αμφιθέατρο, έδρανα, φοιτητές, προβολή, καθηγητές, πανεπιστήμιο
Στα «κάγκελα» καθηγητές και φοιτητές, λόγω του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Αντιδρούν οι καθηγητικές σχολές στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι για την παιδαγωγική επάρκεια, δηλαδή την πιστοποίηση που διασφαλίζει ότι κάποιος έχει τα τυπικά προσόντα για να διδάξει στη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αντιδράσεις έχουν αρχίσει καθώς προβλέπεται ότι τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ) θα καταργηθούν τον Αύγουστο του 2023, οπότε και η λήψη αυτής της αναγκαίας για εκπαιδευτικούς πιστοποίησης, θα λαμβάνεται, πιθανότατα, επί πληρωμή...

Αναλυτικά

Τα τέσσερα χρόνια δεν αρκούν. Για να καθίσει ένας φυσικός, χημικός, βιολόγος στην έδρα, πρέπει να έχει λάβει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Σε αυτό συμφωνούν όλοι, διαφωνούν, όμως, με τον νέο νόμο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει έναν ακόμα χρόνο σπουδών για να το αποκτήσει κανείς…

Πρόσφατα, οι κοσμήτορες των Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της χώρας είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητή  Οδυσσέα Ζώρα, παρουσία του Νομικού  Συμβούλου του Υπουργείου  Παιδείας, κ. Γιάννη Σουφαλιδάκη. Εκεί παρουσίασαν τις θέσεις και τους προβληματισμούς της Συνόδου των Κοσμητόρων των  Σχολών Θετικών Επιστημών  , ως προς τα σημεία του νέου νόμου 4957/21.07.2022 (άρθρο 99).

Ο κ. Ζώρας ανέφερε ότι τα θέματα που συζητήθηκαν θα τεθούν υπόψη των θεσμικών οργάνων (ΕΘΑΑΕ και ΙΕΠ), ενόψει της έκδοσης των αποφάσεων ή/και των εγκυκλίων που αναμένονται.

Συγκεκριμένα, ενώ αναγνωρίστηκε   ότι η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Σύνοδος των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας θεωρεί ότι:

α) Οι μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για όσους δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρωτοετείς που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου νομικού πλαισίου (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957).

β) Θα πρέπει να υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση και των Σχολών Θετικών Επιστημών στα όργανα διοίκησης και στην επιτροπή του νέου προγράμματος, καθώς το περιεχόμενο και η διδακτική αντικειμένων των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητα αντικείμενο που θεραπεύουν οι Παιδαγωγικές Σχολές. Η σύνοδος θεωρεί ότι οι «καθηγητικές Σχολές» θα πρέπει να έχουν λόγο στη διαμόρφωση του προγράμματος.

γ) Θα πρέπει να προβλεφθεί και να ενθαρρυνθεί η αναγνώριση ειδικών μαθημάτων που αφορούν στη διδακτική του αντικειμένου των Θετικών Επιστημών, τα οποία ήδη προσφέρονται από τα οικεία προγράμματα σπουδών, μετά από αξιολόγηση της διεπιστημονικής επιτροπής του προγράμματος, έτσι ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.

δ) Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος με τη συμπλήρωση των 120 ECTS, καθώς διαφορετικά δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το τέταρτο έτος φοίτησης.

ε) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο αναμενόμενο πρότυπο πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ οι ιδιαιτερότητες για την πρακτική άσκηση μαθημάτων με λίγες ώρες διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως είναι, για παράδειγμα, η Χημεία και η Γεωλογία.

στ) Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τον μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών που αναμένεται να ζητήσουν την παρακολούθηση του νέου προγράμματος.

Μ. Στρατάκης: «Τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας»

Ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Μανώλης Στρατάκης αναφέρει πως πρόκειται για ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί ιδιαίτερη διαβούλευση, εμφανίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου… από το πουθενά.

Τα ΑΕΙ περιμένουν μία ΚΥΑ από τον περασμένο Οκτώβριο και φαίνεται ότι δε θα είναι, τελικά, έτοιμη πριν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατάκη, τίθεται και ζήτημα συνταγματικότητας, καθώς κάποιος που εισήχθη στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές δεν ήξερε εκ των προτέρων ότι θα επιφορτιστεί με επιπλέον ώρες, που αντιστοιχούν σε έναν χρόνο δουλειάς!

Πρόεδροι Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας: Διαφωνούμε με τις διατάξεις για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Η συνάντηση των Προέδρων-Αντιπροέδρων  των παρακάτω Δώδεκα (12) Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 2-12-2022 , διατυπώνει  τη διαφωνία της για τις πρόσφατες ρυθμίσεις  στο  άρθρο  99 του Νόμου 4957/2022 που σχετίζονται με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Η συνάντηση των Προέδρων-Αντιπροέδρων  διαπιστώνει ότι:

Τα εν λόγω Τμήματα είχαν διαμορφώσει με βάση την κείμενη  νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε  αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους. Οι προβλέψεις του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022  ανατρέπουν το  υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν  την άμεση αναθεώρησή του, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Παράλληλα ορίζονται ασφυκτικά χρονικά όρια εφαρμογής των νέων διατάξεων, ενώ αποκλείονται τα Τμήματα από την επιστημονική επιμέλεια και την οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Οι προϋποθέσεις αποδοχής και τα χρονικά πλαίσια του προγράμματος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οδηγούν αντικειμενικά σε παράταση των σπουδών κατά, τουλάχιστον, ένα ακαδημαϊκό έτος επιβαρύνοντας οικονομικά τους/τις φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, ενώ η παράταση αυτή καταστρατηγεί τη θεσπισμένη διάρκεια σπουδών που οι φοιτητές θεώρησαν δεδομένη όταν δήλωναν τις Σχολές της προτίμησής τους.  

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προτείνουμε την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου  99 του Νόμου 4957/2022 και την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για το θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τα θέματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, επισημαίνοντας ότι αυτή, στη μορφή που θα συμφωνηθεί, πρέπει να περιλαμβάνεται και να περατώνεται στο υφιστάμενο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών.   

Οι  Πρόεδροι  των Τμημάτων

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)-Ε.Κ.Π.Α.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-Α.Π.Θ.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)-Δ.Π.Θ.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)-ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)- ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αντιδράσεις και από την ΠΟΣΔΕΠ

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) σημειώνει ότι ο νόμος 4957/2022 προτείνει μία νέα θεσμική διευθέτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκεια, αλλά τα προβλεπόμενα των άρθρων 99 και 456 εγείρουν ζητήματα, δημιουργούν πολλά πρακτικά προβλήματα κι επιβάλλουν ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο.

Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι έστω και εκ των υστέρων επιβάλλεται ουσιαστική διαβούλευση του Υπουργείου με τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων και των συναφών Τμημάτων ή Σχολών με στόχο τη βελτιστοποίηση των συγκεκριμένων άρθρων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την ήδη υπάρχουσα εμπειρία τους.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την Όλγα Γεροβασίλη και ο Γιώργος Καραμέρος υποψήφιος στην προεδρική κούρσα;
4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ / Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας - Οι ομιλίες συνέδρων και τα στρογγυλά τραπέζια
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την Όλγα Γεροβασίλη και ο Γιώργος Καραμέρος υποψήφιος στην προεδρική κούρσα;