Σχολεία: Ελλείψεις και προβλήματα δείχνει έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
Η έκθεση του ΠΕΚΕΣ αντλεί στοιχεία από τις εκθέσεις των σχολείων και επισημαίνει τα προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, την έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση των δράσεων από τους εκπαιδευτικούς κ.α.

Τη συνολική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολείων ευθύνης του για το σχολικό έτος 2021-2022  δημοσίευσε το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η έκθεση του ΠΕΚΕΣ αντλεί στοιχεία από τις εκθέσεις των σχολείων και επισημαίνει τα προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, την έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση των δράσεων από τους εκπαιδευτικούς κ.α.

Σχετικά σημεία της έκθεσης - Επισημάνσεις:

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταγράφονται ελλιπείς υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές (έλλειψη κατάλληλου αύλειου χώρου, αιθουσών, ειδικών εργαστηρίων, γυμναστηρίων, κ. ά.).

Ειδικότερα, ο εργαστηριακός εξοπλισμός των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής είναι ελλιπής και χρήζει συντήρησης και ανανέωσης, ενώ παρατηρείται παντελής απουσία Εργαστηρίων για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.

Επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη συντήρησης αλλά και κατασκευής χώρων άθλησης (γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις) τόσο για τις ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όσο και για τη διοργάνωση αθλητικών ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, οι κτιριακές υποδομές των ΣΜΕΑΕ είναι ανεπαρκείς ή ακατάλληλες.

Γενικά, υπογραμμίζεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού των σχολείων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επισημαίνεται και η μικρή ανταπόκριση από πλευράς δημοτικής αρχής στην κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας.

Υπάρχει ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους οικονομικούς πόρους των σχολείων με σκοπό τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών χώρων.

Ο πολύ λίγος διαθέσιμος χρόνος των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.

Ο αυξημένος εργασιακός φόρτος, ο απαιτούμενος χρόνος εκτός ωραρίου για τις συναντήσεις των ομάδων εργασίας, η προσωπική έρευνα και μελέτη των εκπαιδευτικών, οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία είναι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά και αρνητικά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης.

Σύμφωνα επίσης με την έκθεση προτείνονται:

α) Η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα διερευνητικά εργαλεία για την φάση της αποτίμησης ενός Σχεδίου Δράσης κυρίως μέσω βιωματικών εργαστηρίων και σχολιασμού ενδεικτικών μελετών περίπτωσης.

β) Η επισήμανση στην αρχή του σχολικού έτους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων το οποίο πρέπει να είναι οριοθετημένο εκ των προτέρων. Επίσης, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη διαδικασία της αποτίμησης των σχεδίων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι ημερομηνίες κατάθεσης της αποτίμησης, εφόσον πολλές δράσεις εξελίσσονται μέχρι την τελευταία στιγμή, κατά τα τέλη Μαΐου. Προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας κατάθεσης της αποτίμησης να κατά τα μέσα του Ιουνίου, με δεδομένο ότι η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς εξελίσσονται οι ενδοσχολικές και οι πανελλαδικές εξετάσεις.

γ) Η συμμετοχή και παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΕΠ από τους/τις εκπαιδευτικούς με απαλλαγή από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους ή σε περίοδο που δεν συμπίπτει με το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό τους έργο.

δ) Η προσεκτική επιλογή επιμορφωτικού υλικού ώστε να συνδέεται με τις επιμορφωτικές ανάγκες, χωρίς να έχει αποκλειστικά θεωρητικό χαρακτήρα και τέτοιο ώστε να είναι εφαρμόσιμο και προσιτό στους εκπαιδευτικούς.

ε) Η πραγματοποίηση διαδικασιών διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Οι όποιες επιμορφωτικές διαδικασίες που σχεδιάζονται θα πρέπει απαραίτητα να βασίζονται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να έχουν βιωματικό χαρακτήρα. υποστήριξη των σχολείων από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε ζητήματα εκπαιδευτικής έρευνας και σε ιδιαίτερες πτυχές της έρευνας-δράσης. Μπορούν να γίνουν σχετικές επιμορφώσεις, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

στ) Η διοργάνωση επιμορφώσεων που θα τους εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς σε βιωματικές δράσεις σχεδιασμού και αποτίμησης ενδεικτικών σχεδίων δράσης με τη μορφή μελέτης περιπτώσεων. Τον ίδιο στόχο μπορούν να ικανοποιήσουν και οι προσομοιώσεις ή οι ομάδες εργασίας για τη μελέτη και αξιολόγηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από σχέδια δράσης.

ζ) Η διαμόρφωση «κοινοτήτων μάθησης» βασισμένων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (διδακτικές μέθοδοι, διδακτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.)

η) Η ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και των γονέων-κηδεμόνων για τα παιδαγωγικά οφέλη αυτών των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες που δεν παρατηρείται συμμετοχή.

θ) Ο σχεδιασμός από το ΙΕΠ με τη συνεργασία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ειδικού Επιμορφωτικού Προγράμματος το οποίο θα καλούνται να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να υπηρετήσουν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης, των οποίων η πλειονότητα των μαθητών/τριών είναι δίγλωσσοι και προέρχονται από τη Μειονοτική Εκπαίδευση του Δημοτικού.

ι) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τεχνικές διαχείρισης της σχολικής τάξης.

ια) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη.

Ιβ) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε στρατηγικές και μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

oiele.jpg
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
«Χρήσιμη, αλλά με πρόσθετη αμοιβή αν πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών», λέει η ΟΙΕΛΕ
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του
Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο αρχείο τα στοιχεία του, φαινόταν ότι ο 71χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο. Και αυτό, γιατί -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της...
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του