενη σχολική χρονιά. Οι νέοι πίνακες δίνουν την ευκαιρία στους νέους απόφοιτους να συμμετάσχουν στην διαδικασία και στους παλαιότερους εκπαιδευτικούς να προσθέσουν τα νέα τους «προσόντα». 

Τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ πραγματοποιείται αρχικά βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ των εκπαιδευτικών. Από σήμερα Παρασκευή έως και την Δευτέρα 20 Μαρτίου, δικαιολογητικά μπορούν να ανεβάσουν οι δάσκαλοι και καθηγητές με ΑΦΜ που λήγει σε 5 ή 6. 

Ειδικότερα, η πρόσβαση στις κατά περίπτωση δυνατότητες της καρτέλας «Επικαιροποίηση Φακέλου» του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ θα παρέχεται, βάσει του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ του, ως κάτωθι:

ΑΦΜ που λήγουν σε:Ημερομηνίες
1 ή 28 Μαρτίου (ώρα 08:00) έως 12 Μαρτίου (ώρα 23:59) 2023
3 ή 412 Μαρτίου (ώρα 00:00) έως 16 Μαρτίου (ώρα 23:59) 2023
5 ή 616 Μαρτίου (ώρα 00:00) έως 20 Μαρτίου (ώρα 23:59) 2023
7 ή 820 Μαρτίου (ώρα 00:00) έως 24 Μαρτίου (ώρα 23:59) 2023
9 ή 024 Μαρτίου (ώρα 00:00) έως 28 Μαρτίου (ώρα 23:59) 2023
ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΜ29 Μαρτίου (ώρα 00:00) έως 3 Απριλίου (ώρα 15:00) 2023

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται στην ηλεκτρονική τους αίτηση στο ΑΣΕΠ. 

Να σημειωθεί ότι ΔΕΝ απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.

Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που τα ονόματα τους βρίσκονται στους υπάρχοντες πίνακες και κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν αποκτήσει κανένα πρόσθετο προσόν, δεν έχουν υποχρέωση για να ανεβάσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους στο ΟΠΣΥΔ. Στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει ή «αναβαθμίσει» κάποια από τα «προσόντα» τους (πχ. είχαν πτυχίο Lower στα Αγγλικά και απέκτησαν και Profieciency), θα πρέπει να «ανεβάσουν» μόνο τις νέες πιστοποιήσεις τους. 

Αντίθετα, οι νέοι απόφοιτοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διαδικασία, θα πρέπει να μεταφορτώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ (Πτυχία, ξένες γλώσσες, κλπ).

Η αίτηση στο ΑΣΕΠ

Στο ΑΣΕΠ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες εκπαιδευτικών που ανοίγουν ξανά μετά από τρία ολόκληρα χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Η Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. (Δείτε την 1ΓΕ/2023 πατώντας ΕΔΩ)

Η Προκήρυξη 2ΓΕ/2023 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας  Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91. (Δείτε την 2ΓΕ/2023 πατώντας ΕΔΩ)

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος των νέων πινάκων;

Οι πίνακες κατάταξης θα ισχύσουν για τα δύο σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπορούν: (α) να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις Γ.Ε. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή (β) να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές Γ.Ε. στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τους νέους πίνακες θα γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών/τριων της επόμενης σχολικής χρονιάς και για τους μόνιμους διορισμούς της επόμενης διετίας 2024 &2025. Αν τυχόν έχουμε μόνιμους διορισμούς και το 2023 αυτοί θα γίνουν από τους τωρινούς πίνακες που έχουν ισχύ μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2023.

ΟΠΣΥΔ: Οδηγίες για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο – όπως άλλωστε προβλέπεται στην αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-03-2022 κ.υ.α. (Β΄1507) και αναφέρεται ρητώς στις σχετικές Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. – με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών» το οποίο είναι αναρτημένο στα «Εγχειρίδια χρήσης» στην αρχική σελίδα του Ο.Π.ΣΥ.Δ..

2) Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι:

α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/), μέσω πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet. Στα «Εγχειρίδια χρήσης» είναι αναρτημένο σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση τους.

β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής). Για το σκοπό αυτό, κατά την είσοδο στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» – και προτού ενεργοποιηθούν οι κατά περίπτωση παρεχόμενες δυνατότητες αυτής – καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής που υπέβαλε ο υποψήφιος στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμός Προκήρυξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου). Προκειμένου, δε, να αποφευχθούν προβλήματα αναφορικά με την ταυτοποίηση των υποψηφίων και τη διασταύρωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους στο Α.Σ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα (ή θα καταχωριστούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επικαιροποίησης) στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν αξιολογούνται αιτήματα (και σχετικά δικαιολογητικά) και δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ πεδία που αφορούν στην ένταξη ή την παροχή ευεργετήματος για τους πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3) Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. στις οποίες συμμετέχουν και της παρούσας Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά του «Εγχειριδίου υποβολής δικαιολογητικών» που βρίσκεται αναρτημένο στο https://opsyd.sch.gr/ και τυχόν διευκρινίσεων/οδηγιών που έχουν αναρτηθεί/αναρτώνται στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/asep), καθότι η συμμετοχή στη διαδικασία αφενός συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της οικείας Προκήρυξης και της παρούσας πρόσκλησης και αφετέρου διενεργείται με αποκλειστική ευθύνη τους.

Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εισέλθουν, από την, κατά περίπτωση λήγοντος ψηφίου ΑΦΜ, εναρκτήρια ημερομηνία της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών και πριν από τη λήξη της, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα.

Επισημαίνεται ότι μέχρι και την εναρκτήρια προθεσμία της επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου ενδέχεται να διενεργούνται βελτιώσεις/τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις στη σχετική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ., βάσει των κατά περίπτωση (νέων) δεδομένων που αναφέρονται στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, οι οποίες και να επηρεάζουν τα εμφανιζόμενα στοιχεία του φακέλου των εκπαιδευτικών.

 Στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. δεν χρήζουν επικαιροποίησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος και η μεταφόρτωση δικαιολογητικών από μέρους τους.

 Για στοιχεία τα οποία είτε δεν θα εμφανίζονται είτε θα εμφανίζονται μη επικυρωμένα είτε θα χρήζουν διόρθωσης στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος επικαιροποίησης (από την αναπτυσσόμενη λίστα όπως έχει διαμορφωθεί και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί) και η μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οικείες Προκηρύξεις (βλ. Κεφάλαιο Δ΄ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά -Υποβολή αυτών» και σχετικά Παραρτήματα των Προκηρύξεων).

Επιλογές αναπτυσσόμενης λίστας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείου:

- Ιθαγένεια – Στοιχεία Ταυτότητας/Διαβατηρίου

- Τίτλοι Σπουδών (συμπεριλαμβανομένου 2ου πτυχίου) / Ένταξη σε κλάδο

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

- Βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)

- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

- Άριστη Γνώση (Γ2/C2) Ξένων Γλωσσών

- Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) Ξένων Γλωσσών

- Καλή Γνώση (Β2/B2) Ξένων Γλωσσών

- Επιμόρφωση/Σεμινάριο (τουλάχιστον 300 ωρών και 7 μηνών)

- Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

- Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία (μη καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ)

- Μοριοδοτούμενα Τέκνα - Ποσοστό Αναπηρίας Ιδίου (> 50% και άνευ ψυχικών παθήσεων)

- Ποσοστό Αναπηρίας Τέκνου (> 50%)

- Ποσοστό Αναπηρίας Συζύγου (> 50%)

- Παιδαγωγική Επάρκεια / Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

- Ελληνομάθεια / Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Επισημαίνεται ότι:

(Α) Έκαστη περίπτωση της ανωτέρω αναπτυσσόμενης λίστας μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. Ως εκ τούτου εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να μεταφορτώσει περισσότερα του ενός μοριοδοτούμενα προσόντα της ίδιας κατηγορίας (πχ 2 Μεταπτυχιακoύς Τίτλους Σπουδών) ή περισσότερα του ενός δικαιολογητικά για το ίδιο μοριοδοτούμενο προσόν (π.χ. πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. συζύγου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) οφείλει να το κάνει σε ένα αίτημα, συγχωνεύοντας και μεταφορτώνοντας (σε ψηφιακή μορφή) σε ένα αρχείο τα σχετικά δικαιολογητικά.

(Β) Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός αναφορικά με το είδος του αιτήματος που επιλέγει κατά περίπτωση και τα δικαιολογητικά που μεταφορτώνει σε αυτό, προκειμένου αφενός να αναδεικνύεται με σαφήνεια η επιλογή/το αίτημά του και αφετέρου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη ορθής διεκπεραίωσης αυτού. Για το σκοπό αυτό, εντός του κατά περίπτωση αιτήματος υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρισης κειμένου για το τι ακριβώς αιτείται ο υποψήφιος. Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι ουδεμία υποχρέωση υπέχουν οι υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί αναζήτησης (νεότερων/πρόσθετων) δικαιολογητικών ή περαιτέρω αξιολόγησης του αιτήματος στην περίπτωση που τα υποβληθέντα/μεταφορτωμένα αποδεικτικά είτε δεν συνάδουν απολύτως με το περιεχόμενο των οικείων Προκηρύξεων, είτε είναι δυσδιάκριτα (δεν ψηφιοποιήθηκαν επιτυχώς) ή ελλιπή (π.χ. δεν μεταφορτώθηκε το σύνολο των σελίδων/φύλλων τους ή το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων), είτε δεν μεταφορτώθηκαν στο αντίστοιχο αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων.

(Γ) Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών έως 4ΜΒ ανά αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων και έως 15ΜΒ για το σύνολο των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλουν. Επιτρέπεται η μεταφόρτωση μόνο .pdf αρχείων. Συστήνεται στους υποψηφίους πρωτίστως να αποφεύγουν τη μεταφόρτωση περιττών δικαιολογητικών, η οποία δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών εις βάρος της όλης διαδικασίας, να ρυθμίζουν την ανάλυση της σάρωσης που πραγματοποιούν ώστε να μην είναι ιδιαίτερα υψηλή (πχ. να είναι έως 100-200 dpi ασπρόμαυρη), γεγονός που αποδίδει περισσότερα MB στο αρχείο, είτε να προβαίνουν στη συμπίεση/μείωση μεγέθους των αρχείων (διατηρώντας την ποιότητα ανάγνωσης).

(Δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της, κατά περίπτωση λήγοντος ψηφίου ΑΦΜ, προθεσμίας της παρούσας, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν ήδη υποβληθέντα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά που έχουν μεταφορτώσει ή να μεταφορτώνουν (νέα) δικαιολογητικά. Σε περίπτωση νέας μεταφόρτωσης αρχείου σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείου φακέλου επί του οποίου υπάρχει ήδη μεταφορτωμένο αρχείο, επισημαίνεται ότι το παλιό αρχείο διαγράφεται.

4) Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού τους φακέλου, βάσει και των ανωτέρω αναφερομένων, θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλουν, ήτοι την αξιολόγηση της ορθότητας των μεταφορτωθέντων δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, δηλώνουν υποχρεωτικά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79 της 1ΓΕ/2023 Προκήρυξης και όλοι οι υποψήφιοι της 2ΓΕ/2023 Προκήρυξης δηλώνουν υποχρεωτικά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που έχουν ήδη κλάδο και στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., επιλέγουν μια Διεύθυνση οποιασδήποτε βαθμίδας για τη διαχείριση τυχόν αιτημάτων επικαιροποίησης. Στην περίπτωση απόκλισης από τα ανωτέρω, κατά την έναρξη αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, η υπό κρίση επιλογή θα τροποποιηθεί (άνευ σχετικής ενημέρωσης του υποψηφίου) με την επιλογή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας. [π.χ. η δήλωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας από υποψήφιο/α κλάδου ΠΕ70 θα τροποποιηθεί με την επιλογή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ΄ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά - Υποβολή αυτών» των οικείων Προκήρυξεων, καθώς και στα σχετικά Παραρτήματα. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, τονίζονται τα ακόλουθα:

1) Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων/κριτηρίων προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία είναι να έχουν εκδοθεί/δημοσιευτεί κατά περίπτωση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις, ήτοι έως και τις 31-03-2023 (κατά το Παράρτημα Α΄ «Γενικά Προσόντα Συμμετοχής/Διορισμού»)

2) Για κριτήρια/ιδιότητες (π.χ. αριθμός τέκνων, αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του/της συζύγου ή του τέκνου του υποψηφίου) που έχουν καταχωριστεί στο παρελθόν και τα οποία αποδεικνύονται με τη (συν) υποβολή Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται υποχρεωτικά εκ νέου κατάθεση του εν λόγω Πιστοποιητικού, με ημεροχρονολογία έκδοσης μεταγενέστερη της 1 ης Ιανουαρίου 2023, και σε κάθε περίπτωση εντός του τελευταίου 3μήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις, για την επικαιροποίηση του καταχωρισμένου κριτηρίου/ιδιότητας, το οποίο εμφανίζεται ως μη επικυρωμένο.

3) Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών που έχουν προσφερθεί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), (του τρέχοντος σχολικού έτους 2022-2023 ή/και προηγουμένων), που δεν είναι καταχωρισμένες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., μεταφορτώνονται από τους ίδιους τους υποψηφίους, μέσω του σχετικού αιτήματος «Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία (μη καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ)». Εξυπακούεται ότι το ίδιο πεδίο επιλέγεται και για διόρθωση ήδη καταχωρισμένων προϋπηρεσιών.

4) Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και για τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών, εισαχθέντων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα (πτυχιούχοι ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και εφεξής), εφόσον επιθυμούν την πρόταξή τους στους πίνακες, κατά τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, καθώς και στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ των οικείων Προκηρύξεων.

5) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, οι οποίοι αιτούνται προσθήκη ή τροποποίηση μουσικής ειδίκευσης, θα πρέπει να επιλέξουν το στοιχείο Τίτλοι Σπουδών (συμπεριλαμβανομένου 2ου πτυχίου)/ Ένταξη σε κλάδο, και να μεταφορτώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6) Ο υποψήφιος εκπ/κός δεν λαμβάνει μοριοδότηση για αναπηρία (ιδίου), εφόσον το ποσοστό αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί οφείλεται (σε οποιοδήποτε ποσοστό) σε ψυχιατρική πάθηση. Χρήζει αναφοράς ότι οι ψυχιατρικές παθήσεις περιλαμβάνονται στην ομάδα «11. ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως αυτός αναθεωρήθηκε με την αριθμ. 80100/101202/29-12-2021 (ΦΕΚ 6282, τ. Β΄) ΚΥΑ.

7) Από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ διευκρινίστηκε ότι:

- Ειδικά για τις περιπτώσεις τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους, για την απόδειξη ότι ο υποψήφιος ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου, αρκεί (συμπληρωματικά με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) η προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από το γονέα/υποψήφιο εκπαιδευτικό, στην οικογενειακή μερίδα του οποίου έχει εγγραφεί το τέκνο.

- Ειδικά για τους τίτλους γλωσσομάθειας γίνονται αποδεκτές και βεβαιώσεις επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που διενεργήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο από τη λήξη της προθεσμίας (ήτοι από τις 01/10/2022 και εφεξής), από τις οποίες να προκύπτει ρητώς το είδος του πιστοποιητικού που έλαβαν οι υποψήφιοι (και η βαθμολογία που απέκτησαν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για λήψη διαφορετικού επιπέδου πτυχίου). Επίσης, για την απόδειξη καλής γνώσης (Β2) της ιταλικής γλώσσας γίνεται δεκτό το Diploma di Lingua Italiana από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

8) Εφόσον ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει πεδία του φακέλου του στο ΟΠΣΥΔ, δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια στην υποενότητα «Επικαιροποίηση Φακέλου», ούτε και να καταχωρίσει εκεί το πρωτόκολλο που έλαβε η αίτησή του στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη, ορθή και έγκυρη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr), προκειμένου να καταστεί εφικτή ενδεχόμενη διασταύρωση των συμπληρωμένων στοιχείων στην εν λόγω πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής με τα αντίστοιχα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Η μη εμπρόθεσμη, μη ορθή ή μη έγκυρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική ευθύνη και πλημμέλεια του ίδιου του υποψηφίου και δεν θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενδεχομένως ο ηλεκτρονικός φάκελός του στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα είναι πλήρως ενημερωμένος κατά τη λήξη της παρούσας διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου και διεκπεραίωσης/καταχώρισης αυτών (από τις αρμόδιες προς τούτο περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2) Οι υποψήφιοι οφείλουν πρωτίστως να ανατρέχουν στις οικείες Προκηρύξεις της κατά νόμο αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας. Για τυχόν θέματα που αφορούν στα τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδο ή/και τις προϋποθέσεις ένταξης στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης Α΄ του Ν.4589/2019, και μόνο αυτά, οι υποψήφιοι, ανάλογα με τον κλάδο τους, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην αρχική σελίδα της παρούσης.

3) Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

starovas
Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν πρέπει να κρυβόμαστε» – Μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Vid )
Αποκαλυπτικός στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε εμφανίστηκε ο Δημήτρης Σταρόβας
Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν πρέπει να κρυβόμαστε» – Μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Vid )
panellinies g
Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Δείτε πρώτοι τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων για τις Πανελλαδικές 2024
Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων