υπουργειο Παιδείας
Μέχρι σήμερα για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενική Αγωγή και Ειδική Αγωγή) 45.219 προσλήψεις

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στη Γενική Αγωγή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 45.219 προσλήψεις (37.641 εκπαιδευτικοί και 7.578 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Από τις ως άνω προσλήψεις, 587 πραγματοποιήθηκαν κατόπιν Ειδικής Προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) για την κάλυψη θέσεων απευθείας σε σχολικές μονάδες, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας των προσληφθέντων της προηγούμενης φάσης.

Όσον αφορά στον κλάδο των Δασκάλων, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων για το τρέχον σχολικό έτος ανέρχεται σε 12.224, εκ των οποίων 807 στα ΣΜΕΑΕ/ΤΕ και 972 σε ΤΥ-ΖΕΠ. Για το πρόγραμμα εξειδικευμένης στήριξης (Παράλληλη Στήριξη) έχουν προσληφθεί 9.281 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 7.434 Δάσκαλοι.

Πως γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Αναφορικά με τη μη ανάληψη υπηρεσίας

Όσον αφορά στη μη ανάληψη υπηρεσίας ή παραίτηση προσληφθέντος, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 Υπουργικής Απόφασης:

«α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

β. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.».

Διάρκεια ισχύος Πινάκων

Ως προς τη διάρκεια ισχύος των πινάκων κατάταξης των Προκηρύξεων για μόνιμους διορισμούς, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019, οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι έχει υποβληθεί αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης και αναμένονται σχετικές ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ3.jpg
Απόγνωση γονέων για απουσία παράλληλης στήριξης: Γιατί τέτοια αδιαφορία για τα παιδιά μας;
Τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί, σε μία τάξη, σε ένα ολόκληρο σχολείο, στην περίπτωση που η ανάγκη του μαθητή για παράλληλη στήριξη δεν καλύπτεται;
Απόγνωση γονέων για απουσία παράλληλης στήριξης: Γιατί τέτοια αδιαφορία για τα παιδιά μας;