ΔΥΠΑ
Ο αριθμός των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. που δύνανται να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ανέρχεται σε 2.471

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Εργασίας με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Ο αριθμός των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. που δύνανται να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ανέρχεται σε 2.471.

Για τη Μαθητεία τους θα δαπανηθούν:

α. Για το οικονομικό έτος 2022 (1/09/2022 έως 31/12/2022): έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.574.521,20 €) και

β. Για το οικονομικό έτος 2023 (1/1/2023 έως 31/08/2023): έως τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (4.198.723,20 €).

Η οικονομική επιβάρυνση της Δ.ΥΠ.Α. από την επιδότηση των θέσεων μαθητείας για το σχολικό έτος 2022-2023, έχει ως εξής:

α. Για το οικονομικό έτος 2022 (1/10/2022 έως 31/12/2022), η δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.206.998,26 €) συμπεριλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 43069/10-5-2022 (Β’ 2295) κοινή υπουργική απόφαση.

β. Για το οικονομικό έτος 2023 (1/1/2023 έως 31/08/2023) η δαπάνη ύψους πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (5.885.328,96 €) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (εξειδίκευση εφαρμογής της 41ης Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ) του ΕΠΑΝΑΔ και ΕΔΒΜ).

Σε κάθε περίπτωση ισχύει η υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 (Β’ 1137) υπουργική απόφαση απόφαση. Για την περίπτωση μη συγχρηματοδότησης, η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της Δ.ΥΠ.Α. που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2023 στον ΚΑΕ 0545 σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ.ΥΠ.Α. Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής), πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις ανάληψης υποχρέωσης/δεσμεύσεις πίστωσης για τα έτη 2022-2023, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές

Δείτε το ΦΕΚ με τον αριθμό μαθητευόμενων ανά ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

katharistria
Εταιρεία απέλυσε καθαρίστρια επειδή έφαγε ένα "ξεχασμένο" σάντουιτς
Το εν λόγω σάντουιτς είχε μείνει μετά από μια σύσκεψη στην εταιρεία που έχει στο δυναμικό της 235 δικηγόρους και επρόκειτο να πεταχτεί.
Εταιρεία απέλυσε καθαρίστρια επειδή έφαγε ένα "ξεχασμένο" σάντουιτς
mitera_sikoti_gios_metamosxeusi
Η συγκινητική ιστορία του μικρού Γιώργου: Η μητέρα του έδωσε το μισό συκώτι της και «δεύτερη φορά ζωή»
Η μεταμόσχευση έγινε όταν ο Γιώργος ήταν μόλις 30 ημερών
Η συγκινητική ιστορία του μικρού Γιώργου: Η μητέρα του έδωσε το μισό συκώτι της και «δεύτερη φορά ζωή»