amfitheatro-aei-foitites2
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
Ποιο τμήμα εγκαινιάζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές

Στις 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν για πρώτη φορά φοιτητικές εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως προβλέπει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους της φοιτητικής κοινότητας. Μέχρι και η ΔΑΠ ΝΔΦΚ Νομικής είχε εξαπολύσει πυρά κατά της υπουργού Νίκης Κεραμέως χαρακτηρίζοντας το μέτρο των ενιαίων ψηφοδελτίων «βαθιά αναχρονιστικό» και παράγοντα «αποπολιτικοποίησης» των φοιτητικών συλλόγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alfavita.gr, το ενιαίο ψηφοδέλτιο «εγκαινιάζει» το Πολιτικό της Νομικής του ΕΚΠΑ, ενώ σε ανάλογη απόφαση προσανατολίζεται το τμήμα Τουρκικών Σπουδών χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη κάποια απόφαση.

Αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών στο Πολιτικό της Νομικής, αυτές θα γίνουν ηλεκτρονικά: ο Πρόεδρος του τμήματος θα στείλει ένα ενεργό Link στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και θα ψηφίζουν. 

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των φοιτητών μιλώντας στο alfavita.gr, με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου, ενώ εντοπίζεται, όπως υπογραμμίζουν, ένα νομικό κενό μεταξύ του νέου και του προηγούμενου νόμου που αφορά την εκπροσώπηση των φοιτητών: από τη μια μεριά, ο νέος νόμος προβλέπει την ανάδειξη ενός νέου οργάνου μέσα από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, από την άλλη δεν προβλέπει την κατάργηση εκείνου που συγκροτήθηκε στις περασμένες εκλογές του Μάϊου. 

«Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις και από ποιους τελικά; Θα μπορεί να επικυρωθεί μια απόφαση μέσω γενικών συνελεύσεων;» διερωτώνται, σημειώνοντας πως οι φοιτητικές παρατάξεις δεν καταργούνται δια νόμου γιατί θα εξακολουθούν να υπάρχουν, ωστόσο «καταργούνται στην πράξη» εφόσον αδρανοποιούνται και δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα. 

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

amfitheatro-aei-foitites2

Οι φοιτητικές εκλογές θα διεξάγονται πλέον με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, συγκροτείται Συμβούλιο φοιτητών γεγονός που αποσυνδέει πρακτικά τις φοιτητικές παρατάξεις με τα όργανα του Πανεπιστημίου. Επομένως δεν θα αναδεικνύονται παρατάξεις αλλά μεμονωμένα άτομα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις φοιτητικές εκλογές θα έχουν όλοι «οι ενεργοί φοιτητές του α', β', και γ' κύκλου σπουδών», ενώ η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι ετήσια

Απαντώντας στις επικρίσεις για την κατάργηση επί της ουσίας των φοιτητικών παρατάξεων, η υπουργός Νίκη Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι αυτές δεν καταργούνται, αλλά ότι αλλάζει «η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ». «Η σύστασή τους προβλέπεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα και τον αστικό κώδικα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα αφορά στην εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ. Μιλάμε για την εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα. Αν θέλει κάποιος να συγκροτήσει ένα σωματείο, φυσικά μπορεί» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας. 

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπουν τα άρθρα 42 και 43 για τις φοιτητικές εκλογές:

 1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος σύμφωνα με την παρ. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι ετήσια. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

 2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών.

 3. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

 4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους φοιτητές του Τμήματος.

 5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

 6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 3, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου. Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

 7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους από τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου και έναν (1) υποψήφιο ανά δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Εάν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

 8. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται και για τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Μονοτμηματικών Σχολών και την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

 9. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων φοιτητών που αναδείχτηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων της Σχολής από το σύνολο των εκπροσώπων φοιτητών των Συνελεύσεων των Τμημάτων με αναλογική εφαρμογή του παρόντος άρθρου και την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

Συμβούλιο Φοιτητών

 1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συστήνεται Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που συμμετέχει στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια.

 2. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνολο των εκλεγέντων εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.

 3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Φοιτητών εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή κωλύεται.

 4. Το Συμβούλιο Φοιτητών εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Φοιτητών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με: αα) τη φοιτητική μέριμνα, αβ) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών, αγ) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. και αδ) τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών – Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι.,

β) εκλέγει τους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και στα λοιπά όργανα και τις επιτροπές που προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών του Α.Ε.Ι.,

γ) υποβάλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εκπαίδευσης και της έρευνας του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) ή κοινωνικούς φορείς, σε θέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα,

ε) συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των φοιτητών,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

 1. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και σε λοιπά συλλογικά όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι. όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Κλειστά σχολεία την Τετάρτη στην Αττική (Η ΛΙΣΤΑ)

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

οπαδοί
Η αιματοβαμμένη Θύρα 7
Σαν σήμερα, το 1981, θα πεθάνουν 21 νέα παιδιά πανηγυρίζοντας για την ομάδα τους και δικαιοσύνη δεν θα αποδοθεί ποτέ
Η αιματοβαμμένη Θύρα 7