ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εκπαιδευτικοί Υπόχρεοι παρακολούθησης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης - Υπόμνημα προς την υπουργό Παιδείας  των Εκπαιδευτικών Υπόχρεων παρακολούθησης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
Σε υπόμνημά τους προς την υπουργό Παιδείας με θέμα «Υλοποίηση της ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ των Εκπαιδευτικών ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ» εκατοντάδες νεοδιόριστοι σημειώνουν ότι 
«σε περίπτωση μη άμεσης ένταξης της συγκεκριμένης επιμόρφωσης στο εργασιακό μας ωράριο, θα διεκδικήσουμε τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από το νόμο, για υπερωριακή απασχόληση και κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας, καθώς και όσων έκτακτων εξόδων αναγκαστούμε να προβούμε προκειμένου να συμμετέχουμε στην «Εισαγωγική Επιμόρφωση».
 
Σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο ψήφισμα Avaaz, όχι με τη λογική του ψηφίσματος, αλλά ως τρόπο καταγραφής υπογραφών. Έχουμε ήδη, κατα την πρώτη εβδομάδα της επιμόρφωσης, ενημερωθεί και προτιθέμεθα να διεκδικήσουμε αποζημίωση δικαστικά, πάνω από 1300 άτομα. Σε περίπτωση μη αναστολής της ή Ένταξης της στο εργασιακό μας ωράριο, πιστεύουμε θα έχουν ενημερωθεί οι υπόχρεοι στο σύνολο τους μέχρι την λήξη της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης τον Μάιο.
 
Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων και νίκης μας θα έχετε ουσιαστικά χρεώσει ένα
αδιανόητα μεγάλο ποσό τα κρατικά ταμεία χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο, δεδομένου μάλιστα της ολοενα και μεγαλύτερης αμφισβήτησης της ποιότητας παρεχόμενης εκπαιδευσης στη δεδομενη επιμορφωση»

Το Υπόμνημα προς την υπουργό Παιδείας  των Εκπαιδευτικών Υπόχρεων παρακολούθησης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Θεμα: «Υλοποίηση της ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ των Εκπαιδευτικών ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ»

 
Αξιότιμη κα. Υπουργέ,
 
Είμαστε εκπαιδευτικοί, υπόχρεοι συμμετοχής στην «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» που πραγματοποιείται από το ΙΕΠ. Μιας επιμόρφωσης:
 
● εξ αποστάσεως,
εκτός του εργασιακού μας ωραριου
και επιπλέον του εργασιακού ωραριου μας,
με ρητη μάλιστα υποχρέωση, σύμφωνα με την πρόσκληση της επιμόρφωσης, να κατέχουμε
● συγκεκριμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
● σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 
Και για τις δύο αυτές προϋποθέσεις, δεν μας παρέχεται καν η δυνατότητα εύρεσης/αγοράς-διάθεσης από την υπηρεσία εξοπλισμού και πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά το υπουργείο θεωρεί αυτονόητη την ύπαρξη τους κάτι που δεν αποτελούσε προϋπόθεση για τον διορισμό ή την πρόσληψη μας.
 
Επιπλέον, δεν δόθηκε σε κανέναν, από τους περισσότερο από 15000 επιμορφούμενους, η επιλογή τμήματος-ώρας συμμετοχής στις σύγχρονες συσκέψεις πάρα μας ανακοινώθηκαν ως έχουν, καθως προφανώς το ΙΕΠ θεωρεί ότι μπορεί να επέμβει στον προσωπικό μας χρόνο και στον τρόπο που θα θέλαμε να τον διαθέσουμε στην οικογένεια μας, για την αναπαυση μας ή στο τέλος τέλος για προσωπικά ενδιαφέροντα, τον χρόνο που δεν σχετίζεται με την εργασία μας
 
Καθως η συμμετοχή στη συγκεκριμένη επιμόρφωση ορίζεται ρητά ως υποχρεωτική, όπως και η κατοχή του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
 
Ζητούμε :
1. την άμεση τροποποίηση του σχεδιασμού της ώστε αυτή να γίνεται σε χρόνο εντός του εργασιακού ωραρίου και με παροχή εξοπλισμού από το ΥΠΑΙΘ. Για παράδειγμα θα μπορούσε η επιμόρφωση να γίνεται με συμμετοχή από το σχολείο στο οποίο υπηρετούμε, με τον εξοπλισμό του ίδιου του σχολείου.
 
2. την παροχή οικονομικής αποζημίωσης για αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και την παροχή σταθερής σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς τα παραπάνω δεν αποτελούσαν προαπαιτούμενο για την πρόσληψη ή μονιμοποίηση ενός εκπαιδευτικού.
 
3. την παροχή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση καθώς η υποχρεωτικότητα της
παρακολούθησης της επιμόρφωσης σχετίζεται με την βαθμολογική μας εξέλιξη και την δυνατότητα διεκδίκησης θέσης ευθύνης 
 
4. την παροχή επιλογής του τμήματος επιμόρφωσης
 
5. ο επιμορφωτής να είναι τουλάχιστον της ίδιας βαθμίδας με τον επιμορφούμενο
 
6. την χρήση των υποδομών του ΠΣΔ για την επιμόρφωση και όχι ιδιωτικού λογισμικού
 
7. Πρόβλεψη για τους συναδέλφους με αισθητηριακά ελλείμματα
 
8. Να εξαιρεθούμε από την επιμόρφωση αυτή όσοι την έχουμε ήδη παρακολουθήσει, μέσω των ΠΕΚ, με υποχρεωτικές απογευματινές δια ζώσης συναντήσεις.
 
9. Να ανασταλεί η έναρξη των επιμορφώσεων και να πραγματοποιηθούν στο πρωινό
ωράριο των εκπαιδευτικών, κατά το διάστημα 15-21 Ιουνίου 2023 ή 1-10
Σεπτεμβρίου 2023 και με ταυτόχρονη απαλλαγή από άλλα καθήκοντα.
 
10. Επιμορφώσεις, οι οποίες μας αφορούν, να μπορούμε να τις παρακολουθούμε στο υποχρεωτικό μας εργασιακό ωράριο, με σωστή κατανομή συμμετεχόντων σε αυτές, ανάλογα με τον κλάδο, την ειδικότητα και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουμε, κι όχι αλφαβητικά, με επιμορφωτές αντίστοιχης (ή σχετικής έστω) ειδικότητας!
Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε όλη τη νομοθεσια προκειμένου να γίνει κατανοητό το αν αποτελεί παραβαση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συγκεκριμένης υποχρεωτικής επιμόρφωσης. Είμαστε βέβαιοι όμως οτι το γνωρίζετε ήδη καλύτερα από εμάς. 
 
Σε περίπτωση μη άμεσης ένταξης της συγκεκριμένης επιμόρφωσης στο εργασιακό μας ωράριο, θα διεκδικήσουμε τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από το νόμο, για υπερωριακή απασχόληση και κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας, καθώς και όσων έκτακτων εξόδων αναγκαστούμε να προβούμε προκειμένου να συμμετέχουμε στην «Εισαγωγική Επιμόρφωση».
 
Σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο ψήφισμα Avaaz, όχι με τη λογική του ψηφίσματος, αλλά ως τρόπο καταγραφής υπογραφών. Έχουμε ήδη, κατα την πρώτη εβδομάδα της επιμόρφωσης, ενημερωθεί και προτιθέμεθα να διεκδικήσουμε αποζημίωση δικαστικά, πάνω από 1300 άτομα. Σε περίπτωση μη αναστολής της ή Ένταξης της στο εργασιακό μας ωράριο, πιστεύουμε θα έχουν ενημερωθεί οι υπόχρεοι στο σύνολο τους μέχρι την λήξη της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης τον Μάιο.
 
Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων και νίκης μας θα έχετε ουσιαστικά χρεώσει ένα
αδιανόητα μεγάλο ποσό τα κρατικά ταμεία χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο, δεδομένου μάλιστα της ολοενα και μεγαλύτερης αμφισβήτησης της ποιότητας παρεχόμενης εκπαιδευσης στη δεδομενη επιμορφωση
 
Με εκτιμηση,
Εκπαιδευτικοί Υπόχρεοι παρακολούθησης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/upourgeio_paideias_kai_threskeumato
n_institouto_ek_ulopoiese_tes_eisagogikes_epimorphoses_ton_ekpaideutikon_entos_ergasia
kou_orariou_1/?eWQpNcb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1669942-ulopoiese_tes_eisagogikes_epimorphoses_ton_ekpaideutikon_entos_ergasi
akou_orariou&utm_term=WQpNcb%2Bel
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - ΜΟΝΟ 50 ευρώ εγγραφή έως 4-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πλημμύρες κακοκαιρία
Κακοκαιρία Daniel: Από αύριο οι αιτήσεις για επιδότηση στο κόστος ελέγχου των εγκαταστάσεων ρεύματος
Ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πλημμυροπαθείς
Κακοκαιρία Daniel: Από αύριο οι αιτήσεις για επιδότηση στο κόστος ελέγχου των εγκαταστάσεων ρεύματος
isap_10.jpg
Βία ανηλίκων: Δύο επιθέσεις έξω από τον σταθμό Ειρήνη- Στο Παίδων 13χρονος με σπασμένα δάχτυλα
Σε έξαρση η βία κατά ανηλίκων: Δύο ακόμα επιθέσεις έξω από τον σταθμό Ειρήνη του Ηλεκτρικού
Βία ανηλίκων: Δύο επιθέσεις έξω από τον σταθμό Ειρήνη- Στο Παίδων 13χρονος με σπασμένα δάχτυλα