Thumbnail
Σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τα καθήκοντα, τα προσόντα και την διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά τον καθορισμό των καθηκόντων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καθήκοντα Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.

1. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι στα Γ.Ε.Α.Σ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και οφείλουν ιδίως:
α) να παρακολουθούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, την παρουσία των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σε όλη τη διάρκεια της διενέργειας της μαθητείας και πρακτικής άσκησής τους,

β) να μεριμνούν για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου,

γ) να διενεργούν, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι καταρτιζόμενοι του Ι.Ε.Κ. πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία,

δ) να μεριμνούν για την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενοι από τους οριζόμενους στην επιχείρηση Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας,

ε) να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας και να ασκούν εποπτεία στο έργο τους, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 30 του ν. 4763/2020,
στ) να ενημερώνουν τον Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. για την πρόοδο και την εξέλιξη των ασκούμενων,

ζ) να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτές στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει (υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021, απόφασης Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μά- θησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837),

η) να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση πάσης φύσεως ημερίδων/εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη συμβουλευτική υποστήριξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με τη συμμετοχή καταρτιζόμενων, αποφοίτων και παραγόντων της αγοράς εργασίας με στόχο την εξοικείωση των καταρτιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία και την απορρόφηση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας,

θ) να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα που έχουν αναλάβει, με σκοπό τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των καταρτιζόμενων και τη διασφάλιση της προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και

ι) να παρακολουθούν την ένταξη των αποφοίτων του Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας.

2. Όταν σε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα